- Reklame -

Det nystartede fagråd på psykologi, Psykrådet, arbejder for at højne både det faglige og sociale niveau og sammenholdet på studiet – på tværs af årgangene.

Medicin har et. Idræt og Sundhed har et. Psykologi på KU og AU har det også. Længe har psykologi på SDU manglet det, men i foråret tog en gruppe psykologistuderende initiativet til at starte det. Et fagråd: Psykrådet. På Sund & Hed tog vi derfor en snak med formanden, Rasmus Vestergaard, og menigt medlem, Nana Ramskov, om, hvad Psykrådet er, og hvorfor det er så vigtigt med et fagråd.

Bindeled mellem institut og studerende

For både Nana og Rasmus handler fagrådet om, at vi som studerende skal have større indflydelse på, hvad der bevæger sig på uddannelsen. ”Psykrådet er et råd, der skal være med til at favne og ophøje kvaliteten af både det faglige og sociale på uddannelsen,” forklarer Nana, hvilket Rasmus nikker genkendende til: ”Vi skal være de studerendes stemme overfor instituttet, og måske også en anden stemme end evalueringerne efter hvert modul.” Samtidig ønsker psykrådet samspil på tværs af årgangene.

”Psykrådet er et råd, der skal være med til at favne og ophøje kvaliteten af både det faglige og sociale på uddannelsen”
”Vi har ikke rigtig så meget kontakt med de andre årgange, og det er lidt synd – både på grund af det moderne udtryk, at man ’netværker’, men også det sociale,” beskriver Rasmus.

Kursusgruppen

Kursusgruppens første arrangement blev afholdt i maj måned, hvor kandidatstuderende Morten Saxtorff var ude for at fortælle om nonverbal kommunikation og ansigtsaflæsningssystemet FACS (Facial Action Coding System). Arrangementet skulle give en anden vinkel på studiet, der ellers kan være meget videnskabsteoretisk anlagt: ”Specielt på bacheloren kan mange have svært ved at genkende, hvad det er for et fag, vi har, og hvad det er for et felt, vi kommer til at arbejde i bagefter,” forklarer Rasmus.

Specielt på bacheloren kan mange have svært ved at genkende, hvad det er for et fag, vi har, og hvad det er for et felt, vi kommer til at arbejde i bagefter.

Af kommende arrangementer er der endnu ikke noget fastlagt, men visionen er at lave arrangementer cirka en gang om måneden. 
”Der kan komme nogle forskellige kurser på længere sigt, men ellers forskellige arrangementer, hvor nogen kommer og fortæller om et interessant emne,” siger Nana. Der har blandt andet været snak om et ’date en kandidat’-arrangement: ”Sådan, så man kan komme ud og høre om, hvordan det er at være kandidatstuderende og i praktik. Det synes jeg, kunne være ret spændende,” fortsætter Nana. Mens Rasmus supplerer, at det også kunne handle om professorer, der kommer ud og snakker om deres projekter til frivillige internships eller oplæg om valgfag.

Store drømme om fremtiden

Trods psykrådet næsten er helt nystartet, har de allerede gjort sig gode tanker om, hvad det skal føre til i fremtiden. Udover, at de ønsker flere begivenheder fra kursusgruppen, så er der også både drømme om at starte en ’psykologi-café’ og studietur. Psykologi-caféen handler om, at fagrådet godt kunne tænke sig at få et lokale, som kan favne alle årgange, så der kan ske noget socialt.
Studieturen er et mål, men da det kræver et kæmpe koordineringsarbejde med transport, logistik, kost og logi, ligger det realistisk set ret langt ude i fremtiden. Af mulige besøgssteder har der for eksempel været tale om en tur til Leipzig for at se det første psykologiske laboratorium.
Samtidig slår Rasmus dog fast, at fagrådet bestemt ikke er fastlåst. Hvis man selv har gode ideer eller er nysgerrig på, hvad fagrådet laver, handler det bare om at tage kontakt til dem. Dette kan blandt andet gøres ved at kontakte deres Facebookgruppe ’Psykrådet ved Syddansk Universitet’. Det er også her, der kommer information om nye begivenheder og arrangementer.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.