Home Aktuelle opslag De studerende i ren splittelse: Hvad må vi, og hvad må vi ikke?

De studerende i ren splittelse: Hvad må vi, og hvad må vi ikke?

0
De studerende i ren splittelse: Hvad må vi, og hvad må vi ikke?
Colourbox. One 20s young adult business woman sneezing with tissue handkerchief. Casual female freelancer working with laptop outdoors with alcohol gel on desk. With copy space.

Den sygdom, der har hersket på universitetet de seneste par måneder, har fået flere studerende til at kaste sig over tasterne og tilkendegive sin holdning til at møde forkølet op til undervisning. På Sund & Heds instagram står det efter en meningsmåling klokkeklart, at de studerende er bredt uenige om, hvordan sygdom skal håndteres i kølvandet på en verdensomspændende pandemi.  

Hvad siger de studerende? 

Mens en studerende deler holdningen: ”Jeg synes, det er irriterende, at folk kommer og smitter andre,” er der en anden der skriver: ”Vi skal hærdes mod vira, og vores immunforsvar skal aktiveres igen.” Og nogenlunde dét opsummerer meget godt, hvordan de studerendes holdning til sygdom er i disse tider.  

I en meningsmåling med spørgsmålet: ”Er det okay at tage til forelæsning, når man er forkølet?” svarer 56% ja, mens 44% svarer nej. Der er ren splittelse, og alles moralske kompasser er på overarbejde for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer sygdom.  

Samtidig som en sådan uenighed om emnet hersker, svarer hele 72% ja til at have været syg i løbet af dette semester – så det er altså langt de fleste, der skal tage stilling til, hvordan de selv håndterer forkølelse. 

Burde SDU gribe ind? 

Nogle lægger ansvaret over på SDU, og blandt andet skriver en studerende følgende: ”SDU burde tage hensyn og frigive digitale optagelser fra sidste år for alle!” Dette udspringer fra, at mange forelæsninger sidste år blev optaget grundet corona-situationen på daværende tidspunkt. Derfor ligger SDU inde med optagelser, der stort set er pensumdækkende. 

I en anden besked udtrykker en studerende også sine frustrationer over SDU’s håndtering af situationen. Hun skriver, at hun lå syg med hoste og feber, men hertil blot fik at vide, at hun ikke måtte gå glip af flere af de obligatoriske timer. Dette var på trods af, at hun kun lå syg i to dage.  

Der rettes i særlig grad kritik mod SDU set i lyset af Københavns Universitets måde at håndtere situationen på. ”Under nedlukningen har vi alle lært, at man godt kan studere virtuelt, men det har man valgt at se bort fra på SDU. Hvis begge dele var muligt, enten fremmøde eller se det online, så var der ikke så mange, der mødte op syge. På KU er det tilbudt, at man kan se missede forelæsninger online, eller at man kan møde op fysisk,” skriver en studerende frustreret.  

Hvad siger SDU’s retningslinjer? 

Jeg forsøger derfor at undersøge, hvilke konkrete retningslinjer SDU har i forhold til sygdom. I en mail sendt ud den 13/09-2021 fra universitetsdirektør, Thomas Buchvald Vind, angående corona-situationen er budskabet lidt vagt. Overskriften ”Farvel til COVID-19, næsten” opsummerer nogenlunde mailens opfordring.  

Det gøres i mailen klart, at corona ikke længere er en samfundskritisk sygdom, men at studerende på SDU opfordres til at udvise ansvarlighed. Endvidere skrives der i mailen: ”På SDU holder vi dog fortsat fast i de gode principper, som har været styrende for universitetets epidemihåndtering siden marts 2020: Forsigtighed, rummelighed og tillid. Håbet er, at medarbejdere og studerende fortsat vil følge principperne og udvise sund fornuft, som har været kendetegnet for medarbejderne og de studerendes indsats under nedlukningen.” 

Her er det op til fri fortolkning, hvordan ”forsigtighed, rummelighed og tillid” skal forstås, og om det indebærer, at man skal blive hjemme fra forelæsninger, hvis man er forkølet.  

I et forsøg på at få en opklaring af mailen, henvender jeg mig til Dorthe Majlund Sørensen, områdeleder i undervisning og eksamen, som på baggrund af drøftelser med Studieservice skriver følgende:  ”Sundhedsstyrelsen anbefaler altid at holde sig hjemme ved symptomer på smitsom sygdom.” Dette er i henhold til en oversigt, der kan tilgås på følgende link.

Mangel på online alternativer 

Så selvom corona ikke længere er en samfundskritisk sygdom, fremgår det tydeligt, at SDU har et ønske om, at studerende ikke møder op med symptomer på smitsom sygdom. Man må formode, at dette også indebærer symptomer på forkølelse, som mange lige nu er ramt af eller har været ramt af tidligere på semesteret. Derfor undrer det mange studerende, at optagelser af forelæsninger ikke bliver frigivet.  

En studerende skriver, at man simpelthen går glip af for meget ved at blive væk fra forelæsninger. Andre mener, at SDU tvinger dem til at møde syge op, da nogle aktiviteter har fremmødekrav.  

Da jeg spørger Dorthe Majlund Sørensen og Studieservice, hvorfor man ikke vælger at gøre undervisningsmaterialet lettere online tilgængeligt, får jeg følgende svar: ”Offentliggørelse af optagede forelæsninger med videre eller øvrige eventuelle onlineaktiviteter i forbindelse med fag og kurser kan forekomme, men da universitetet i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer er åbent igen, er universitetet ikke forpligtet til at gøre uddannelsesaktiviteter tilgængeligt online. Det er derudover underviserne, som vurderer og træffer beslutning om, hvorvidt tidligere optagelser af undervisning kan offentliggøres.” 

Det er tydeligt, at SDU fralægger sig ansvaret. Og derfor står vi studerende tilbage med vores sunde fornuft og er tvunget til at vurdere, om vi har moralsk samvittighed til at møde op med vores snottede næse. Og hertil er der desværre intet entydigt svar. 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.