- Reklame -

Vi har modtaget følgende tekst fra FYPA:

Er du stud.med., og i gang med et forskningsprojekt tilknyttet en patologiafdeling, så er der nu mulighed for at få en friplads til DPAS Årsmøde 2020 der afvikles den 12.-14.marts på Comwell, Kolding. Udover et fagligt spændende program med præsentation af en lang række forskningsresultater vil du møde mange af landets speciallæger og yngre patologer på forskellige uddannelsestrin der er med til at opbygge dit netværk. Se mere på dansk patologiselskabs hjemmeside www.danskpatologi.org

Der kan søges om i alt 3 fripladser. Send en kort ansøgning vedhæftet CV og gerne anbefaling fra vejleder til Foreningen af Yngre Patologers (FYPAs) sekretær på fypa@fypa.dk. Ansøgningsfrist 07.01.2020. Ansøgere modtager skriftligt svar inden 01.02.2020.

På gensyn!

På vegne af FYPA

Christian Brøchner, Formand

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.