- Reklame -

af stud.med. Jesper Bossel Holst Christensen, fmd. SAMS Odense

Det største foreningsarrangement nogensinde på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blev afholdt tirsdag d. 24. oktober, hvor mere end 400 personer var tilmeldt, da SAMS, SSF, SANS og IMCC Integreret Sundhed fyldte auditorium U55 i anledning af fagligt oplæg og debat om medicinsk cannabis som behandling.
Blandt publikum sad SUND-studerende, læger, SDU-ansatte, lægemiddelproducenter, repræsentanter fra diverse patientforeninger og offentlige styrelser, patienter og interesserede borgere og lyttede intenst og stillede kritiske spørgsmål til eksperterne i debatpanelet.

Der var måde oplæg fra eksperter og debat blandt de fremmødte

Imens Henrik Rindom (psykiater, Stofrådgivningen) – som også stod for det faglige oplæg om, hvordan medicinsk cannabis virker i kroppen – gjorde sig til fortaler for fri hash og opfordrede til, at man som patient selv dyrker cannabisplanter og producerer sin egen medicinske cannabisolie derhjemme, gjorde Anders Beich (Dansk Selskab for Almen Medicin) opmærksom på det problematiske ved at ”give aben” til de almen praktiserende læger og lade dem om at udskrive medicinsk cannabis til kroniske smertepatienter. Anders Beich mente, at det burde være en specialistopgave, mens Rikke Jakobsen (Cannabis Danmark) gav udtryk for gerne at ville samarbejde med netop de almen praktiserende læger og italesatte det store ønske fra befolkningen om at få adgang til receptpligtigt, legaliseret medicinsk cannabis. Marianne Højgaard gav et rørende og ærligt indblik i sin dagligdag som patient med muskeldystrofi og hun fortalte, hvordan medicinsk cannabis havde givet hende livskvaliteten tilbage. Alle i debatpanelet gav udtryk for, at forsøgsordningen om medicinsk cannabis pr 01-01-2018 ikke er optimal og ikke kan imødekomme forventningerne fra patienterne, bl.a. fordi produkterne vil blive så dyre, at de fleste patienter er nødt til at søge det illegale marked.

Tale- og spørgelysten var høj under debatten, og der blev samtidig plads til latter, klapsalver og spontane opråb, uden af sagligheden forsvandt.

Takker for en god eftermiddag og aften!

1 KOMMENTAR

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.