- Reklame -

Ud fra temaet anderledes har vi spurgt ind til tre SUND-studerendes tanker omkring emnet.

 1. Tænker du over i din hverdag, at normen, for hvad der er normalt og anderledes, udfordres meget i dag? 
 2. Synes du, det er vigtigt at skille sig ud/være anderledes? 
 3. Føler du et pres for at skille dig ud/være anderledes? 
 4. Hvilken påvirkning tror du, det har på individet, at mange går op i at være anderledes? 
 5. Har du en holdning til, at vi stræber så meget efter at være unikke, at vi ender med at være meget lig hinanden? 

Sofie Binou, Folkesundhedsvidenskab:

 1. Ja lidt. Det er i hvert fald noget, der bliver italesat specielt på de sociale medier. Jeg synes, at det er svært at sige hvad, der er normalt og hvad, der er anderledes, da det er meget subjektivt og kommer an på øjnene, som ser. Det normale vil derfor ofte være mennesker, der tænker og handler på lignende måde som en selv. 
 2. Nej, men jeg synes derimod det er vigtigt ikke at lade sig begrænse af normen og den gængse opfattelse af, hvordan man bør leve sit liv.
 3. I nogle henseender gør jeg. F.eks. er det ved endt uddannelse vigtigt at have et CV, som ”skiller sig ud” med både studierelevant- og frivilligt arbejde under uddannelsen, da der er kamp om de eftertragtede jobs, når vi er færdige på studiet. Privat føler jeg ikke et pres.
 4. Jeg tror, at det er en reel stressfaktor for mange, der i virkeligheden er unødvendig. Jeg synes, det vigtigste er, at folk tager beslutninger ud fra deres mavefornemmelse, og hvad de virkelig vil. 
 5. Det er ikke noget, jeg har tænkt over. Men det kan der godt være noget om. Jeg tænker, at alle får sin inspiration fra et eller andet sted, hvilket kan gøre det svært at opnå det unikke.

Sarah Quistgaard, Psykologi: 

 1. Ja, jeg tænker lidt over, at folk er blevet mere opmærksomme på ikke at gå for meget i ét med tapetet og samtidig heller ikke at stikke for meget ud i mængden. Men samtidig synes jeg også generelt, at de fleste af samfundets normer bliver udfordret og skubbet til i dag. 
 2. Det er vigtigt at skille sig ud på nogle punkter, fordi det er det, der gør os til individer. Der hvor vi adskiller os fra andre, er der, hvor det føles som om, vores personlighed kommer mest til udtryk. 
 3. Jeg står selv og skal til at tage skridtet ud på arbejdsmarkedet om et par måneder. Jeg føler et pres for at skille mig ud fra de andre, have en unik færdighed eller kunne bidrage med et eller andet specielt. 
 4. Vores samfund bliver fortsat mere selviscenesættende. Du skal sælge dig selv på et eller andet. Vi er blevet mere opmærksomme på at skille os nok ud – og bange for at skille os for meget ud fra fællesskabet.  
 5. Jeg tror, at der gået sport i at dyrke det unikke, og det gør, at vi alle i sidste ende måske ender meget lig hinanden i forhold til den forestilling, at individet skal være unikt og skille sig ud for at sætte et aftryk i verden. Dette leder hen til det eksistentielle tanker om, hvorfor vi overhovedet er til. 

Julie Rødsgaard, Medicin: 

 1. Ikke rigtig.
 2. Jeg synes bare, man skal være den, man er, så er det lige meget, hvad andre tænker. 
 3. Nej, jeg gør kun ting, jeg har lyst til. 
 4. Forhåbentlig ingen. Jeg tror, det kommer meget naturligt af sig selv, at vi er forskellige.
 5. Det synes jeg ikke rigtigt måske med undtagelse af tøjstil.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.