- Reklame -

De seneste måneder har budt på hårde licensforhandlinger mellem Danske Universiteter og Elsevier med høj relevans for universitetsstuderende landet over. Det er nemlig disse forhandlinger, der blandt andet sørger for adgangen til videnskabelige artikler. 

Elsevier og Danske Universiteters aftale udløb ved slutningen af 2020, hvorfor forhandlinger om en ny aftale startedes op i oktober 2020. Forhandlinger, der nær brød sammen, og med den tilhørende konsekvens, at danske forskere og studerende ikke ville have haft adgang til forskning udgivet ved Elsevier fra og med 2021. Men bare rolig – der er i januar indgået en ny aftale og skrækscenariet blev ikke realitet.  

Men hvordan kunne det nå så vidt? At finde hoved og hale i situationen kan virke umuligt og forvirrende – vi vil derfor forsøge at overskueliggøre sagen for dig.  

Hvad er Elsevier? 

Elsevier er et videnskabeligt forlag, der udgiver ca. 500.000 videnskabelige artikler i 2.500 videnskabelige tidsskrifter, har mere end 40.000 e-bøger og har samtlige videnskabelige databaser; herunder Scopus og Sciencedirect. Elseviers produkter bruges af omtrent 25.000 akademiske og statslige institutioner over hele verden, og forlaget havde i 2019 en årsomsætning på 21,8 mia. kr.  

Hvad er problemet? 

Her er noget af det, der var utilfredshed ved i den tidligere aftale: 

  • Priserne på tidsskriftsabonnementer blev sat op med flere procent om året; en stigning der foregår væsentligt hurtigere end den normale prisudvikling. Licensaftalerne med de store forlag presser i forvejen universitetsbibliotekerne ekstremt hårdt økonomisk, hvorfor stigninger af denne art netop er et problem. 
  • For at publicere en artikel som Open Access, kræves et publiceringsgebyr på ca. 20.000 kr. Syddansk Universitetsbibliotek har brugt omtrent 650.000 kr. årligt på dette. Når færdig forskning publiceres, skal universiteterne og de selvsamme forskere, som har stået for denne, altså betale for at få adgang hertil. Det vil sige, at der både kræves betaling for, at man kan dele sin forskning samt for at få adgang til forskningen – alt imens universiteternes forskere udfører gratis arbejde for forlagets redaktioner i form af peer-reviews, der kvalitetssikrer forlagets tidsskrifter og derfor er utrolig vigtige.  

Den nye aftale

Hovedpunkter fra den nye aftale: 

  • Fast pris på tidsskriftsabonnementerne over hele perioden baseret på prisen i 2020.
  • Fuld og uændret læseadgang til Elsevier porteføljen for aftalepartnere omfattet af kontrakten. 
  • Permanent adgang til 75% af Elsevier Freedom mod tidligere 100%.  
  • Umiddelbar og gratis Open Access publicering til forlagets endelige version med en cc-by licens i den licensbelagte Elsevier portefølje, når forfatteren er corresponding author affilieret med en institution omfattet af aftalen. 
  • Undtaget fra ovenstående er 600 Gold Open Access tidsskrifter hos Elsevier og en liste med ca. 170 licensbelagte tidsskriftstitler, der ikke er en del af aftalen.  
  • Institutionsneutral prisstigning på øvrige ressourcer (eksempelvis databaser og referenceværktøjer) fra Elsevier på 1,12%. 

Aftalen gælder for de næste 4 år, og det anslås, at den samlet vil føre til en besparelse på de danske udgifter til Elsevier. For SDU gælder det, at ca. 9 mio. kr. eller 26% af det samlede SDU-biblioteks budget for elektroniske materialer afregnes til Elsevier i 2021. Ca. 7,4 mio. kr. bruges i abonnement på tidsskriftspakken ’Freedom Collection’. Derudover tillægges udgifter for en række andre produkter, der ikke er omfattet af aftalen.

Kilder

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.