- Reklame -

Vil du være med til at give de kommende medicinstuderende en god start på studiet, opnå undervisningserfaring og være med til at præge den faglige studiestart? 

Det sundhedsvidenskabelige fakultet søger fire nye faglige tutorer for medicin og to nye for klinisk biomekanik til sommerstart 2019. Stillingen kan søges af bachelor- og kandidatstuderende ved medicin eller klinisk biomekanik på SDU. 

Som faglig tutor skal du introducere og klargøre de nye studerende til universitetslivet. Du får ansvaret for den faglige studiestart hos en gruppe nystartede studerende. Den faglige studiestart indebærer bl.a. studiestartsopgaven (SSO), undervisning i studieteknik, litteratursøgning og basal forskningsmetode. Udover dette, indebærer stillingen også at kunne finde og hjælpe de studerende der har fået en svær start på studiet.   

Stilling er af ét semesters varighed med størst arbejdsbelastning under SSO (de første fem uger efter studiestart), hvor det er tutorens opgave at afholde timerne i samarbejde med studiegruppen. Efter SSO er der god mulighed for selv at kunne præge den faglige studiestart med (tvær)faglige relevante tiltag eller undervisning. 

Der aflønnes med ca. 4 timer om ugen under hele semesteret i henhold til overenskomsten mellem studenterundervisernes Landsforbund/FADL og Finansministeriet. 
Vægtningen af timer med gruppen er ca. 10 – 12 timer 1. uge, herefter ca. 6 timer pr. uge de følgende 5-6 uger og herefter er der planlagt ca. 20 timer til andre tiltag/undervisning i løbet af 1. semester. 

Der afholdes obligatorisk tutorkursus søndag den 25. august 2019 fra 09:00 – 15:00, derudover skal tutorerne kunne deltage i introduktionen af de nye studerende mandag den 2. september 2019 08.15-14.00. Deltagelse i disse er en forudsætning for ansættelse. 
Studerende, der er i udenbys klinik i september, vil ikke komme i betragtning til stillingerne.

Ansøgningen skal indeholde ansøgers studenter e-mail og telefonnummer, en motiveret ansøgning, karakterudskrift (alle forsøg) samt CV.

Alle kan søge, det ses som en fordel med:

  • Undervisningserfaring
  • Forskningserfaring
  • Bestået bacheloropgave

Ansøgningen sendes på mail til Frederik Veitland Antonsen (fantonsen@health.sdu.dk) senest onsdag d. 12/6 klokken 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 17/6.

Hvis der tilkommer spørgsmål, er I velkommen til at skrive på ovenstående mail.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.