- Reklame -

af stud.med. Jesper Bossel Holst Christensen, fmd. SAMS Odense

Var man på Twitter i perioden fra den 14. til den 18. juni, kunne man opleve en overflod af tweets under hashtagget #fmdk, #fm17 og #folkemøde. Langt de fleste af disse handlede om sundhed, og det var der en god grund til.
Årets Folkemøde på Bornholm stod i høj grad i sundhedens tegn. Som det ses på figuren herunder omhandlede langt de fleste arrangementer og debatter nemlig sundhedspolitik.

Pilotprojekt om HPV-vaccination til drenge

HPV-vaccination er stadig et hot topic. På dette års Folkemøde deltog jeg i et oplæg med Søren Brostrøm (direktør, Sundhedsstyrelsen) og Søren Laursen (forperson, LGBT DK), som handlede om LGBT-sundhed og -trivsel. Her kunne Brostrøm fortælle om et nyt pilotprojekt for 770 mio. kr. fra satspuljen om HPV-vaccination til drenge, der har sex med drenge, i alderen 15-20. Man vil helst fange dem før deres seksuelle debut, men ræsonnementet er, at man ønsker at forebygge celleforandringer, og selvom populationen er lille, vil de starte vaccinationsprojektet nu, hvor vaccinationstilslutningen blandt pigerne er lav.
Tilslutningen til HPV-vaccination var også fokus, da mediernes ansvar blev diskuteret blandt Charlotte Floridon (formand, DFKO), Søren Brostrøm, Peter Qvortrup Geisling og redaktør fra Radio 24/7, som måtte stå for skud pga. deres ensidige dækning af ’vaccinepigerne’.

Fokus på fremtiden for almen praksis

Lørdag morgen havde Allinge Lægehus budt alle praktiserende læger til morgenmad. Her mødte jeg den glade ejer af Allinge Lægehus, Lene Therkelsen (formand, FYAM), til én snak om løst og fast, og to unge introlæger, den ene i en introstilling til almen medicin og den anden i en introstilling i intern medicin, som samtidigt agerede pædiater på Bornholms Sygehus pga. manglende speciallæge. Efter morgenmad var der oplæg og debat om rekruttering af læger til almen praksis, i PLOs telt på havnen, med blandt andre Lene Therkelsen og Flemming Møller Mortensen (sundhedsordfører, Soc.dem.). Her fik jeg som SAMS-formand mulighed for at gribe mikrofonen og sætte fokus på studiejobs og sommerferiepraktik som rekrutteringsværktøj. PLO gav ved andre oplæg desuden en opdatering på overenskomstforhandlingerne om almen praksis set fra både praktiserende lægers og Regionernes synsvinkel og satte fokus på udvikling af almen praksis efter skotsk forbillede.

Unikke Bornholm, unikke Folkemøde

Bornholm er i sandhed et unikt sted. Mit første besøg på Solskinsøen gav mig mulighed for lange vandreture i den klippede, grønne og helt unikke natur, der ikke findes mage til andre steder i Danmark, og en sejltur på bølgen blå med Sklerose Foreningen på en gammel galease fra Odense anno 1903.

Hvad end man er til sundhedsfaglig Christiansborgpolitik, fagpolitik, OCD, sklerose, medicinsk cannabis, HPV-vaccination, skotternes måde at indrette deres sundhedsvæsen på, ulandsbistand, morgenyoga, insektmad, ambulancernes responstid, sammenhæng mellem sorg og sygdom, personaliseret medicin, droner, der leverer øboeres blodprøver til analyse centralt, eller bare kan lide at gå omkring de kendte og nyde musik og sol, så kan Folkemødet anbefales.
Folkemødet 2018 here I come!

Akronymer:
PLO – Praktiserende Lægers Organisation
DFKO – Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation
SAMS – Studerendes Almen Medicinske Selskab
FYAM – Forum for Yngre Almenmedicinere
Soc.dem. – Socialdemokratiet

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.