- Reklame -

I 2023 flytter undervisningen i Winsløvparken til Nyt SUND-bygningen på Campus Odense. Her skal det nye SUND danne ramme om fakultetets uddannelser, hvor nøgleordene er tilgængelighed, imødekommenhed, faglige og sociale fællesskaber og et levende studiemiljø.  

Der bliver således gjort meget for, at I som studerende får en mere sammenhængende studiedag med let adgang til undervisningslokaler, studiezoner, bibliotek og udearealer, som opfordrer til et sundt og aktivt studieliv.

I vil desuden få oplevelsen af at være en del af et summende studiemiljø tæt på forskning, klinik og uddannelse – og med et naturligt tilhørsforhold til både universitetet og universitetshospitalet, som Nyt SUND bygges direkte sammen med. 

Nyt SUND-bygningen 

Nyt SUND-bygningen strækker sig fra den eksisterende SDU-bygning i nord til Nyt OUH-bygningen i syd. I alt 50.000 kvadratmeter til undervisningslokaler, studiezoner, auditorier, laboratorier, kontorer, dyrestalde samt faciliteter til retsmedicin og anatomi. 

Mod nord kobler bygningen sig på Stenten, hvor du i dag finder blandt andet Anatomi. I 2023 flytter Anatomi dog til nye lokaler i Nyt SUND-bygningens sydligste del, hvor anatomiundervisningen også vil foregå. 

Bevæger du dig fra Stenten og ind i det nye byggeri, møder du først to af i alt tre auditorier i Nyt SUND. Herfra kan du bevæge dig videre ned gennem Nyt SUND via bygningens hovedstrøg.   

Til højre på hovedstrøget finder du holdlokaler, øvelsesrum og grupperum. Til venstre ligger studiezone-området med semiåbne rum til gruppearbejde og pausesteder til kaffe, snak og et kig ud over naturen. Fra undervisningsfaciliteterne på stueplan vil der desuden være let adgang til udearealerne.  

Længere mod syd finder du et stort spiseområde, hvor du også kan købe en sandwich og en kop kaffe i et kantineudsalg – og fortsætter du hen over Killerup Rende, kommer du til Koblingsbygningen, som forbinder SUND med OUH.  

I Koblingsbygningen er det tredje auditorium placeret. Her finder du også færdighedslaboratorier, dissektionssal, et anatomarium og flere holdlokaler. Fra koblingszonen er der desuden adgang til Nyt OUHs færdighedslaboratorier og øvrige faciliteter. 

Hvis du bevæger dig tilbage gennem Nyt SUND og ind i de eksisterende SDU-bygninger, vil du som SUND-studerende fortsat også have adgang til kantiner, bibliotek, boghandel, SDU Fitness og de øvrige studentertilbud her. Nu er tilbuddene blot let tilgængelige for alle SUNDs studerende. 

Der vil også være undervisning i de eksisterende SDU-bygninger, som fx laboratorieundervisning i Oasen på Naturvidenskab, store forelæsninger i U45, færdighedstræning i iLab og idrætsundervisning i hallerne ved IOB eller i andre undervisningsfaciliteter på universitetet. 

Ankomst til Nyt SUND 

Letbanen kommer til at holde ved Nyt SUNDs hovedindgang mod nord – det er der, hvor Stenten stopper i dag. Der vil også være et stop ved Koblingsbygningens hovedindgang mod syd, som er der, hvor Nyt SUND møder Nyt OUH. Fra begge hovedindgange bevæger du dig hurtigt ind til undervisningsfaciliteterne. 

Kommer du på cykel, finder du cykelparkering ved både Nyt SUNDs hovedindgang og ved Koblingsbygningen.  

Du kan også finde plads til din cykel ved de decentrale indgange under Nyt SUND-bygningen, hvor du går direkte ind til holdlokaler og grupperum. Der bliver etableret 500 cykelparkeringspladser, hvoraf ca. 300 er overdækkede. 

Hvad vil du gerne vide? 

Den 2. marts 2022 kl. 15.15 afholder vi et webinar om de nye undervisnings- og studiefaciliteter i Nyt SUND-bygningen. Du kan sætte dit præg på indholdet i webinaret – for hvad vil du gerne vide noget om? 

Skriv dine input og forslag til os på: nytsund@health.sdu.dk 

Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du i øvrigt har spørgsmål, kommentarer eller forespørgsler i relation til Nyt SUND.   

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.