- Reklame -

Integreret Sundhed er en frivillig forening for medicinstuderende. Foreningen belyser former for komplementær behandling i det integrerede sundhedssystem. I daglig tale kendt som alternativ behandling, som ikke er en anerkendt del i sundhedssystemet i dag. Men det er meget mere komplekst end som så, og handler altså ikke om hekseri.

Integreret Sundhed er en afdeling under IMCC, som sætter fokus på brugen af alternativ behandling i en medicinsk verden. Louise Rønnau er medicinstuderende på SDU og lokal aktivitetsleder for Integreret Sundhed i Odense. Hun har kastet sit engagement i Integreret Sundhed og formidlingen for at komme væk fra forestillingen om heksene ved gryden, men i stedet forstå og videreformidle, hvad komplementær behandling egentligt er. ”Vores rolle som gruppe er at formidle. Vi er ikke ude på at overtale eller overbevise nogen, vi vil bare gerne tage diskussionen om, hvad komplementær behandling kan, og hvad kan det omvendt ikke. Og hvorfor det er så svært at snakke om,” fortæller Louise.

Kommunikation og formidling

Kernen i at oplyse om fordelene og ulemperne ved komplementær behandling er god kommunikation og formidling. Det handler om at smide nogle bolde op i luften, give de studerende nogle muligheder, så de kan arbejde med at blive fremtidige dygtige læger og møde patienterne, som har deres egne ønsker om et godt behandlingsforløb.

”Vi prøver at fokusere rigtig meget på kommunikation. Vi har et samarbejde med Ungkræft Odense, hvor vi sætter de studerende i situationer med patienter, så formidlingen ikke kun bliver fra studerende til studerende. Det er for at forbedre de læger, der bliver uddannet,” siger Louise kækt.

Patienter har nemlig også deres egne forhåbninger og ønsker til, hvordan behandlingen skal foregå, og denne er ikke altid den ordinære. Patienterne kan i højere grad end lægerne have et ønske om komplementær behandling, og den tovejskommunikation mellem læge og patient er ekstremt vigtig, så alle mødes i deres ønsker.

Kontrasten til medicinstudiet

Kontrasten til Louises medicinstudie kan være stor, men mest i mødet med den miskommunikation, hun oplever nogle læger og oplægsholdere har i mødet med deres patienters ønske.

”Det, der nogle gange kan være svært ved det, er, når du sidder selv og er overbevist om, at komplementær behandling kan et eller andet. At det kan noget for patienterne, det er egentligt det vigtigste for mig, men der er jo mange læger og oplægsholdere, som er meget afvisende overfor det,” fortæller Louise

Derfor mener hun, at det er vigtigt som fagperson at lytte til sine patienter, selvom man selvfølgelig skal tage udgangspunkt i den faglige viden man har som eksempelvis læge. Det handler om at være åben og nysgerrig.

Ny forening under opsejling

Foreningen for Integreret Sundhed i Odense er dog så småt ved at udvikle en ny form forening med nye elementer sammen med dele fra det eksisterende koncept. Kommunikation er stadig essentielt i det nye koncept, herudover skal der sættes fokus på både psykisk og fysisk sundhed. Både for patienterne, men også for de studerende og lægerne, som kan stå i meget pressede situationer. Med det nye koncept vil flere studerende fra det sundhedsvidenskabelige fakultet også kunne være med, så konceptet kan nå en bredere skare af kommende fagfolk indenfor sundhed.

Vi vil bare gerne tage diskussionen om, hvad komplementær behandling kan, og hvad kan det omvendt ikke.

Hvis du er nysgerrig eller ønsker at være med, er du velkommen til at skrive til Louise på Facebook eller via hendes studiemail: loejr18@student. sdu.dk.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.