- Reklame -

Hygia er et socialfagligt råd på Folkesundhedsvidenskab. Rådet består af 10-20 studerende på tværs af årgangene. I løbet af skoleåret står vi for at arrangere både sociale og faglige arrangementer internt og eksternt. I Hygia prioriterer vi det sociale fællesskab højt, da det er med til at sikre et godt studiemiljø. Vi vil i denne artikel præsentere de sociale arrangementer, der har været det sidste skoleår.

Interne arrangementer

Internt i Hygia har vi flere sociale arrangementer fordelt henover skoleåret. Da Hygia er ansvarlig for sociale arrangementer på tværs af årgangene, finder vi det vigtigt, at Hygia internt trives. Dette sikrer vi ved blandt andet at holde Tour de Chambre en gang hvert semester. Her besøger vi alle medlemmers hjem, hvor det enkelte medlem har et tema, arrangerer underholdning og står for forplejning. Ved denne begivenhed lærer vi hinanden bedre at kende, og det er en mulighed for at tage godt imod de nye medlemmer af Hygia. Udover dette, sørger vi også for at hygge os sammen ved mindre formelle begivenheder, såsom brætspil på Papas Papbar.

Eksterne arrangementer

Eksternt i Hygia planlægger vi 3-4 sociale arrangementer årligt. Formålet er at fremme studiemiljøet, ved at de studerende blandt andet får muligheden for at møde hinanden på tværs af årgangene og skabe et større socialt netværk.

De sociale arrangementer bliver gerne afholdt i sammenhæng med traditionelle begivenheder fordelt på året. Sidste år arrangerede vi blandt andet en fastelavnsfest og en sommerfest. Her var Hygia ansvarlig for de hyggelige rammer ved at stå for lokale, mad, underholdning og pynt. Til begge begivenheder var de studerende meget engagerede og mødte op i fine udklædninger og med godt humør. På studiet er der generelt stor opbakning omkring de eksterne sociale arrangementer.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.