Home Aktuelle opslag Lad os få #sexpåskemaet

Lad os få #sexpåskemaet

0
Lad os få #sexpåskemaet

Den 7. april 2021 strejkede gymnasieelever landet over for obligatorisk seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser. Den virtuelle strejke, afholdt af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), opfordrede danske elever til at strejke fra deres normale undervisning og i stedet bruge et modul af deres dag på at modtage seksualundervisning fra Sex og Samfund for at vise deres støtte for sagen om at få #sexpåskemaet.  

Strejken udspringer af et ønske om, at danske unge i gymnasiet skal undervises i køn, krop og seksualitet, og DGS peger i denne forbindelse på, at der i dagens Danmark optræder samfundsmæssige problematikker i relation til køn og seksualitet. Heriblandt kan nævnes seksuelle krænkelser og diskriminerende adfærd – eksempelvis kønsstereotype ”puttemiddage”, ulovlig deling af intime billeder og diskrimination af LGBT+-personer. Sund & Hed har talt med Ingrid Kjærgaard, formand for DGS, om hvorfor det netop er vigtigt med seksualundervisning i gymnasiet: ”Det er vigtigt, fordi mange har deres seksuelle debut i de år, hvor man starter på en ungdomsuddannelse, og det er også en tid, hvor man prøver at finde sig selv og sin egen identitet – også når det kommer til køn og seksualitet. Derfor er det vigtigt med samtykkebaseret seksualundervisning, der også underviser i forskellige seksualiteter og kønsidentiteter, og som har fokus på digitale krænkelser.” 

I dag er den obligatoriske seksualundervisning nemlig begrænset til grundskolen, og der mangler derfor et rum, hvor de unge kan tale åbent og lære om sex, krop og grænser. Og det er DGS ikke alene om at synes. Adspurgt til, hvordan opbakningen om sagen har været, fortæller Ingrid følgende: ”Opbakningen har været stor og meget positiv! Vi er selv lidt overraskede over, hvor mange der synes, at det her er en vigtig sag. Men det er kun godt, at så mange genkender behovet for seksualundervisning i gymnasiet.” 

Hvad er så DGS’ næste skridt i kampen for seksualundervisning i gymnasierne?

”Nu skal vi blandet andet mødes med nogle politikere omkring den her sag, og vi kommer også til at fortsætte med at holde workshops for elevråd, for at de selv kan indføre seksualundervisning lokalt. Herefter er det jo en sag, vi kommer til at blive ved med at kæmpe for og sætte fokus på i den offentlige debat.”

Info: Seksualundervisning  

”Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning samt uddannelse og job er tre obligatoriske emner i folkeskolen. Emnerne er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i børnehaveklassen og i undervisningen i de obligatoriske fag i 1.-9. klasse. 

Emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse. Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab omfatter to kompetenceområder: Sundhed og trivsel samt køn, krop og seksualitet.”

(https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/fag-emner-og-tvaergaaende-temaer/obligatoriske-emner

0 0 votes
Article Rating

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments