- Reklame -

På seniorhuset i Odense, starter generalforsamlingen med kaffe og fællessang. Der bliver sunget ”Du kom med alt det der var dig”, og fra hjørnet kan man høre en sige ”det er ligesom IMCC”. Fællesskabsånden er ikke til at tage fejl af, og IMCC har fået blod på tanden til at kæmpe for deres forening.

IMCC holder ekstraordinær generalforsamling, fordi hele deres økonomiske fundament er begyndt at smuldre under fødderne på dem. IMCC har igennem mange år, modtaget et årligt driftstilskud på omkring 1,7 millioner kroner fra DUF. I 2019 har de dog fået afslag på deres ansøgning, hvilket efterlader et gabende hul i deres budget. Du kan læse mere om hele baggrunden for IMCC’s økonomiske krise i denne artikel.

Hvad er der sket indtil nu?

Generalforsamlingen starter med en gennemgang af hvad der egentlig er sket. DUF har givet afslag på IMCC’s ansøgning om driftstilskud, med begrundelsen: ”det er DUF’s vurdering, at aktiviteterne i de lokale aktivitetsgrupper ikke har været arrangeret og afholdt af lokalforeningerne i tilskudsbekendtgørelsens forstand”. Denne kommentar er IMCC uforstående overfor, da de har handlet nøjagtig, som de har gjort i en lang årrække, og kommentaren har sendt foreningen ud i et større detektivarbejde, for at forsøge at finde og dokumentere alle møder og aktiviteter, der er afholdt i det forgangne år.

I 2019 har de dog fået afslag på deres ansøgning, hvilket efterlader et gabende hul i deres budget.

IMCC har også modtaget gratis advokathjælp, og er gået i gang med at indsende klager til Tipsungdomsnævnet. De har derudover været nødsaget til at afskedige deres fire medarbejdere. Hvis du også er utilfreds med DUF’s beslutning, har foreningen lavet en kampagne på sociale medier: #mitIMCC, hvor medlemmer og andre interesserede blandt andet kan udtrykke hvorfor IMCC er vigtige for dem og deres dagligdag.

Hvad skal der ske fremover?

Som situationen er nu, er IMCC altså super presset økonomisk. De har indsendt to forskellige klager til Tipsungdomsnævnet, som de regner med at få svar på i løbet af januar. Håbet er, at nævnet beslutter, at DUF’s afgørelse enten er ugyldig eller skal genovervejes. Derudover er de gået i gang med at arbejde på en ny økonomisk plan for 2020, og har i den forbindelse søgt penge ved en masse fonde.

Hvis du også er utilfreds med DUF’s beslutning, har foreningen lavet en kampagne på sociale medier: #mitIMCC, hvor medlemmer og andre interesserede blandt andet har udtrykt hvorfor IMCC er vigtige for dem og deres dagligdag.

Et andet økonomisk tiltag har blandt andet været en snak om at indføre muligheden for støttemedlemskab, så tidligere IMCC’ere, som nu har fuldtidsjobs, og dermed flere penge, har mulighed for at støtte foreningen. Det var meget vigtigt for bestyrelsen af melde ud, at IMCC ikke går konkurs, og som der også blev sagt: ”IMCC overlever – det bliver bare på nogle andre præmisser, end vi er vant til”

”IMCC overlever – det bliver bare på nogle andre præmisser, end vi er vant til”

I denne forbindelse er der også blevet kigget dybt i IMCC’s lommer, og man har derfor fået genansat en enkelt medarbejder. Der foregår altså stadig rigtig meget internt i IMCC og DUF i forhold til den økonomiske situation, og mange ting står stadig uvist. Én ting er dog sikkert – og det er at IMCC ikke har tænkt sig at give op.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.