- Reklame -

Nogle rejser med fly, andre rejser med tromme. Med lyden af en kalveskindstromme og en shamans fløjlsbløde røst, kan man rejse fra jorden til ånderiget, og få en masse vildt syrede ting med hjem til sin scrapbook. Nårh ja, og så er det sundt.

Mennesket har siden tidernes morgen været på farten. Vi er født nomader, vi rejser, og vi søger altid nye og grønnere græsgange. Men rejsen er for mange også en søgen efter eventyr, og for andre en pilgrimsfærd mod en dybere og højere mening med livet. Nogle rejser udad; ud i verden med tog, skib og fly, mens andre igen rejser indad; med psykoterapi, meditation, og med magic mushrooms. Men der findes også de, som rejser opad og nedad; til åndeverdenen eller underverdenen med shamanistisk tromme. Netop denne vertikale, spirituelle rejse med shamanistisk tromme er en rejseform, som endnu ikke har vundet større indpas i en moderne, vestlig verden. Den stammer fra nordamerikansk kultur, hvor den var et yndet shamanistisk redskab til opnåelsen af særlige informationer. Disse informationer opnåedes gennem kontakt til for eksempel ånder og åndelige kraftdyr, og brugtes af shamanen til at tilse samfundets sociale, psykologiske og medicinske behov. På denne måde udfyldte shamaner roller, som faktisk er direkte sammenlignelige med adskillige sundhedsfaglige hverv i vestlige moderne samfund, som for eksempel læger og psykologer, og trommerejsen har faktisk vist sig at have sundhedsfremmende og terapeutiske effekter på linje med dem, som kan opnås gennem meditation.

Et møde med ånderne

”Da jeg kom tilbage til jorden, var jeg hel; jeg var opfyldt. Af ro, af glæde, af balance.”

Men hvad er en trommerejse egentlig? Og er den virkelig sundhedsfremmende og terapeutisk? Forfatteren til nærværende artikel har undersøgt dette med egen krop, og vil nu på anekdotisk vis kort redegøre for en oplevelse med trommens magi:

Bomm. Bomm. Bom. ”Du lukker øjnene. Du mærker din krop blive tungere og synke ned i jorden, og alt i dig slapper helt af. Dit sind tømmes for tanker, og du er blot til. Snart skal din sjæl svæve mellem verdenerne, snart skal du møde dit kraftdyr. Du gør dig klar. Du giver slip. ” Bomm. Bomm. Bom. Kvinden foran mig slog med hjerterytme på kalveskindstrommen, som var prydet med magiske symboler. Hun smilede til os, inden hun sendte os afsted. Vi var 9 kvinder, et magisk antal, som skulle rejse til ånderiget for at møde vores kraftdyr, vores ”guardian angel”. Dette kraftdyr ville måske ligge inde med en visdom, som vi kunne bruge til at manøvrere bedre i vores jordiske liv. Vi lå spredt i en cirkel, og stearinlysene omkring os ulmede i det tiltagende tusmørke. Trancen indfandt sig langsomt hos de fleste af os. Jeg blev hurtigt hævet over jordens virkelighed, og fløj op i det celestielle for at møde min leopard, min plettede, blåøjede åndeven. Han hilste mig velkommen med en pote på kinden, og fortalte mig med bevingede ord det, jeg havde brug for at høre. Da jeg kom tilbage til jorden, var jeg hel; jeg var opfyldt. Af ro, af glæde, af balance.

Sund og glad med tromme


Ovenstående begivenhed kan måske ikke med rette kaldes for en videnskabelig replikation af allerede eksisterende interventionsstudier, hvorfor der på ingen måde kan udstedes generalisérbare konklusioner om eventuelle sundhedsfremmende eller terapeutiske effekter. Men som ”forsøgsdeltager” føler undertegnede sig imidlertid alligevel fristet til at konkludere, at der i dette tilfælde så sandelig var noget om snakken. Undertegnede følte sig bestemt ”sundhedsfremmet” og terapeutiseret, og vil derfor tillade sig at anbefale denne rejseform til alle og enhver, som måtte have lyst til at prøve kræfter med en vertikal rejse.

Mere information kan findes på:

(1): Gingras B, Pohler G, Fitch W.T. (2014) Exploring Shamanic Journeying: Repetitive Drumming with Shamanic Instructions Induces Specific Subjective Experiences but No Larger Cortisol Decrease than Instrumental Meditation Music. PLoS ONE 9(7): e102103. doi:10.1371/journal.pone.0102103

(2): Krippner, S. (2007) Humanity’s first healers: psychological and psychiatric stances on shamans and shamanism. Rev. Psiq. Clín. 34, supl 1; 16-22

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.