- Reklame -

For nogle uger siden var der ansøgningsfrist på kandidatuddannelser. For nogle er kandidaten en direkte forlængelse af deres bachelor, mens det for andre var et tidspunkt, hvor der skulle træffes et valg for eventuelt skift af både uddannelse og universitet.

Da beslutningen for kandidat skulle træffes, havde de folkesundhedsvidenskabelige studerende for første gang muligheden for at tage kandidaten i Folkesundhedsvidenskab i Odense. Tidligere har kandidaten kun være udbudt i Esbjerg, som gjorde, at en del søgte mod andre uddannelser eller universiteter. Men til stor glæde for de studerende, så kan kandidaten nu følge bacheloren i Odense.
Nicoline Aakjær Andersen og Laura Staxen Bruun er begge studerende på 6. semester på folkesundhedsvidenskab på SDU, og de er begge lettede og glade over, at kandidaten i folkesundhedsvidenskab nu ligger i Odense.

Lokalitet eller studie?

Mange pendler generelt hver dag på studie, hvis man ikke bor i sin studieby. Det har flere gjort igennem hele bacheloren i folkesundhedsvidenskab, men for Nicoline, som bor og har sin hverdag i Odense, har lokaliteten af den nye kandidat fået enorm betydning.
”Det har gjort beslutningen nemmere, da der dermed ikke følger så mange ekstra overvejelser og bekymringer i forhold til valg af studieby, transport, tid man har i hverdagen, fremtidsplaner og så videre. Omvæltningen er dermed mindre, hvis man er bosat i Odense,” fortæller Nicoline, som nu kan blive boende i Odense sammen med sin kæreste.

Det har gjort beslutningen nemmere, da der dermed ikke følger så mange ekstra overvejelser og bekymringer i forhold til valg af studieby, transport, tid man har i hverdagen, fremtidsplaner og så videre.

For Laura var scenariet lidt anderledes. Hun har nemlig hele sin bachelor pendlet til Odense. Fordi hun har været så glad for stukuren og uddannelsen på SDU, har hun fremtidigt valgt at fortsætte med det, fremfor at læse i København, som egentligt er tættere på hendes hjem.

Specialisering og muligheder

Kandidaten i Odense har specialiseringen ”Intervention og evaluering”, men den giver også mulighed for 30 ECTS praktik, udlandsophold og/eller valgfag foruden specialet, som også fylder 30ECTS. Der er derfor rig mulighed for at præge sit studie i en retning, der er relevant for en selv.
”Jeg har forholdt mig til linjen, men det har ikke været altafgørende for mit valg. Det er blevet gjort klart for os, at alle, uanset specialisering, kommer ud med en kandidat i folkesundhedsvidenskab. Det var derfor først og fremmest vigtigt, at der var en kandidatuddannelse i Odense. Når det så er sagt, er jeg meget tilfreds med, at det netop er denne specialisering, der ligger i Odense,” fortæller Laura, som netop tager udgangspunkt i, at kandidaten kan formes, som hun ønsker det.
For Nicoline var det heldigt, at specialiseringen netop var den, hun helst ville, når det samtidig var vigtigst, at kandidaten lå i Odense. Samtidigt er begge piger glade for, at kandidaten målretter sig en dansk kontekst.

Målrettet en dansk kontekst

Den nuværende udbudte kandidat i folkesundhedsvidenskab via SDU ligger i Esbjerg og er meget internationalt fokuseret. Undervisningen er på engelsk og de studerende kommer fra hele verden. Den nye kandidat i Odense vil foregå på dansk hele vejen igennem og dermed tage udgangspunkt i en dansk kontekst. Det er især relevant for alle de studerende, der gerne vil arbejde i Danmark efter endt uddannelse fremfor at specialisere sig mere internationalt. Især for Nicoline har det haft stor betydning.

Jeg ønsker udelukkende at studere på en dansk kandidat, da jeg ved, at fremmedsprog vil begrænse min præstation og være for stor en udfordring at komme igennem.

”Sproget har betydning for mit valg. Jeg ønsker udelukkende at studere på en dansk kandidat, da jeg ved, at fremmedsprog vil begrænse min præstation og være for stor en udfordring at komme igennem. Jeg føler mig mere selvsikker, når sproget er dansk og vil i højere grad bidrage i undervisningen på dansk,” beskriver Nicoline.
Begge piger er glade for den nye mulighed og glæder sig til at fortsætte på SDU i Odense efter sommerferien.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.