- Reklame -

Dansk Kiropraktor Forening (DKF) er en 94 år gammel forening for alle danske kiropraktorer og kiropraktorstuderende i ind- og udland.

DKF hjælper hvert år til at gøre studielivet for os kiropraktorstuderende mere spændende og attraktivt. I samarbejde med og for os studerende afholdes flere spændende arrangementer. Disse arrangementer er med til at skabe bekendtskaber og sammenhold på tværs af årgangene samt øge vores viden inden for forskellige områder af kiropraktikken, som ikke nødvendigvis opleves på studiet. Her kan eksempelvis nævnes karriereaften, hvor vi kan opleve de mange forskellige jobmuligheder, der er i faget. De forskellige arrangementer bidrager også til, at vi studerende oplever de mere politiske sider ved at være sundhedsprofessionel og del af en sundhedsfaglig organisation.

Faglig aften

Her til efteråret afholdes en faglig aften om international politik samt et gratis spor for studentermedlemmer til DKF’s årsmøde.

På den faglige aften debatteres blandt andet om der er, eller bør være, en grænse for, hvordan man kan definere kiropraktik. Der er relativt store forskelle på opfattelsen af, hvad kiropraktik er, og på hvad kiropraktorer er, skal være og kan være rundt om i verdenen. Spørgsmålet er, om der er eller bør være grænser for rummeligheden. Denne aften er en form for opvarmning til WCCS’s Regional European Event, der finder sted i slutningen af november, hvor kiropraktorstuderende fra hele Europa mødes og diskuterer kiropraktik.

Til årsmødet er det muligt for os studerende at lære mere om at arbejde tværfagligt, møde turnusklinikker og fremtidige kolleger, deltage i spændende debatter, overvære DKF’s generalforsamling og hygge med andre studerende. Derudover er der mulighed for at overnatte i en hytte sammen og på denne måde lære hinanden at kende på en anden måde. Hvis man vil læse mere og/eller tilmelde sig dette gratis arrangement, kan det gøres via følgende hjemmeside: www. danskkiropraktorforening.dk/gf

Samarbejdet

Der er et vigtigt samarbejde mellem DKF og FNKS’s bestyrelse samt Internationalt Udvalg (IU). Vi studerende hjælper DKF med praktiske ting på årsmødet og Faglig Kongres, og med at bemande deres stand på lægernes efteruddannelseskongres Lægedage og med at afholde oplysningsevents.

DKF koordinerer aktiviteter for studerende med studieledelsen, NIKKB, FNKS og de faglige vejledere, så der ikke hives i os på samme tid med de samme typer ting. Derudover har DKF’s bestyrelse de sidste mange år bevilget penge til SDU’s delegation til WCCS. DKF er med i Sundhedsstyrelsens uddannelsesråd for kiropraktorernes turnustjeneste. Her er de med til at præge beslutninger om indholdet i turnus, som er bestemt ved lov. Herudover driver DKF sammen med Danske Regioner Kiropraktorfonden, der finansierer turnusuddannelsen, NIKKB og også på anden vis støtter forskning inden for det kiropraktiske felt, herunder ofte uddeler midler til ph.d.-projekter. Fondens penge stammer fra kiropraktorklinikkernes omsætning og fra de fem regioner.

Det store arbejde og hjælpen fra DKF til os studerende gives blandt andet for at hjælpe os med at få en god og spændende studietid. Det handler også om, at DKF gerne vil vise os, at de findes, og hvad de står for, og så vil de også gerne hjælpe med at opbygge en kiropraktoridentitet på studiet, hvor vi kiropraktorstuderende let kan forsvinde blandt de medicinstuderende. Sammenlignet med medicin er kiropraktik et forholdsvist ukendt fag, hvorfor det er rart som studerende at opleve, at vi har vores egen organisation, der bakker op om os studerende. I sidste ende bidrager det hele forhåbentlig til, at vi bliver motiverede og dygtige kiropraktorer.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.