Home Aktuelle opslag Der er etik i alt!

Der er etik i alt!

0
Der er etik i alt!
Billede: Colourbox

Livet igennem kommer vi alle ud for – store som små – etiske dilemmaer, og de optræder vel nok i mere eller mindre grad hele tiden i vores hverdag. Hvad er den bedste beslutning i en given situation, som kan gå ud over flere end en selv? Og skal den beslutning være bedst for dig selv eller for de andre mennesker? Der er etik i alt!  

Inden for det sundhedsvidenskabelige område er der naturligvis en masse etik, og eksempelvis støder man på begrebet ret tidligt på blandt andet medicinstudiet. Triagering og generelt beslutninger, om hvilke patienter der behandles hvornår, er et evigt tema. Tag nu bare coronapandemien – hvad gør vi, hvis alle intensivpladser fyldes op? Hvem skal reddes, og hvem skal ikke (sådan helt groft sagt)? Det ville blive et etisk spørgsmål, som nok aldrig får et entydigt svar, men som vi alle er bekendt med, ville opstå.  

En etisk reflekterende bil 

Men faktisk er det sådan, at etik spiller en rolle selv de mærkeligste steder, hvor man måske ikke skænkede det en tanke. Selvkørende biler, som er under hastig udvikling, skal faktisk også tænke i etik. For hvad gør sådan en, hvis den kommer kørende på en vej, og en person pludseligt krydser vejen, og bilen ikke kan nå at bremse – og undviger den, vil den dreje ind på fortovet, hvor der går tre mennesker. Hvem pokker skal den redde? Det kunne også være en situation, hvor det var et spørgsmål om at vælge mellem passagerne i bilen og fodgængere uden for bilen.  

Der findes forskellige etiske principper og teorier, og en af de meget brugte, utilitarismen, handler om, at den handling, som er etisk korrekt, er den, som fører til mest mulig lykke for flest mulige mennesker. Skulle man programmere en selvkørende bil med dette synspunkt, ville det ende med, at bilen ville redde tre fodgængere fremfor den ene passager i bilen – og ville forbrugerne købe en bil, som er villig til at dræbe føreren i en tilspidset situation?  

Personlighed har betydning 

Det er altså ikke bare sådan lige til at designe en selvkørende bil, og udviklerne bag dem, har formentlig også forskellige meninger til, hvordan den skal bygges. Ifølge Niels Christian Hvidt, Professor, ThD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, er det nemlig sådan, at noget af det, som ligger bag de forskellige handlinger, man ville lave i en sådan situation, er vores forskellige personligheder og værdier: ”En mere impulsiv person vil eksempelvis typisk handle anderledes end en mere kontrolleret type. Vi er også præget af forskellige værdier, som igen præger ens etiske handlen. Det kan være, at man mest tænker på at sikre sig selv og sine egne, eller man er præget af mere altruistiske værdier, der tilsiger, at man skal tænke mere på andre. Selv i en pludselig krisesituation kan sådan nogle værdier være så indlejrede, at de kan være med til at præge måden, vi agerer etisk.” 

Bil versus menneske 

Hvad ville man som bilist selv helst have? Det kan være svært at tage stilling til, for hvem er bedst til at handle – bilen eller mennesket? Når man kører i en helt almindelig bil, tager man jo selv beslutningen i en akut situation, og denne beslutning er måske heller ikke altid etisk korrekt, fordi den foregår i al hast. Måske man som forbruger er bedst tjent med ikke at vide, hvordan bilen reagerer i disse situationer, fordi man under normale omstændigheder faktisk heller ikke er klar over, hvordan man selv ville have reageret.  

Om menneskets egen handling i en almindelig bil ville være etisk bedre end den selvkørende bils handling er et svært spørgsmål og afhænger af flere ting, hvis man spørger Niels Christian Hvidt: ”Det kommer jo an på, hvordan det enkelte menneske er skruet sammen, både personlighedsmæssigt og værdimæssigt. Men analogt hermed kommer det også an på bilen. For det første hvor godt bilen er skruet sammen rent teknisk, ligesom mennesket, men også hvor godt bilen er programmeret til at træffe de rigtige valg rent etisk.  

I sidste ende er det jo mennesker, der vil programmere bilen, og her vil der ligge mange etiske afvejninger i hele programmeringsfasen”.  

Der skal måske nok lidt mere betænkningstid til hos udviklerne af de selvkørende biler, inden vi ser dem overtage vejene – men bliver man nogensinde færdige og enige i snakken om, hvilke handlinger der er etisk korrekte? Næppe.  

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.