- Reklame -

FN’s 17 verdensmål blev vedtaget på topmødet i New York den 25. september 2015. D. 17. juni 2019 blev det af SDU’s bestyrelse besluttet, at disse skulle stå centralt for universitets videre udvikling, der siden har arbejdet med alle 17 verdensmål. 

Et af de tiltag, SDU har implementeret i forbindelse med universitetets verdensmålsindsats, er De Studerendes Verdensmålspulje, som er en pulje afsat specifikt til at understøtte de studerendes arbejde med verdensmålene. Puljen kan søges af studerende på universitet, både på egen hånd og i grupper, samt studenterforeninger.  

For at blive lidt klogere på, hvordan SDU’s studerende beskæftiger sig med verdensmålene, har Sund & Hed snakket med nogle af de studerende fra puljens vinderprojekter fra foråret 2020.   

Spørgsmålene: 

 1. Hvad er baggrunden for projektet? 
 2. Hvad har det betydet for dig – både som studerende, men også som grundlægger af din respektive forening – at SDU har valgt at arbejde med FN’s 17 verdensmål? 
 3. Hvilke overvejelser har du haft omkring dit eget bidrag til verdensmålsindsatsen? 

Podcast Vidensstrøm

Nina Aagaard Pedersen, grundlægger af Vidensstrøm

Vidensstrøm. Foto: Vidensstrøm podcast.

1. Baggrunden starter faktisk et helt andet sted end Verdensmålene. Faktisk handler det overordnet set om at nedbryde barriererne mellem studerende og forsker. Der er så meget spændende forskning på SDU, som mangler en kanal, der kan formidle det i øjenhøjde og på lettilgængelig måde. Hvis man, frem for at lægge mærke til alle betonvæggene på Campus Odense, kunne lægge mærke til al den viden, der gemmer sig bag dem, så er vi nået et lille stykke. Vi håber at kunne vække en form for nysgerrighed hos vores lyttere. 

2. Jeg synes, det er et modigt valg, at SDU vælger at arbejde så aktivt med Verdensmålene i forskning og undervisning. Langsomt ser vi flere organisationer inkorporere FN’s Verdensmål i deres strategier, men SDU har klart været firstmover. Jeg håber på sigt, at det valg vil gøre mig stolt af at kunne sige, at jeg er uddannet fra SDU. Der er klart en fremsynethed i det, som er beundringsværdigt. Men i et velstående og veludviklet land som Danmark, hvor flere Verdensmål ikke er så aktuelle, er vi nødsaget til at kigge langt udover vores egen næsetip. 

3. Mit formål med at bidrage til verdensmålsindsatsen har omhandlet at synliggøre, at Verdensmålene spænder bredt. Det handler slet ikke kun om klima og miljø, men så meget mere. Den nuancering er nødvendig for at få et helhedsbillede. Podcastet i sig selv har omdrejningspunkt i at formidle forskning – og deraf vise, at der i mange år har været forsket i relation til Verdensmålene, selv inden Verdensmålene blev en del af SDU’s strategi. 

INFOBOKS: Sådan følger du med i Vidensstrøm

 • Lige så snart vi er klar til at gå i æteren, skal vi nok råbe højt. Vi venter blot på, at restriktionerne tillader os at mødes på forsvarlig vis. Har man lyst til at være med på holdet bag, så skal man endelig blot kontakte mig.

Klimahaven

 Kristine, medgrundlægger af Klimahaven på SDU

Kristine. Foto: Privatfoto.

1. I efteråret 2019 blev jeg en del af Den Grønne Studenterbevægelse, DGSB. Til mit første møde blev jeg præsenteret for idéen ”Klimahave på SDU”, og jeg var solgt til stanglakrids. Mine venner fra DGSB drømte om et fællesskab på SDU med fokus på bæredygtighed. Klimahaven skulle være en køkkenhave og et grønt og charmerende samlingspunkt, hvor man kunne læse, diskutere klima og miljø, samt få nye bekendtskaber.  Sammen greb vi idéen om Klimahaven, og efter en hel del timers brainstorming, møder og en godkendt ansøgning om penge fra SDU’s Verdensmålspulje var vi klar til at føre idéen ud i livet. Med hjælp fra mange interesserede studerende er vi begyndt på havens opførsel. Den er under stadig udvikling, og den har vokseværk! 

2. Universiteterne former sine studerende, og at SDU har sat fokus på verdensmålene er dermed et vigtigt skridt, der udstråler ansvar og bevidsthed fra institutionens side. Det er en god følelse, at vi, som arbejder med klima, har opbakning fra universitet til at gennemføre projekter som Klimahaven. Det har været en lang proces at planlægge haven, og jeg ser for mig, at processen ville have være meget længere, hvis ikke SDU havde været så samarbejdsvillige fra starten af.   

3. Jeg mener, at alle kan bidrage i klimakampen, og at mine valg også er vigtige. Hvis jeg, også som en del af DGSB og Klimahaven, snakker om mine valg, så tror jeg, det vil kunne inspirere andre. Store og omfattende problemer som klimakrisen løser sig naturligvis ikke ved at plante nogle krokus og bygge et insekthotel, men det er en god platform for deling af kundskab og engagement.  

INFOBOKS: Sådan følger du med i Klimahaven  

 • Facebook: Klimahave SDU 
 • Instagram: @klimahave_sdu 
 • Det er muligt at melde sig ind i foreningen, og få en havekasse. Klimahaven planlægger desuden corona-venlige workshops i løbet af foråret for alle, der har lyst til at deltage. 

Female Engineers Movement (FEM)

Iris M. Madsen, grundlægger af FEM

Iris. Foto: Privatfoto.

1. Når mænd er sammen med mænd, så snakker de på en anden måde, end når kvinder er sammen med kvinder. Når kun 21 procent af de studerende på TEK er kvinder, bliver den maskuline tone den dominerende. FEM udspringer af et behov om at have rum til at styrke den feminine tone, der kan være i samspil med den maskuline tone, så vi kan få en fælles kultur. Vi vil være med til at skubbe kønsligestillingen både på universitetet, men også videre ud i samfundet. Vi tror på, at hvis vi får skabt et stærkt samspil imellem kønnene, imens vi er på studiet, er det noget både de mandlige og kvindelige studerende vil tage med sig ud på arbejdsmarkedet bagefter. FEM har som udgangspunkt fokus på ingeniører, men diversitet og sammenhold er vigtigt på tværs af alle studier og erhverv, og alle er derfor velkomne. 

2. Som studerende kan man mærke SDU’s støtte af verdensmålene ved, at disse er blevet en vigtig del af undervisningen på SDU. På min studieretning bliver målene ofte brugt i projekter i undervisningen, og vores undervisere sætter dem i fokus i hverdagen. Dermed hjælper SDU også målene ind på rygraden af den enkelte studerende, der får en bred og dyb forståelse herfor.  Som grundlægger af FEM har SDU’s tilslutning af verdensmålene tydeligt kunne mærkes igennem den utrolige opbakning, vi har fået fra GET, TEK-kommunikation og SDU verdensmålspuljen. 

3. Jeg håber, at jeg bidrager til verdensmålsindsatsen igennem FEM. Ligestilling er vigtigt i Danmark, og selvom Danmark har noget af verdens bedste lovgivning omkring ligestilling, er der stadig meget at tage fat i for, at vi kan bryde ”The Nordic Paradox” og få kvinderne frem.


INFOBOKS: Sådan følger du med i FEM

 • Facebook: @FEMSDU 
 • Instagram: @fem_sdu 
 • LinkedIn: Female Engineers Movement 
 • Hjemmeside på vej! 
 • Hvis man gerne vil engagere sig i arbejdet bag FEM, kan man blive frivillig hos os ved at skrive til os.  

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.