- Reklame -

Vi er stadig påvirket af corona-pandamien, og det, som vi i 2019 så som den normale arbejds- og studiedag, er forandret. Vi har lært at arbejde og studere på andre måder, og større dele af undervisningen er blevet digital. Det er der fordele ved – men samtidig er det også klart, at vi har og stadig vil have brug for at mødes fysisk og styrke de sociale relationer. Vi må konstatere, at vi har opdaget nye veje, som vi forsat vil udvikle og rejse af. 

Forandringer er sjældent velkomne – i hvert fald ikke-planlagte og udefrakommende forandringer. Men vi opdager, at vi kan ændre adfærd og opnå nye resultater. Det giver os en større plade at spille på – og vi bliver i stand til at skabe nye varige forbedringer. Det handler uddannelse også om: at få viden og etablere en platform, hvorfra praksis og hverdag kan udvikles. Det er vigtigt i forskningen, i det sundhedsvidenskabelige arbejde og i arbejdet på sundhedsområdet. 

Verdensmål trækker forandringer 

Forandring og nye adfærdsmønstre er også vigtige i arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. SDU vil være et bæredygtigt universitet, og vi arbejder målrettet for at understøtte de 17 verdensmål gennem forskningen, uddannelserne og vores handlinger i hverdagen. Det er ikke altid nemt, når vaner og ’plejer’ står i vejen. Men nye initiativer og nye vaner vokser stille og roligt frem! 

Det glæder mig, at SUND-studerende er aktive i arbejdet med verdensmålene! Og det glæder mig, at SUND’s forskere og medarbejdere er med til at gå foran i arbejdet på SDU. 

Det regionale styrkes 

Der er også politiske beslutninger, der ændrer hverdagen på SDU. SDU’s bestyrelse har godkendt den plan, der præsenterer SDU’s bud på, hvordan universitetet kan styrke dets regionale position og dermed bidrage til at løse den bundne opgave, universitetet er blevet givet som konsekvens af den politiske aftale ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’. SDU er tilbage i 1998 etableret som et regionalt universitet med campusser i flere byer, og vi hilser øget regional uddannelses- og forskningsaktivitet velkommen. Det er vi også på SUND glade for. SDU’s planer blev indsendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet 12. januar, og så forestår en række behandlinger af alle danske universiteters indmeldinger. Forventningen er at en beslutning fra ministeriet og aftalepartierne i Folketinget vil være på plads i løbet af februar (før vinterferien). 

Flytning til Campus Odense 

I det næste år sætter vi for alvor turbo for planlægningen af flytninger fra Winsløvparken til Campus Odense og flytning af Institut for Psykologi og Afdeling for Anatomi til Nyt SUND-bygningen. Vi regner fortsat med, at vi får overdraget NytSUND i februar 2023. Det bliver en betydelig forandring, som vil ændre og styrke samarbejdet internt på SUND og med resten af SDU. Mere om det og betydningen for undervisning og studiemiljø kommer i løbet af året. 

Der ligger en masse spændende opgaver foran os – de kommende år byder på nye og vigtige forandringer, som vi sammen skal skabe og implementere for en bæredygtig verden, stærkere forskning og bedre uddannelser. Jeres bidrag til processen er afgørende for resultatet! 

Godt nytår
Ole Skøtt
Dekan 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.