- Reklame -

Langt de fleste studier har et fagråd. Langt de fleste studerende ved dog måske heller ikke lige helt præcist, hvad det egentligt er, fagrådene går rundt og har gang i. De er lidt en af de der ting på studiet, der bare er der, og som engang imellem gør lidt opmærksomme på sig selv inden bestyrelsesmøder. Men helt ærligt, så må der vel være mere i det? Vi har derfor på Sund & Hed lavet en lille rundspørge til tre SUND-fagråd fra henholdsvis audiologi, medicin og psykologi for at blive klogere på, hvad meningen egentlig helt præcist er med et fagråd?

Hvad er meningen med et fagråd?

Rasmus Vestergaard, Psykologi, formand for Psykrådet:

“Meningen med et fagråd er at udføre de opgaver rådet påtager sig, på bedst muligt vis. Vores opgave er at være de studerendes talerør, primært over for instituttet og fakultetet, og at forbedre uddannelsen.”

Josefine Bak Christensen, Medicin, tidl. formand for Medicinerrådet:

“Meningen med Medicinerrådet eratgøre studenterpolitik tilgængeligt og håndgribeligt for alle studerende. Som studerende skal det være muligt at ytre sig omkring og påvirke sit studie. Fokuseret og konstruktiv problemløsning er nøgleord. Medicinerrådet er et fællesskab bestående af alle Odenses medicinstuderende bestyrelsen er blot den daglige drift.”

Ole Birkkjær Hougaard, Audiologi, næstformand i audiologi og logopædis fagråd:

“Meningen med et fagråd er at skabe et talerør og et netværk for de studerende på tværs af årgangene. Det er især gældende for os, fordi vi deler fagråd og mange fag med logopædi, og dermed er bindeled mellem HUM og SUND-fakulteterne. Derudover er kagen og kaffen et ret stort plus!”

Hvad er jeres vigtigste opgave?

Jakob:

“Vores vigtigste opgave er at skabe en bedre uddannelse for de studerende. Det kan ske blandt andet ved at give dem noget mere virkelighed undervejs, ved at øge kommunikationen mellem de studerende og instituttet, og sidst men ikke mindst, ved at være åbne for alle de tiltag de studerende kommer med.”

Josefine:

“At facilitere og smidiggøre kommunikation fra medicinstuderende til fakultetet – og omvendt. Medicinerrådets møder er åbne for alle stud.med. er og er et åbent forum, hvor alle emner kan drøftes på de studerendes præmisser. I bestyrelsen stiler vi mod, at der altid sidder nogle fra Studienævn og andre råd og nævn, således vi har en finger på pulsen på SUND og medicinstudiet.

Kort sagt: Medicinerrådet skaber et åbent forum til debat, hvor vi som studerende kan få en fælles stemme og dermed stå stærkere, når vi ønsker noget ændret til det bedre!”

Ole:

“Vores vigtigste opgave er at give de studerende en mulighed for at blive hørt. Om det er ros og ris til undervisere eller forslag til ændringer på uddannelsen. Mange ændringer på uddannelsen starter i fagrådet, og det er en fed følelse at kunne forbedre sit studie.”

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.