- Reklame -

Vi søger nye medarbejdere med forskellige profiler til redaktionen pr. 15. august 2019

Vil du arbejde med de sødeste mennesker på det bedste studenterblad? Så er muligheden nu åben, da vi søger nye kollegaer! Der er flere forskellige stillinger åbne, som du kan læse mere om herunder.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, eller hvad jobbet mere præcist indebærer, er du velkommen til at kontakte den digitale redaktør, René Pedersen, på digital@sundoghed.dk eller tlf. 23888643.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler til alle stillingerne fredag den 21. juni 2019.
Ansøgningsfrist: Fredag den 14. juni 2019.

Redaktør

Er du god til at lede og fordele arbejde, og brænder du for formidling? 

Har du samtidig lyst til at have en finger på pulsen både på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU og i Odenses studiemiljø, så er du den rette til Sund & Heds redaktørpost.

Tiltrædelse 15. august 2019. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler 21. juni. Stillingen er lønnet med 6 timer om ugen i perioden 15. august 2019 – 30. juni 2020, som faglig vejleder. Mulighed for forlængelse.

Alle studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet uanset studieretning opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgning kan ske via det officielle link:
www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1046039

Redaktørjobbet på Sund & Hed indebærer, at man: 

 • Er daglig leder for Sund & Heds redaktion og herunder afholder redaktionsmøder. 
 • Er ansvarlig for indholdet i Sund & Hed. 
 • Har ansvaret for udgivelsen af Sund & Hed med faste intervaller – 2 numre pr. semester. 
 • Disponerer og redigerer stof til bladet fra interne og eksterne skribenter. 
 • Varetager kontakten med eksterne skribenter og andre samarbejdspartnere.

Vi forventer du har: 

 • En interesse for formidling, journalistik og ledelse af en redaktion og redaktionsmedlemmer. 
 • Evnen til at arbejde under pres op mod en deadline. 
 • Et godt sprogøre og en god pen, der både kan skrive kritiske, konstruktive og opmuntrende artikler og indlæg til blad og Facebook. 
 • Evnen til at vurdere bidrag til bladet og de elektroniske medier. 
 • En interesse for at beskrive studiemiljøet på alle studieretninger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 • En interesse for den videre udvikling af Sund & Hed. 

Hvad vi tilbyder:

 • Studievenligt arbejde med fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde hjemmefra. 
 • Du vil sammen med redaktionen i stort omfang selv fastsætte arbejdsgangen. 
 • Du vil få en særlig position med kontakt til studerende, foreninger, administrationen og ansatte på SUND og OUH. 
 • God løn med gældende timelønssatser for faglige vejledere.
 • En skriftlig udtalelse efter endt ansættelse.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller hvad jobbet mere præcist indebærer, er du velkommen til at kontakte redaktør, René, på digital@sundoghed.dk. 

Skribent

Er du studerende ved en sundhedsvidenskabelig uddannelse? Brænder du for formidling, og har du en journalist i maven? Har du samtidig lyst til at have en finger på pulsen både på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU og i Odenses studiemiljø, så er du den rette til Sund & Heds skribentpost.

Som skribent for Sund & Hed vil du sammen med to andre skribenter være ansvarlig for at levere bladets kerneydelse i form af kritiske, konstruktive og relevante artikler til såvel de fysiske udgivelser som til bladets hjemmeside. Derudover forventes det, at du deltager aktivt i promoveringen af bladet for eksempel ved Sundhedsmekka og i forbindelse med studiestart. Du vil indgå i et redaktionsteam, hvor det tilstræbes, at skribenterne repræsenterer et bredt udsnit af de sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Tiltrædelse 15. august 2019. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler 21. juni. Stillingen er lønnet som faglig vejleder med 3 timer om ugen i perioden 15. august 2019 – 30. juni 2020. Mulighed for forlængelse.

Alle studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet uanset studieretning opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning kan ske via det officielle link:
www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1046050

Vi forventer, at du har:

 • En interesse for sundhedsvidenskabelig formidling og journalistik.
 • Evnen til at arbejde presset op mod en deadline.
 • Et godt sprogøre og en god pen, der både kan skrive kritiske, konstruktive og opmuntrende artikler.
 • En interesse i at beskrive studiemiljøet på alle studieretninger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
 • Har en interesse for at videreudvikle Danmarks største sundhedsvidenskabelige studenterblad.
 • En kreativ tilgang til arbejdet og selv kan byde ind med idéer og forslag til f.eks. artikler og arrangementer, der skal dækkes.

Hvad vi tilbyder:

 • Studievenligt arbejde med gode arbejdsforhold, fleksible arbejdstider, god løn og rig mulighed for at arbejde hjemmefra.
 • Du vil sammen med redaktionen i stort omfang selv fastsætte arbejdsgangen.
 • Du vil få en særlig position med kontakt til studerende, foreninger, administrationen og ansatte på SUND og OUH.
 • Du vil få mulighed for at skabe nye kontakter og få foden indenfor døren hos forskellige relevante personer.
 • En skriftlig udtalelse efter endt ansættelse.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller hvad jobbet mere præcist indebærer, er du velkommen til at kontakte redaktør, René, på digital@sundoghed.dk. 

Illustrator / tegner

Kunne du tænke dig at forme fremtidens Sund & Hed, og har du næse for billedredigering og illustrere/tegne digitalt? Som illustrator bliver det dit ansvar, at bladets billedside spiller. Du vil skulle stå for billedredigering til både blade og hjemmeside i det omfang det er nødvendigt og for at bistå skribenterne med illustrationer, for eksempel i form af tegninger, ikoner, grafer og lignende. Det er derfor en forudsætning, at du selv kan illustrere (for eksempel ved at tegne eller på anden måde digitalt illustrere). Bemærk at det ikke er et krav at du læser et studie, der indebærer grafisk design eller illustration.

Tiltrædelse 15. august 2019. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler 21. juni. Stillingen er lønnet som faglig vejleder med 2 timer om ugen i perioden 15. august 2019 – 30. juni 2020. Mulighed for forlængelse.

Ansøgning kan ske via det officielle link:
www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1046053

Vi forventer du har:

 • Evnen til tegne/illustrere digitalt.
 • Evnen til at billedredigere.
 • Evnen til at arbejde presset op mod en deadline.
 • Har en interesse for at videre udvikle Danmarks største sundhedsvidenskabelige studenterblad.
 • Gerne at du har erfaring med arbejde i følgende programmer: Adobe InDesign, Adobe Photoshop og Adobe Acrobat, eller lignende software.
 • Tid til at være fleksibel og kan træde til, når skribenterne har brug for dig (inden for rimelighedens grænser). Der bliver taget hensyn til dit studie.

Vi tilbyder:

 • Et studievenligt arbejde med gode arbejdsforhold, fleksible arbejdstider, god løn og mulighed for at arbejde hjemmefra.
 • Et spændende og kreativt studiejob, hvor du får muligheden for at bestemme Sund & Heds branding.
 • Mulighed for at opnå erhvervserfaring med digital illustrering
 • En skriftlig udtalelse efter endt ansættelse. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller hvad jobbet mere præcist indebærer, er du velkommen til at kontakte redaktør, René, på digital@sundoghed.dk. 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.