- Reklame -

I dag tager en del norske studerende til Danmark for at læse blandt andet medicin. Da både Danmark og Norge er nordiske lande, anses den kulturelle forskel normalt ikke for at være særligt stor, men hvordan opfatter de norske studerende selv det at flytte og studere i et andet land?

Oda Sofie Holt og Inga M. Ellingsen Moe er norske studerende, der begge bor i Odense og studerer medicin på SDU. De valgte begge at studere i Danmark, både fordi de ikke kom ind i Norge, og fordi de begge havde relationer til tidligere studerende, som havde læst i Danmark og været rigtig glade for det.

“Den største udfordring har været sproget. Det var faktisk meget svært”

Særligt faldt valget på SDU, da medicinstudiet er modulstruktureret og ikke semesterstruktureret, som de andre medicinstudier i landet. Dette tiltalte dem begge – de tog springet og kastede sig ud i et helt nyt studie i et nyt land

Små og store udfordringer forbundet med at flytte til Danmark

Selvom der umiddelbart ikke er den store forskel både kulturelt og sprogligt mellem Danmark og Norge, kan det stadig godt give problemer, når man flytter til Danmark, fremfor bare at rejse på ferie mellem landene.

”Den største udfordring har været sproget. Det var faktisk meget svært. Det tænker man, er næsten det samme, indtil man kommer herned. De første par uger kunne jeg ikke forstå forelæsningerne. Det var virkelig svært. Hvis man var én til én, så kunne det godt gå okay. Jo længere man har været her, jo nemmere er det at forstå sproget, men det er til stadighed svært at tale dansk, for det vil vi jo gerne,” fortæller Inga, og Oda giver hende ret.

For dem begge er det selvfølgelig også en udfordring at være langt væk fra familie, venner og kærester i Norge. Hjemme i Norge havde afstanden fra deres respektive hjem til et norsk universitet imidlertid også været meget stor. Så på den måde er det ikke en kæmpe omvæltning at flytte til Danmark.

Meget cykling, meget alkohol og lidt fisk

Det er næppe nyt for de fleste, at danske unge er nogle af dem i Europa, som drikker mest alkohol.

“Det at de sælger øl i kantinen og på tankstationer, det er helt anderledes”

Præcis dette har Oda og Inga også bemærket, ligesom vores mad kultur i Danmark er mere fedtrig og består af mindre fisk, end de begge er vant til hjemmefra. ”Alkoholkulturen er anderledes. Nordmænd drikker meget på én gang, men blandt de danske unge er det mere jævn fordelt. Det at de sælger øl i kantinen og på tankstationer, det er helt anderledes. Jeg synes, det var sjovt til at starte med, at vi kunne købe det i kantinen,” fortæller Inga.

Ligesom drikkevaner nævner de begge også vores cykelkultur, som en helt central del af vores hverdag. Dette er noget, vi danskere generelt er kendt for ude i verden. Ironisk nok har Carlsberg lavet en tv-reklame, hvor Mads Mikkelsen reklamerer for øl, mens han cykler.

Danskerne cykler meget og på alle årstider

Hverken Inga eller Oda var vant til at cykle meget, før de kom til Danmark, og det kom derfor bag på dem, at danskerne cykler meget og på alle årstider. 5 km til uni var langt til at starte med, men virker mere naturligt for dem begge nu.

“Jeg synes, det er sjovt at være et andet sted, mens vi studerer”

Fremtidsplaner

Fælles for dem begge er, at de efter studiet gerne vil hjem til Norge – mest for at komme hjem til familie og venner, som selvfølgelig er savnet.

”Jeg synes, det er sjovt at være et andet sted, mens vi studerer. Så vi kan sige, jeg har boet i et andet land i mange år, men man vil også gerne hjem til sin familie,” slutter Inga.

Men de pointerer også begge, at meget kan ske på 6 år, og at de er rigtig glade for at bo og studere i Danmark.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.