- Reklame -

Basal Radiologi omhandler netop, hvad titlen angiver. Det er en grundlæggende introduktion til fagområdet, som deles op i organsystemer. Der indledes med en introduktion til de billeddiagnostiske metoder, således den studerende får en grundlæggende forståelse for billedernes opståen. Hvert kapitel indledes med et teoretisk afsnit, hvorefter der er cases, som den studerende kan bruge til at teste sin viden eller blot lære pensum ad en mere ”hands on” vej.  

Lærebogen, der er pensumdækkende for radiologisk kendskab på medicinstudiet, er logisk inddelt i kapitlerne: Thorax, Bevægeapparatet, Abdomen, Urinveje & mandlige genitalia samt Neurologi. Man behøver ikke nødvendigvis være lige så skarp i anatomien som legendenChemnitz for at kunne læse og lære af denne bog, mindre kan sagtens gøre det. Det rige antal af figurer med pile og forklaringer medfører, at man kan følge med uden at sidde med sit anatomiatlas ved sin side.
Som studerende med forkærlighed for Ortopædkirurgien er især afsnittet omkring bevægeapparat spændende. Efter en indledning, hvor der forklares, hvornår der vælges røntgen, CT, MR eller UL vises læseren sideløbende billeder, af samme skade optaget på forskellig vis, sådan at læseren bliver bedre rustet til at læse et alm. AP-røntgenbillede, når der ved siden af opstilles et 3D generet- samt et CT-billede.

Personligt synes jeg, at 800 kroner er mange penge, især for en bog til kandidaten, hvor udgifterne i forvejen er mange. Omvendt kan den være anvendelig i mange år, også efter endt uddannelse.  
Samtidig er det rart at kunne læse pensumdækkende dansksprogede bøger, så der er stærk sproglig sammenhæng mellem det læste og anvendte.

Info

Basal radiologi
Af Anne Grethe Jurik, Christina Kruuse, Gina Al-Farra, Michael Borre, Ole Graumann, Poul Erik Andersen, Shazia Rehman
DKK 799,95
FADL’s Forlag
1. udgave – 786 sider
Udgivelse: 2017
ISBN: 9788777497322

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.