- Reklame -

D. 21. november 2017 skal vi stemme til kommunalvalget. Men hvad stemmer vi egentligt om, og hvad kommer det dig ved, tænker du? Anne Skau Styrishave, kandidat til valget for Det Radikale Venstre, og Thit Clausen, studerende på folkesundhedsvidenskab på SDU, er ikke i tvivl om, hvorfor vi som unge skal tage ansvar og gøre vores stemme gældende til det kommende valg.

Thit er lige flyttet til Odense i sommers og netop startet på nyt studie. Hun synes, det er enormt vigtigt, at tænke langsigtet og tage del i samfundet. Som studerende på Folkesundhedsvidenskab valgte hun netop dette studie, fordi hun af egen erfaring så, hvilke unikke forskelle sundhedstilbud kan gøre for udsatte borgere.

”Jeg har tidligere arbejdet på et projekt for KOL-patienter, hvor jeg kunne se, at den hjælp de fik igennem projektet, hjalp dem på mange forskellige punkter. Der var nogen, der fik mere overskud i hverdagen ved at få monitoreret deres KOL. Der var nogen, der fik mere mod på livet. Det synes jeg var helt vildt sejt at se, og jeg vil gerne hjælpe så mange som muligt til at få mere mod på livet,” fortæller Thit.

Og med denne erfaring i bagagen blev hendes glød tændt for igennem sundhedspolitik at gøre en forskel for andre. Derfor mener hun også, at især sundhedspolitik er enormt vigtigt at tage stilling til, da det for alle os studerende på det sundhedsvidenskabelige fakultet på SDU ikke bare har stor sammenhæng med vores studier, men også tegner vores fremtidige karriere i sundhedssystemet.

Denne interesse deler Anne også. Hun har valgt at stille op til kommunalvalget for at videreføre og forbedre den sundhedspolitik, som hun er glad for, at vi bruger ressourcer på i Odense.

”… gratis psykologhjælp til unge mellem 13-30 år er en vigtig dagsorden at løfte. Vi skal nedbryde tabuet og snakke om, hvorfor der er en masse mennesker, der har det psykisk dårligt.”

”Jeg synes, at Odense generelt har markeret sig ret meget på sundhedspolitik, fordi vi har et sundhedsudvalg. Især indførelsen af gratis psykologhjælp til unge mellem 13-30 år er en vigtig dagsorden at løfte. Vi skal nedbryde tabuet og snakke om, hvorfor der er en masse mennesker, der har det psykisk dårligt. Derfor er det vigtigt at lave en tidlig indsats, så ens sygdomme som barn og ung ikke kommer med ind i voksenlivet,” fortæller Anne.

Udover den gratis psykologhjælp til unge tilbyder Odense Kommune også en række andre tilbud som for eksempel et sundhedscenter i Vollsmose, fixerum til misbrugere og flere forebyggelseskampagner mod rygning og alkohol. Også i folkeskolen gøres der en aktiv indsats for at forbedre børnenes sundhed, som ifølge Anne hjælper på børnenes helbred både fysik og mentalt.

”Vi går rigtig meget op i at støtte idrætsforeninger og øget aktivitet i folkeskolen. Det, synes jeg, er rigtig godt, fordi fysisk aktivitet også er med til at integrere forskellige udsatte grupper i samfundet. Det er med til at give en masse mennesker nogle fællesskaber, som de kan være i og derfor er vigtige for deres mentale helbred,” fortæller Anne.

Det går altså generelt ret godt med at prioritere sundhedspolitikken i Odense, mener både Thit og Anne, men der er selvfølgelig altid rum for forbedring. Her er de begge også enige om, at de ønsker en øget indsats indenfor psykiatrien. Dette fanger især Thits interesse inden for sundhedspolitik, fordi hun mener, at vi ved at hjælpe mennesker psykisk samtidigt påvirker dem i en positiv retning både mentalt og fysisk.

”Jeg synes, den mentale sundhed er virkelig vigtig, fordi den ligger rigtig meget til grund for ens fysiske sundhed. Man kan se, at dem der har det mentalt dårligt ofte også har det dårligt fysisk. Der synes jeg, det er vigtigt, at sætte ind så tidligt som muligt, så man hjælper folk i systemet, mens de er unge og ikke først sætter ind, når de er ældre, hvor konsekvenserne ved deres sygdom bliver større,” begrunder Thit.

”Jeg vil gerne hjælpe så mange som muligt til at få mere mod på livet”

Dette er Anne helt enig i og ønsker også, at vi får en stærkere indsats inden for psykiatrien især rettet mod de voksne, nu hvor den gratis psykologhjælp til unge er indført. Hun synes, det er meget vigtigt, at samfundet sætter individet i fokus og gør plads til den enkeltes sygdom og personlighed. Anne mener, at dette vil gavne mere i det lange løb, i stedet for at sætte folk i kasser, som de egentligt ikke passer ind i.

Men for at Odense kan bibeholde og forbedre sundhedspolitikken, påpeger Anne og Thit det vigtigste ved hele valgkampen, at vi unge gør vores stemme gældende. Præcis derfor stiller Anne selv op til kommunalvalget for at vise, at politik også er for os unge, og at det er rigtig vigtigt, at vi tage stafetten op og tager ansvar for vores fremtid.

”Unge skal stemme til kommunalvalget, fordi fremtiden er vores. Jeg synes, det er rigtig vigtigt med en ung repræsentation, fordi vi unge skal leve med de valg, der bliver taget i rigtig mange år. Derfor skal vi være med til at forme fremtiden, det er trods alt os, der skal leve med den,” fortæller Anne.

”Jeg synes, det er rigtig vigtigt med en ung repræsentation, fordi vi unge skal leve med de valg, der bliver taget i rigtig mange år.“

Thit mener også, det er rigtig vigtigt, at alle unge stemmer til kommunalvalget deriblandt studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, fordi sundhedspolitik ikke blot er en stor del af vores studie, men vil have enorm indflydelse på vores arbejdsliv, når vi er færdiguddannet. For hende har det også været et aktivt valg om at blive en del af den by, hun har valgt at flytte til. Hun ser det som en mulighed for at gøre byen til sin egen.

”Den by, man bor i, er en by man kommer til at have rigtig meget at gøre med. For at gøre denne by til en by både en selv og fremtidige studerende har lyst til at være i, så bør man engagere sig i, hvilken by det er og hvilke tilbud, der udbydes både sundhedsfagligt og studierelaterede aktiviteter.”

Derfor opfordrer Thit også gerne sine studiekammerater til at stemme til valget.

”Det er os, der kommer til at stå med magten, vi er fremtiden, selvom vi er tilflyttere mange af os, så er vi en kæmpe del af Odense Kommune, og det ansvar synes jeg, at vi skal tage op.”

”Det er os, der kommer til at stå med magten, vi er fremtiden”

Sådan runder Thit af, og både hende og Anne håber, at alle unge vil sætte sig ind i lokalpolitik og gøre deres stemme gældende.

Husk kommunalvalget d. 21. november!

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.