- Reklame -

Psyk-O er en forening af studerende med interesse for psykiatri. Men hvad er psykiatri? Og hvad laver Psyk-O egentlig?

Med mere end 1000 speciallæger inden for psykiatrien, er psykiatri et af de største specialer i Danmark. Psykiatri er en disciplin inden for lægevidenskaben, der beskæftiger sig med psykiske sygdomme og læren om psykiske tilstande, følelser, tanker og handlinger, der afviger fra det vi forbinder med det raske. Udredningen og diagnosticeringen af personer med psykiske sygdomme beror i høj grad på samtalen med patienten og observationer af patientens adfærd. Det er derfor et speciale, hvor en blodprøve eller en scanning ofte ikke kan give os et svar på, hvilken tilstand eller sygdom, der er tale om.

En forening med et mål

Psyk-O er en forening af medicinstuderende i Odense, med interesse for psykiatri. Psyk-O består af en gruppe af aktive medlemmer, som er med til at arrangere gratis foredrag med psykiatrisk fokus. Gruppens mål er at fremme interessen for psykiatri og samtidig lære noget og have det sjovt i processen. 

Foredrag og meget mere

Vi mødes en gang om måneden for at tale om, hvad der rører sig i foreningen. Hvert semester arrangerer vi to foredrag inden for psykiatri for medicinstuderende. Under møderne taler vi om, hvilke foredrag vi godt kunne tænke os at holde, og hvem der er ansvarlige for alt det praktiske omkring arrangementet. Derudover finder vi løbende på ting som at afholde konkurrencer, lægge opslag på sociale medier og at holde interne sociale arrangementer.

Tidligere har vi holdt foredrag om mennesket bag diagnosen, elektrochokterapi, misbrug, spiseforstyrrelser og meget mere. I det kommende semester planlægger vi at holde et foredrag om basal psykiatri og et foredrag om psykose. Senere på året vil vi afholde et filmarrangement i anledning af foreningens 10-års jubilæum samt et ”risk games”-arrangement, hvor medicinstuderende får mulighed for at agere ”læger for en dag”.

Alle medicinstuderende kan være aktive medlemmer

Som aktivt medlem, er man frivillig i foreningen. Det er gratis at være medlem. Alle medicinstuderende i Odense er velkomne, uanset semester. Der er intet krav om, at man på forhånd har erfaring eller viden inden for psykiatrien. 

Gevinsten ved at være frivillig

Med frivilligt arbejde følger en stor tilfredsstillelse i at gøre et godt stykke arbejde for et større formål. Gennem Psyk-O har mange af vores medlemmer skabt et netværk af læger inden for psykiatrien. Derudover bliver vi hvert år inviteret til at deltage i Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde og Foreningen af Yngre Psykiateres årsmøde. Et årsmøde indebærer typisk 2-3 dage med spændende faglige oplæg samt fest og lækker mad. Årsmøderne er en måde at lære om den nyeste forskning inden for psykiatrien og samtidig være sammen med de øvrige medlemmer omkring både faglige og festlige aktiviteter. I foreningen har vi et pragtfuldt fællesskab, hvor vi holder sociale arrangementer som filmaftener, hytteture, julefrokoster og sommerfester. 

Ved at være frivillig har du mulighed for at lære mere om det at være medlem af og drive en forening. Samtidig pryder det den medicinstuderendes CV og kan skabe fremtidige muligheder som læge inden for psykiatrien. Frivillighed øger også din chance for at blive tildelt en plads til arrangementer som ”Psykiatrisk Efterårsskole”.

Du kan læse meget mere og følge med i Psyk-O’s aktiviteter ved at følge siden ”Psyk-O” på Facebook.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.