- Reklame -

Den 24.-25. november går SDU til stemmeboksen, og som studerende kan du stemme om, hvem der skal repræsentere dig i dit studienævn og Ph.d.-udvalg, når der vælges studenterrepræsentanter. Men hvad er det nu lige, de laver i de forskellige organer på SDU, og hvorfor er det noget, man har lyst til at være med i – eller for den sags skyld overhovedet stemme om? Læs med og lad Sund & Hed guide dig sikkert igennem denne valgperiode.

Flere valgperioder – hvordan foregår det? 

Der findes mange organer på SDU, som studerende har stemmeret til, når universitetet hvert efterår afholder en række valg. Dog afholdes der ikke valg for alle de forskellige organer samtidigt, og i denne valgperiode stemmes der om Institutråd for Regional Sundhedsforskning (IRS), studienævn for de forskellige uddannelser og Ph.d.-udvalg for de forskellige fakulteter.  

De valgberettigede ved valget ser således ud: 

Institutråd for IRS: Valgruppe I og II 

Studienævn: Valggruppe I og III 

Ph.d.-udvalg: Valggruppe I og III 

Valggruppe I er videnskabelige medarbejdere og undervisere, valggruppe II er tekniske og administrative medarbejdere og valggruppe III er indskrevne studerende. Det vil sige, at du som studerende kan stemme om studienævn og Ph.d.-udvalg.  

Til Institutrådet vælges repræsentanter for en fireårig periode. Til studienævnene og Ph.d.-udvalg vælges der repræsentanter for valggruppe I for en fireårig periode og valggruppe III for en etårig periode.  

Den 10. november har der været deadline for opstilling som kandidat, og den 17. november offentliggøres kandidatlisten. Selve valget begynder den 24. november klokken 9:00 og slutter den 25. november klokken 19:00. Stemmerne tælles op og offentliggøres herefter den 26. november.  

Du kan holde dig opdateret om valget på SDU’s valgside.

Hvad er et studienævn? 

Et studienævn er tilknyttet en eller flere uddannelser og beskæftiger sig med alt det, der handler om uddannelse og undervisning. Studienævnenes opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelsen og undervisningen. Desuden er dit studienævn med til at sikre dine og de videnskabelige medarbejderes rettigheder, medbestemmelse og medinddragelse, når det gælder uddannelse og undervisning. Deres opgaver er blandt andet at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer til dem, kvalitetssikre og -udvikle studiets uddannelse og undervisning, godkende ansøgninger om merit og meget mere.   

Hvorfor vil man være med i studienævnet? 

For at få en bedre fornemmelse for, hvad det rent faktisk vil sige at være med i et studienævn, har Sund & Hed talt med næstformanden i Studienævn for Psykologi, Gunnar Grunert, der læser på fjerde år af psykologistudiet.  

Adspurgt til, hvorfor han er med i studienævnet, fortæller Gunnar følgende: ”Jeg er med i studienævnet, fordi jeg synes, at de ting, man bruger tid på at drøfte, er spændende, og jeg kan godt lide at se processen bag tingene. Jeg kan godt lide at vide, hvad der sker på studiet og være involveret.”  

At være med i studienævnet er frivilligt, og det er derfor noget man selv vælger at bruge sin tid på. For Gunnar munder det ud i fem til syv timer per omgang af studienævnsmøde samt dispensations-og meritmøde, hvilket Gunnar som næstformand i studienævnet også deltager i. Her er tre af timerne brugt på selve møderne, og den resterende tid bruger Gunnar på forberedelse til møderne. Den tid bruger han på at læse materialet til møderne. Det består af studerendes dispensations- og meritansøgninger, undervisningsevalueringer, handleplaner og meget andet.  

For Gunnar er det tid, han glædeligt sætter af til formålet, og han fortæller i den forbindelse om, hvad han får ud af at være med i studienævnet. ”Det giver mig indblik i de forskellige nuancer og kompleksiteter i processerne bag eksempelvis planlægning af et fag og ændring af det,” siger han og uddyber: ”Det er desuden berigende at være et sted, hvor man kan snakke så ligeværdigt med underviserne på instituttet. Det er en anderledes dynamik.” 

Hvem ville Gunnar anbefale at melde sig til studienævnet? ”Jeg ville anbefale det til studerende, der er interesserede i udviklingen og kvaliteten af deres studie samt i at få indflydelse på studiet og få indblik i, hvordan studieverdenen fungerer indefra.” 

Hvad er et Ph.d.-udvalg? 

Der findes et Ph.d.-udvalg på hvert fakultet. Udvalgets opgaver handler om Ph.d.-uddannelse og -vejledning og indebærer blandt andet at godkende Ph.d-kurser, udarbejde forslag til interne retningslinjer for Ph.d.-skolen, udtale sig om sager af betydning for Ph.d.-uddannelse og -vejledning og meget andet.  

Hvorfor vil man være med i et Ph.d.-udvalg? 

For at give dig et indblik i, hvad det vil sige at være med i et Ph.d.-udvalg som Ph.d.-studerende, har Sund & Hed forhørt sig hos Mia Jensen. Mia er uddannet cand.scient. i biomedicin og tilknyttet Institut for Molekylær Medicin (IMM), hvor hun er Ph.d.-studerende på afdelingen for Kardiovaskulær og Renal forskning. 

Mia fortæller, at hun som medlem af Ph.d.-udvalget er med til at kvalitetssikre Ph.d.-uddannelsen på SUND. ”På den måde kan jeg som Ph.d.-studerende være med til at drøfte emner løbende, som er vigtige og har en betydning for blandt andet tilrettelæggelsen af Ph.d.-uddannelsen på fakultetet,” uddyber hun. 

Adspurgt til, hvad Mia får ud af at være med i udvalget, fortæller hun, at hun igennem udvalget får et unikt indblik i, hvad der sker på Ph.d.-skolen og herigennem kan være med til at have indflydelse på eksempelvis vejledning og udbudte Ph.d.-kurser. ”Derudover lærer man også andre Ph.d.-studerende at kende på tværs af institutter,” tilføjer hun.  

På samme måde som med studienævnet er tiden, man lægger i udvalget, frivillig. Mia fortæller følgende om forberedelsestiden til udvalget: ”Tiden, jeg bruger på at forberede mig til hvert møde, afhænger meget af mødets indhold. Forberedelsen består oftest i at læse dagsordenen og relevante tilsendte dokumenter, og det plejer at være meget overskueligt.” 

Og igen – hvem ville Mia anbefale at melde sig til Ph.d.-udvalget? ”Jeg ville anbefale alle Ph.d.-studerende tilknyttet SUND uanset institut og afdeling at melde sig.” 

Hvordan stemmer jeg?

Stemmeboksen åbner som sagt den 24. november klokken 9:00 og lukker den 25. november klokken 19:00. Afstemning foregår elektronisk på portalen e-valg, som du finder her. Du logger på systemet med dit SDU-login og adgangskode.  

Er man forhindret i at stemme via e-valg, er det også muligt at brevstemme. Man skal henvende sig skriftligt til Valgsekretariatet (mail: valg@sdu.dk) senest den 23. november klokken 12:00. 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.