- Reklame -

Det var først i 1990’erne, at vi i Danmark fik den første fysioterapeut med en ph.d, men de sidste 10 år er antallet af fysioterapeut-ph.d.’er mere end tredoblet. Udviklingen følger den overordnede tendens inden for sundhedsvidenskaben, men andre uddannelsesområder halter efter, når det kommer til at udklække ph.d.’er.

Der er for nylig udnævnt tre nye professorer i fysioterapi, hvilket bringer antallet i Danmark op på 171. Det er et imponerende antal, da vi ikke skal længere tilbage end 2007 for at finde den første af slagsen i Danmark2. Akademiseringen af professionen er relativ ny: I 1990’erne fik vi i Danmark de første fysioterapeuter med en ph.d.-grad, og uddannelsen som fysioterapeut var ikke en bachelor før 2001, hvor professionsbacheloren blev indført3. Siden er der kommet monofaglige kandidatuddannelser i Odense og Aalborg, og fagforeningen, Danske Fysioterapeuter, tonede rent flag med skiftet til hovedorganisationen Akademikerne (AC) i 20204

Med udgangspunkt i oplysninger fra Danske Fysioterapeuters hjemmeside5, vil jeg illustrere udviklingen i ph.d.-fysioterapeuter fra de første i 90’erne til i dag. Dernæst vil jeg bruge data fra Danmarks Statistik6 for en tilsvarende periode (1996-2019) til også at vise den overordnede udvikling i tildelte ph.d.’er i Danmark. 

Udviklingen i fysioterapeut-ph.d.’er 

Data er ”web-scrapet” fra Danske Fysioterapeuters hjemmeside og vist som årstal på x-aksen og det samlede antal fysioterapeut-ph.d.’er på y-aksen:

Der var en støt vækst i nye ph.d.’er frem til starten af 2010’erne, men antallet af ph.d.’er tog for alvor fart efter 2012 og er blevet mere end tredoblet i årene siden. Af data fremgår det, at der helt op i 00’erne var år uden en eneste ny registreret fys-ph.d. I dag er det nærmest månedligt, at man kan finde invitation til en fysioterapeuts ph.d.-forsvar. Den lille udfladning fra 2020 til 2021 skyldes, at vi er under halvvejs gennem 2021 – der er utvivlsomt flere nye ph.d.’er på vej i år.

Sundhedsvidenskaben stikker af 

Plotter vi data fra Danmarks Statistik for alle tildelte ph.d.-grader i perioden 1996-2019, ser det sådan her ud:

Udviklingen i sundhedsvidenskabelige ph.d.’er (samt natur- og teknisk videnskab i nogen grad) steg markant fra slutningen af 00’erne. Det tyder på, at udviklingen for fysioterapeuter har været en del af en større udvikling på sundhedsområdet. Årsagen til den overordnede stigning i ph.d.’er i slut-00’erne menes at skyldes Globaliseringsaftalen fra 20067 med flere midler til ph.d.-uddannelser. Figuren herunder viser det årlige antal nye ph.d.’er for hvert hovedområde:

Humaniora har haft den langsomste udvikling og er i perioden ”kun” gået fra 85 nye ph.d’er årligt til 148. På de andre hovedområder er antallet af årlige ph.d.’er mindst fordoblet. 

Sværere at skille sig ud 

Hvad betyder udviklingen for fysioterapeuter, der enten har eller påtænker at lave en ph.d.? En naturlig konsekvens af det stigende antal ph.d.’er er, at det som fysioterapeut er sværere end tidligere at skille sig ud ved blot at have en ph.d. Samtidig er antallet af ph.d.’er også en refleksion af et stigende antal stærke forskningsmiljøer og professorer samt den overordnede udvikling i sundhedsvidenskaben. Det giver muligheder for samarbejde og ansættelser, og udviklingen bør nok overordnet ses som noget positivt for fysioterapeuter med forskningsaspirationer. Det sagt, så er det nok klogt at dyrke færdigheder, der adskiller én positivt fra flokken. Det gælder for alle forskere, tror jeg, om man er fysioterapeut eller ej.

Kode til web-scraping og visualisering i R er tilgængelig på GitHub8. Der skal tages forbehold for, at ændringer på fysio.dk kan medføre ændringer i data.

Rune Martens Andersen, postdoc, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, og Forskningsenheden PROgrez, Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Slagelse Sygehus.

rmandersen@health.sdu.dk

Kilder

[1]https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2021/ny-professor-i-padiatri–vil-samle-og-udbrede-ny-viden-om–born-og-unge-med-cerebral-parese/professorer-i-fysioterapi

[2]https://www.tv2fyn.dk/odense/danmarks-forste-professor-i-fysioterapi-pa-syddansk-universitet

[3]https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/236

[4]https://www.fysio.dk/om-os/hvem-er-vi/samarbejdspartnere/akademikerne

[5]https://www.fysio.dk/fafo/ph.d.-oversigt/fysioterapeuter-med-afsluttet-phd[1]https://www.statistikbanken.dk/10137

[6]https://www.statistikbanken.dk/10137

[7]https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=20691

[8]https://github.com/DrMartensPhD/Snacks/blob/main/fysphd.R

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.