Privatfoto fra Hygias netop afholdte fastelavnsfest.
- Reklame -

Hygia er et socialt fagligt råd på Folkesundhedsvidenskab, som opbygger fede fællesskaber og engagerer sig i de studerendes faglige og sociale interesse. Sund & Hed har snakket med Helene Werenberg, som er medlem af Hygia om deres arbejde og formål med rådet. 

Til daglig læser Helene folkesundhedsvidenskab på 4. semester. Hun har fra vi startede på studiet engageret sig i Hygia og er stadig rigtig glad for det. 

”Det er meget hyggeligt at være en del af Hygia, da man lærer hinanden at kende på tværs af årgangene. Hvis man er glad for at være social og god til at arrangere begivenheder, er Hygia et godt sted at være medlem,” fortæller Helene. 

De faglige arrangementer er målrettet viden til de studerende indenfor vores felt.

Hygia’s arrangementer er meget alsidige og forsøger at imødekomme de studerende interesserer, men bag det ligger et stort arbejde fra medlemmernes side. 

Type arrangementer

”Vi mødes en gang om måneden. Udover dette har vi arbejdsgrupper, der mødes lidt oftere, når der skal arrangeres noget nyt, og detaljerne skal på plads. På den måde kan man sige, at det kræver meget, når der skal laves nye begivenheder både fagligt og socialt, men ellers er det meget stille og roligt,” fortæller Helene. 

Hygia arrangerer 3-4 sociale arrangementer om året, nogle er større end andre. Det er alt fra større fester som julefrokost og sommerfest til mindre arrangementer, som kan være fælles deltagelse i fredagsbaren for eksempel.

Vi mødes en gang om måneden. Udover dette har vi så arbejdsgrupper, der mødes lidt oftere, når der skal arrangeres noget nyt, og detaljerne skal på plads.

De faglige arrangementer er målrettet viden til de studerende indenfor vores felt. Det kan være ture til Statens Institut for Folkesund (SIF), til oplæg med kandidater i folkesundhedsvidenskab, der kan give de studerende et indblik i deres arbejdsmuligheder efter studiet. Det er nemlig noget, mange udefra stiller spørgsmålstegn ved omkring vores uddannelse.

Foreningsarbejdet

Internt i Hygia betyder det sociale fællesskab blandt medlemmer også meget, og de går højt op i også at have det godt socialt internt i foreningen, som er med til at styrke sammenholdet og bidrager til, at det er fedt at bruge energi og kræfter på at arrangere nogle begivenheder for resten af os studerende. 

Hvis man er glad for at være social og god til at arrangere begivenheder, er Hygia et godt sted at være medlem.

”Indbyrdes I Hygia har vi lige holdt ”Tour de chambre”, hvor vi var rundt at se hinandens lejligheder, hvilket fungerede godt til at fremme fællesskabet internt i foreningen,” fortæller Helene. 

Det sociale danner grobund for en høj faglighed til møderne. Her har alle deres rolle som formand, næstformand, kasserer og en SoMe-gruppe, der står for kommunikationen til de studerende på de sociale medier. 

Stærkt sammenhold 

Medlemmerne i Hygia’s primære opgave er et skabe et stærkt sammenhold på tværs af de tre bachelorårgange af folkesundhedsvidenskabsstuderende på SDU. Vi er et relativt lille studie og i en travl hverdag, kan det være fedt at få nogle kontakter på tværs af årgangene, man kan spare med både fagligt og socialt. 

”Hygia stræber efter at danne et godt socialt fællesskab på tværs af årgangene, og derfor er det vigtigt at folk møder op, da det er fedt, hyggeligt og så kan man sikkert også få et godt tip om de kommende fag fra årgangene over,” beskriver Helene. 

Hygia stræber efter at danne et godt socialt fællesskab på tværs af årgangene

Ligesom Hygia målretter deres arrangementer imod at styrke fællesskabet op tværs af årgangene, består medlemmer i Hygia også af studerende fra flere årgange, der derfor kan komme med inputs til, hvad der kunne samle os studerende. 

Hvis du har lyst til at være en del af Hygia, kan du sende dem en ansøgning inden næste generalforsamling i april og være klar på at deltage i noget fedt foreningsarbejde. Derefter får de nye studerende muligheden for at ansøge ved studiestart til september, så flere nye kan være med til at forme foreningen. 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.