- Reklame -

Foreningslivet på SUND er sprudlende og rigt – og en fantastisk måde at komme ud og møde sine medstuderende igen efter en lang coronanedlukning. Sund & Hed har opsøgt nogle af foreningerne på SUND og stillet dem de nedenstående spørgsmål for at give dig et indblik i, hvad der rører sig i fakultetets foreningsliv. Hvem ved – det kan jo være, at du falder over en forening, som er lige noget for dig!  

Spørgsmålene

1. Hvad laver foreningen?
2. Hvad er baggrunden for foreningen?
3. Hvordan kan man engagere sig, hvis man er interesseret? 

PSYFF – Psykologistuderendes Faglige Fællesskab 

1. PSYFF er en forening på psykologistudiet, som afvikler forskellige arrangementer og koncepter, der har til formål at fremme den faglige udvikling, refleksion og diskussion, ikke bare på tværs af årgangene men også mellem de studerende og de ansatte på instituttet. 

Billede: PSYFF – Psykologistuderendes Faglige Fællesskab

2. PSYFF udspringer af foreningen Kursusgruppen, hvis primære formål var at afholde kurser for psykologistuderende. I oktober 2020 afprøvede vi dog et nyt koncept, Akademisk Salon, som er en samtalesalon for studerende og ansatte på instituttet, hvor man kan tale om alt stort og småt i henhold til psykologien. Det havde god opbakning og satte gang i nogle tanker om en anden retning for foreningen, hvilket udmøntede sig i et navneskift af foreningen i oktober måned i 2021.  

Vi har nu flere koncepter undervejs; læseklubber, debataftener, studenteroplæg og meget mere. Mest af alt ønsker vi dog at være et bindeled på tværs af årgange og instituttet og at være en platform til diverse idéer og initiativer, man sidder inde med. Netop til det formål har vi en åben Facebook-gruppe til deling af ideer og kontakt til hinanden. Hvis man har lyst til at mødes nogle stykker og tale om en spændende artikel, man har læst, kan man for eksempel bruge dette som stedet til at arrangere det. Gruppen kan findes her.

3. Hvis man er interesseret, kan man engagere sig på flere forskellige måder. Først og fremmest kan man deltage i vores arrangementer og følge med i det, vi laver! Vores seneste begivenhed var Akademisk Salon den 9. november, som denne gang handlede om SINDET.  

For det andet kan man melde sig ind i foreningen og være en del af den interne arbejdsgruppe. Ved at skrive til os på Facebook eller på gugru18@student.sdu.dk kan man blive en del af arbejdet.
Afslutningsvist er man altid velkommen til at skrive til os, hvis man sidder inde med nogle tanker eller gode idéer, man har lyst til at dele!
Facebook: PSYFF.

MIT Odense – Foreningen for Medicinsk Innovation og Teknologi  

1. Har du idéer eller interesse for emner, der involverer innovation og teknologier? Er du nysgerrig efter at undersøge mere om, hvordan teknologi vil påvirke det fremtidige sundhedsvæsen? Eller har du lyst til skille dig ud med et spændende tværfagligt forskningsprojekt, kursus eller arbejde? Vi er en nystartet studenterforening, der har ambitioner om at etablere et netværk af studerende, der ønsker at dyrke og facilitere et bredt tværfagligt fællesskab med andre studerende fra de forskellige fakulteter med henblik på at løse større problemstillinger i fremtidens sundhedsvæsen. 

Billede: MIT – Foreningen for Medicinsk Innovation & Teknologi

2. Vi startede denne forening, idet vi mærkede et stort savn for tværfaglighed på de forskellige fakulteter. Vores ønske er at skabe en kultur, der bygger på tværfaglighed og innovation og således sikre et rum, hvor man mødes på tværs af faggrupper og involverer sig i sundhedsinnovation og den teknologiske udvikling. På denne måde sikrer vi optimale rammer for offentligt-privat samarbejde og en behovsdrevet innovation, hvor behovet bygger på, hvordan vi kan gavne patienten, klinikken og samfundet gennem evaluering og validering samt optimering af innovative processer. 

Billede: MIT – Foreningen for Medicinsk Innovation & Teknologi

3. Følg MIT Odense – Foreningen for Medicinsk Innovation og Teknologi, hvis du søger at udvikle innovative, entreprenante, teknologiske, ledelsesorienterede kompetencer og ønsker at arbejde tværfagligt om at løse sundhedsfaglige problemstillinger. Vi vil løbende dele fremtidige events og aktiviteter på vores Facebook- og hjemmeside. 

MIT Odense afholder den 6. december fællesmøde.

Facebook: MITodenseSDU
Hjemmeside: mit-forening
Kontaktperson: Albi Imeraj, medicinstuderende og formand i MIT Odense.
Foreningsmail: odense.mit@gmail.com 

Studieforeningen for audiologi og audiologopædi 

1. Studieforeningen for Audiologi & Audiologopædi arbejder for og består af alle studerende på uddannelserne Audiologi og Audiologopædi på både bacheloren og kandidaten. 

Billede: Studieforening for Audiologi og Audiologopædi

Alle er velkomne til møderne, hvor det er muligt at påvirke hverdagen som studerende Der afholdes møder én gang hver måned. Til hvert møde foreligger en dagsorden, og punkter til dagsordenen fra de studerende skal være sekretæren i hænde senest et par dage før. 

Derudover står vi også for at sætte fokus på studiemiljøet og skabe et større socialt netværk. Vi arrangerer blandt andet julefrokoster, pubcrawls, temafester, brætspilscaféer og meget andet. 

Ud over at afholde events deler vi også tips og tricks, der både er fagligtører studiebyen Odense på vores Instagram. Det er der, de unge studerende mest er. Vi laver ofte afstemninger og meningsmålinger. Jo mere interaktion, jo bedre. 

2. Vi laver sociale og faglige arrangementer for at styrke studiefællesskabet. Derudover har vi samarbejde med forskellige virksomheder og bygger broer mellem studielivet og arbejdsmarkedet. Det handler både om at styrke fællesskabet og forbedre det lokale studiemiljø, men også om, at der er mulighed for faglig sparring og debat, hvis studerende har noget på hjertet, der skal tages op med eksempelvis studienævnet.  

Man kan også kontakte studieforeningen, hvis man er frustreret over nogle fag eller føler sig ensom, så vi kan handle på det sammen.  

3. Du kan melde dig ind i studieforeningen her.
Følg med på vores instagram på @studieforening_audlog og vores Facebook her.

Vi har nyhedsbreve, og du kan finde vores event-kalender inde på itslearning. På den måde er vi sikre på at nå så mange studerende som muligt på flere platforme.  
Vi søger altid nye hænder, så hvis man gerne vil være en del af et fællesskab, blive god til at planlægge og organisere events samt blive god til at arbejde med mennesker, så send os en mail på audlog@org.sdu.dk 

Slutteligt har vi valgt at inddrage Sund & Hed i denne voxpop, da vi fungerer som vores egen forening, der formidler alt, hvad der er værd at vide om ALLE foreningerne på SUND. Vi vil gerne gøre jer lidt klogere på, hvad det egentlig vil sige.  

Sund & Hed 

Billede: Mathilde Bennetsen / Grafik: Susan Sloth Hansen.

1. Sund & Hed er Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets studentermedie og faktisk det største sundhedsvidenskabelige studentermedie i hele Danmark. Det er lavet af studerende til studerende på tværs af fakultetet – og i øjeblikket er redaktionen repræsenteret af medicin-, audiologi- og psykologistuderende samt vores uundværlige ingeniør- og medievidenskabsstuderende.  

Helt konkret rapporterer vi om både studiemiljøet og det sociale miljø på SUND igennem artikler, video- og billedmateriale samt interagerende opslag på sociale medier. Vi er opmærksomme på, hvad der rører sig på fakultetet og formidler det til jer.  

2. Sund & Hed har eksisteret siden 1999 og udsprang af et ønske om at forbedre studiemiljøet på SUND og at skabe et samlingspunkt på tværs af studerende og ansatte. Her skulle det være muligt for alle at få taleret på lige fod, og både faglige og sociale aspekter af studielivet skulle repræsenteres.  

Sund & Hed var indtil sommeren 2021 et trykt blad, og du har sikkert set et eksemplar eller to på gangene eller bordene på Campus eller i Winsløwparken. I begyndelsen af efterårssemesteret 2021 overgik vi til at være et 100% onlinemedie. Vi er gået all in på vores sociale medier, hvor vi deler vores spændende artikler. 

3. Er du generelt interesseret i de sundhedsvidenskabelige studieretninger og foreninger, så er Sund & Hed the place to be. Du kan følge med på vores medier, hvor vi ugentligt opdaterer med nye artikler, meningsmålinger og spændende konkurrencer. Senest har du kunne vinde gavekort til de tunge SUND-bøger. 

Man kan også selv få lov til at skrive for Sund & Hed som gæsteskribent eller boganmelder. Vi har en masse fagligt relevante bøger tilgængelige, som man får lov til at beholde, såfremt at man skriver en kort anmeldelse af den. De kan findes her. Der er også mulighed for at udleve sin indre bloggerdrøm og lave Instagram-take-overs. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med introtur, særlige kurser og meget andet. Tjek vores Instagram-højdepunkter ud for tidligere take-overs og få inspiration. 

Har du lyst til at lære os at kende og være med til at præge Sund & Hed, så hiv fat i os og hør, hvornår vi afholder vores næste redaktionsmøde. 

Hjemmeside: sundoghed
Facebook: sundoghed
Instagram: sundoghed
Mail: sundoghed@sundoghed.dk

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.