- Reklame -

Som en del af uddannelsen skal de fleste studerende på SUND på et tidspunkt ud i praktik, hvor den teoretiske viden fra skolebænken skal bruges i praksis i mødet med kollegaer og patienter på en arbejdsplads. Sund & Hed har snakket med Caius Mihail Constantinescu om hans oplevelser med at være i praktik.

Caius er vant til dagligdagen på universitet med læsning og forelæsninger, men i 8 uger blev hverdagen som studerende skiftet ud med jobbet i klinik på kardiologisk afdeling i Svendborg og på ortopædkirurgisk afdeling på OUH. Selvom de to afdelinger ikke var Caius’ første valg, var han interesseret i de kompetencer, de hver især kunne give.

“Jeg valgte kardiologi, idet jeg syntes, at det er en vigtig kompetence, som KBU læge at forholde sig til kardiologiske problemstillinger.”

”Jeg valgte kardiologi, idet jeg syntes, at det er en vigtig kompetence, som KBU læge at forholde sig til kardiologiske problemstillinger. Angående ortopædkirurgi ønskede jeg at blive bedre til håndtering af simple traumer, vred og frakturer, noget som kan bruges både på og uden for arbejdspladsen,” fortæller Caius.

Al begyndelse er svær

Caius var rigtig glad for sin praktikperiode, som gav ham et rigtig godt indblik i arbejdet som læge. Selvom starten virkede uoverskuelig, og selve praktikken var meget krævende, blev det en god oplevelse at få opfrisket den tidligere lærte teori, som Caius lige pludselig selv stod mit i og skulle bruge i praksis.

“Dette var guld værd, fordi man fik en hurtig repetition og kendskab til, hvad man gør i praksis ved sådan en problematik.”

”Det var meget lærerigt men også ret krævende. Nogle gange føltes det som om, hele dagen var en eksamen, som man ikke kunne gå om. Skiftende patienter, problemstillinger og kolleger, alt var nyt og til tider meget fjernt fra den teori, man lærte i tidernes morgen. Ikke desto mindre var det spændende, at kunne se patienter selv, aflæse EKG’er, se efter frakturer, snakke med patienter og gøre brug af den teori, man havde lært,” beskriver Caius.
Der var altid mulighed for sparring med ældre og mere erfarne kollegaer, når der var behov for det, som gjorde overgangen fra teoretisk til praksis arbejde lettere, fordi Caius oplevede at få den hjælp, han havde behov for i nye situationer.

Fra teoretisk til praktisk arbejde

Netop det med at få erfaring fra andet end bøger, var Caius rigtig glad for. Under praktikken på begge afdelinger fik han løbende undervisning i forestående problemstillinger, som gjorde overgangen og arbejdet med patienterne mere konkret.
”På ortopædkirurgisk afdeling havde vi hver dag en 5 min præsentation af et relevant emne for eksempel det akutte knæ. Dette var guld værd, fordi man fik en hurtig repetition og kendskab til, hvad man gør i praksis ved sådan en problematik. På kardiologisk var der kun undervisning om fredagen for de yngre læger, hvilket varede længere og var mere dybdegående,” fortæller Caius.
Så med løbende undervisning og god sparring med kollegaer, fik Caius et godt indblik i dagligdagen som læge.

Et skridt tættere på valget af drømmejob

Under sin klinik blev Caius bekræftet i, at de overvejelser, han havde gjort sig om fremtiden tidligere, kun holder stik efter endt praktik.
”Den akutte del i ortopædkirurgi var for mig det mest spændende i hele praktikken, mens ambulatoriearbejdet var mindst spændende. Alt dette bekræfter min antagelse om, at jeg forsætter med at forske i nuklearmedicin, noget som jeg har gjort ved siden af studiet i 4 år,” fortæller Caius.

“Den akutte del i ortopædkirurgi var for mig det mest spændende i hele praktikken, mens ambulatoriearbejdet var mindst spændende.”

På den måde var Caius’ periode i praktik med til at give ham en klar fornemmelse af hvilket felt, han ønsker at arbejde med i fremtiden. Samtidig fik han også et indblik i det tværfaglige samarbejde på en afdeling, som man ikke rent teoretisk lærer fra bøger igennem undervisningen.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.