- Reklame -

Bogen Evidensbaseret medicin er en opslags- samt lærebog, som tager udgangspunkt i cases fra den medicinske praksis. Bogen henvender sig til dem, som interesserer sig for, ja gæt engang – evidensbaseret medicin. Der forklares, hvordan man kan basere sin (lægefaglige) viden på den bedst tilgængelige viden. Jeg synes, den henvender sig mest til medicinstuderende, som er interesseret i området, eller andre som interesserer sig for det sundhedsvidenskabelige område. 

Man bliver taget i hånden med hensyn til læsning af en videnskabelig artikel, og hvordan man kan forholde sig til disse. Her forklares, hvordan artiklen skal gribes an, herunder forståelse for metodevalg, statistikken brugt samt kritisk læsning. Desuden bliver der med viste eksempler forklaret, hvordan man sætter en søgning op, med henblik på at finde en artikel til en specifik klinisk problemstilling, samt hvilke databaser der henvender sig til kliniske interesseområder. 
Som studerende ser jeg især bogen som en ekstra hjælpende hånd, når man sidder med en videnskabelig artikel og har brug for at få beskrevet, hvad det valgte studiedesign betyder, hvad de forskellige statistiske begreber betyder eller hvordan man skal forstå resultaterne. Dette er nogle af de spørgsmål, som jeg synes, bogen kan være med til at belyse.
Jeg er selv ret begejstret over måden, hvorpå de formår at sætte bogen op som en opslagsbog, uden at det bliver i stikordsform. Den er samtidig informerende, og rigtigt interessant med de cases, som forfatterne selv har oplevet i deres hverdag. 

Bogen er ikke studierelevant for folkesundhedsvidenskab (i forhold til pensum), men jeg vil helt klart anbefale den, hvis man er interesseret i, hvordan evidens kan indbygges i praksis.

Der er sidenhen udkommet en 4. udgave.

Info

Evidensbaseret Medicin
Af Inger Bak Andersen og Peter Matzen
DKK 399
Gads Forlag
3. udgave – 227 sider
Udgivelse: 2010
ISBN: 9788712043591

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.