- Reklame -

Vi har fået følgende indsendt af forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU.

Undersøgelser har vist, at vores relation til andre og til os selv har stor betydning for, hvordan vi har det mentalt og i hvor høj grad, vi oplever stress. Men hvordan er sammenhængen mellem danske studerendes relationer og mentale velbefindende? Den viden kan studerende bidrage til, hvis de besvarer et spørgeskema i deres studentermail.

Mennesker er sociale væsener, og vores relation til andre og til os selv har betydning for vores liv og mentale velbefindende. Men hvordan er sammenhængen mellem danske studerendes relationer og mentale velbefindende?

Svaret på spørgsmålet ligger ikke langt væk, for en gruppe af forskere på SDU er netop nu ved at undersøge dette, og har sendt et spørgeskema ud til alle studerende på 1., 3. og sidste årgang på SDU. Spørgeskemaet er sendt ud til alle studerende på SUND via studenter-mail og til studerende på de andre fakulteter på SDU via e-boks.

Hvorfor er det interessant?

Grunden til, at det er interessant at undersøge relationer og, hvordan vi har det med hinanden er, at vores relationer har stor betydning for, hvordan vi har det mentalt og i hvor høj grad, vi oplever stress. Denne sammenhæng gør sig også gældende i professionelle relationer, eksempelvis til patienter, klienter, borgere, kolleger, etc.

Udover at vores relationer til andre mennesker er med til at afgøre, hvordan vi har det, så er vores relation til os selv heller ikke uvæsentlig. Relationen til os selv har nemlig stor betydning for vores velbefindende og kan påvirke, om vi oplever stress både i hverdagen, i studielivet og senere hen i arbejdslivet.

Spørgeskemaet indeholder forskellige skalaer, der måler empati, medfølelse med andre (compassion og altruisme), medfølelse med sig selv (self-compassion), tilknytning til andre, personlige værdier, stress og coping.

Empati, som handler om evnen til at leve sig ind i andres situation (herunder patientens/klientens/borgerens), er et særligt opmærksomhedspunkt i denne undersøgelse. 

Det er interessant at undersøge empati, fordi empati anses for at være en kernekompetence hos den sundhedsprofessionelle. En empatisk sundhedsprofessionel, der lytter til og viser forståelse over for patientens/klientens/borgerens situation, får nemmere ved at få personen til at åbne op og fortælle. Det bliver derved nemmere at hjælpe! 

Man har også fundet, at empatiske studerende generelt er mere tilfredse med studiet, oplever mindre stress og udbrændthed og fungerer bedre i samarbejdssituationer.

Du kan se en ultrakort video om, hvorfor vi gerne vil undersøge empati her:

Den studerendes deltagelse er super vigtig – for forskningen og for dem selv

Det er helt afgørende for undersøgelsens kvalitet og brugbarhed, at de studerende deltager i undersøgelsen – vi håber derfor, at så mange som muligt har lyst til at være med.

Foruden at det er en stor hjælp for forskerne, mener vi også, at det kan være interessant for den studerende selv at besvare spørgeskemaet. Spørgsmålene vækker nemlig refleksion i forhold til relationer, indre værdier, og hvordan man har det, og derfor vil man måske opleve, at man ved at tænke over spørgsmålene, bliver lidt klogere på sig selv og sit liv 🙂

Spørgeskemaet er sendt ud til alle studerende på SUND via studenter-mail og til studerende på de andre fakulteter på SDU via e-boks.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du til enhver tid kontakte:

Professor Jens Søndergaard, JSoendergaard@health.sdu.dk
Lektor Elisabeth Assing Hvidt, ehvidt@health.sdu.dk eller
Adjunkt Christina Maar Andersen, cmandersen@health.sdu.dk

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.