- Reklame -

Efter to et halvt år (eller noget) er du endelig nået hertil og skal til at skrive bachelor. Du er selvfølgelig igennem din uddannelse blevet godt forberedt til netop dette øjeblik, og du står tilbage med intet mindre end koldt vand i blodet og ro i sjælen. Du kan bare det her. Du mangler kun at vælge dit emne, og så er der intet, der kan stoppe dig. Men når man har en verden af muligheder (læs: her emner), hvordan er det så lige, man gør, når man kun må vælge ét? Sund & Hed bringer dig her 10 tips til at få dig sikkert igennem dit emnevalg til bachelor og andre større opgaver.

1. Få styr på tidshorisonten og andre formalia 

Du skal til at male et kæmpe billede, og vi anbefaler, at du starter med at finde ud af, hvordan rammen ser ud; hvornår skal du have valgt dit emne, hvor lang tid har du til opgaven, hvor lang må din opgave være, hvornår vil du gerne have valgt emne, have skrevet din opgave og så videre. De er alle vigtige overvejelser og bider af information, som danner grundlaget for din opgave og proces, og som det derfor er en god idé at have styr på, når du vælger dit emne. Det leder os videre til næste punkt på listen.

2. Forventningsafstem: Ressourcer, muligheder og ambitioner 

Vi er alle forskellige, og vi ønsker ikke alle det samme med de opgaver, vi skriver. Overvej, hvad du har at trække på af ressourcer, og hvad dit ambitionsniveau er. Skriver du i fællesskab med andre, er det også en vigtig samtale at have, så I er på bølgelængde med, hvad I lægger i opgaven, og hvad I forventer at få ud af den. Forventningsafstem, hvilken slags proces du og I ønsker jer, og hvordan I bedst arbejder. Skriv gerne overvejelserne ned – både gruppevist og individuelt. Man kan sagtens forventningsafstemme med sig selv.

3. Interesse 

Når du er gået helt kold i opgaveskrivningen, og livet ser surt ud, kan det gøre en kæmpe forskel, at du er i stand til at finde noget, der bare er en lille smule interessant ved det, du har gang i. Så vælg endelig noget, du rent faktisk synes er spændende. Det kunne også se ud som at vælge en spændende vinkel på et emne, du ellers ikke kan lide. 

4. Inspirationsøvelser 

Du har dannet dig et overblik over opgaveprocessen og reflekteret over dine ressourcer og ambitioner. Hvad så nu? Hvor kommer idéerne fra? Det kan vi desværre ikke svare på, men vi kan til gengæld give dig forslag til et par øvelser, der måske kan hjælpe dig i gang med idégenereringen.

Mindmapping 

Det er en klassiker, som du højst sandsynligt er godt bekendt med – men der er en grund til, at en klassiker er en klassiker. Det funker bare (nogle gange). Og det er forsøget værd. 

Find et stykke tomt papir frem og definér dit udgangspunkt for mindmappen. Det kan være ”Emne” eller en af de overvejelser, du allerede har gjort dig om dit emnevalg. Lad nu tankerne få frit løb og udfolde sig på dit papir. Skriv alt det, som du kan forbinde til emnet, ned – eksempelvis bestemte vinkler, litteratur, metoder, undersøgelsesspørgsmål og så videre.

Hurtigskrivningsøvelse 

Vælg et emne (eller lad det være uden, hvis du ikke kan komme på et). Sæt en timer til en bestemt tidsmængde – det kunne for eksempel være fem eller 10 min. Og i den tid skal du så bare skrive løs med alt, hvad du kan. Når du ikke ved, hvad du skal skrive, må du simpelthen skrive dig igennem det og lade være med at stoppe. Om der så ender med at stå ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive” 10 gange i dit dokument, skal du bare fortsætte. Forhåbentligt kommer der hul igennem på et tidspunkt.  

Når timeren er gået, gennemlæser du dokumentet og overvejer, om du kan finde noget i det, som du synes er spændende eller har lyst til at arbejde videre med.  

Idébank 

Så meget, som vi måske gerne ville det, kan man ikke styre hverken sine idéer eller sin inspiration. Det betyder også, at du aldrig ved, hvornår du bliver ramt af et spændende emne. Med en idébank er du klar på at håndtere idéerne, der rammer i både tide og utide. Køb en notesbog til formålet eller hav en note eller et dokument klar på din telefon eller computer, så du løbende kan skrive idéer ind, som de kommer. Du kan udforske dem yderligere og skrive videre på dem, når du har tiden til det. Men her har du et sted, hvor de trygt kan vente til, du er klar til at bygge videre på dem.  

Din idébank kan du sagtens bruge igen til fremtidige opgaver, så sørg for at gemme den godt.  

Gruppeøvelse: Rundt om bordet 

Denne øvelse kan du med fordel lave sammen med din(e) skrivemakker(e), men du kan også sagtens lave den med din studiegruppe eller en håndfuld medstuderende. I kan eksempelvis sætte jer sammen fire personer.  

Alle får et stykke blankt papir, hvor I hver især skriver en løs eller konkret idé ned.  Sæt en cirkel om idéen. Nu sætter I en timer på fem minutter og sender papiret videre til sidemanden. Sidemanden ”mindmapper” videre på idéen og udbygger med tanker, muligheder og overvejelser relateret til emnet. Når timeren går, sendes papiret endnu en gang videre til sidemanden. Sådan fortsætter I, til papirerne har været hele bordet rundt. Tal gerne om øvelsen efterfølgende.  

Kriteriemetoden 

Find tre elementer, som du ikke vil have, at din opgave skal indeholde. Der kan både være tale om noget bestemt fagligt materiale, metoder, tilgange og så videre. Find nu tre elementer, som du gerne vil have, at din opgave indeholder – efter samme princip som lige før.   

Prøv nu at finde tre eksempler på emner, som lever op til dine kriterier.  

5. Brug dine medstuderende 

Og her taler vi ikke kun om din(e) skrivemakker(e). Ens medstuderende er en kæmpe ressource, og det kan være rigtig rart ikke at skulle stå helt alene med en stor opgave og proces. Snak sammen om jeres overvejelser og giv hinanden input til andre veje, perspektiver, anbefalinger til litteratur, podcasts eller metoder, og hvad I ellers kan finde på.  

Skriver du alene, kan du med fordel opsøge andre der skriver alene og danne en såkaldt ”skrivegruppe”. Her kan I eksempelvis udveksle erfaringer og holde hinanden lidt i snor med deadlines. Og så er der et sted til at dele succeserne eller komme ud med alle de frustrationer, der nu engang kan opstå i processen.  

6. Undersøg tidligere opgaver 

Prøv at søge dig frem til andre opgaver inden for dit fag. Hvad er blevet skrevet om tidligere – hvad er der skrevet meget eller meget lidt om? Det kan give noget inspiration, og forhåbentligt kan det også konkretisere processen ved at få en fornemmelse for, hvad de, der har stået i situationen før dig, har lavet. 

Du kan også med fordel kigge på en specialeliste. Du kan komme videre til specialer og Ph.D.-afhandlinger fra SDU her

7. Aktuelle diskussioner 

Følg gerne med i nyheder og debatter fra medierne eller indenfor dit fag specifikt. Det kan nemlig agere inspirationskilde til dit eget emnevalg. Er der noget særligt, du bliver grebet af, eller hvor du ønsker at bidrage til diskussionen? 

Mærk efter og brug det i den proces, du står i. Hvis ikke til et helt emne, kan det jo være aktuelt i at finde en bestemt vinkel eller til en perspektivering.  

8. Brug biblioteket – og dets bibliotekarer 

Hvad end du leder efter informationsdatabaser, værktøjer, bøger, artikler eller andre typer af materiale, er universitetsbiblioteket et godt sted at starte. Du kan orientere dig i de forskellige muligheder og tilbud, der findes på SDU’s bibliotek her

Er der gået hårdknude i litteratursøgningen og har du brug for hjælp til at komme videre, kan du booke tid til at få individuel eller gruppevis vejledning til en konkret opgave hos en bibliotekar. Du kan booke tid og læse mere om dette her

Det er også muligt at få ”Kvik-hjælp”, hvor der sættes 15 minutter af med en bibliotekar.  

Hold dig desuden orienteret i bibliotekets kurser, som også indbefatter opgave- og specialeskrivningskurser her. Er I minimum fem personer, er det også muligt at foreslå biblioteket et kursus.  

9. Fritid og personlige interesser 

Fritid og personlige interesser behøver ikke at lukkes væk i kasse for sig selv. Du kan sagtens lade dig inspirere heraf i dit emnevalg. Har du et spændende job eller frivilligt arbejde, kan du også trække på dette, når du søger inspirationskilder. 

10. Hav det sjovt 

Så er vi nået til rosinen i pølseenden, og det måske vigtigste råd i denne artikel – hav det sjovt. Det gør hele processen meget rarere. Det er sjældent, at du får lov og mulighed for at komme så dybt og selvstændigt ned i et emne, som du gør i eksempelvis bacheloropgaven. Så hyg dig med det og nyd al den læring, du får ud af det! 

Tilbage er der kun én ting at sige: held og lykke! 

Kilde:

AU Studypedia

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.