- Reklame -

D. 2. maj var humøret højt hos Lægerne Christiansgade, da arrangementet 1-2-3 praksisklar løb af stablen. Her var det muligt som medicinstuderende at komme og lære nogle af de færdigheder, man som medicinstuderende i en almen praksis kan komme til at arbejde med. 

Hvad bød arrangementet på? 

Arrangementet var opbygget omkring fem stande, som de studerende på skift prøvede kræfter med.  

Standene bestod af:  

  • En EKG-stand 
  • Blodprøvetagningsstand 
  • Øreskyl- og otoskopistand 
  • Stand med lungefunktionsundersøgelse 
  • En stand med fokus på jobbet som medicinstuderende i almen praksis 

Aftenen blev arrangeret af studenterforeningen SAMS Odense, som er SDU’s forening for studerende med interesse inden for almen medicin.  

Kira, der er næstformand i SAMS Odense og medarrangør på kurset, fortæller glædeligt lidt om tankerne bag aftenen: ”Vi havde sat et max på 20, sådan at man kunne nå både at høre teorien og øve det i praksis. Det passede nemlig med fire per stand. Vi endte med at have 22 med og en venteliste på 13.” 

Fotograf: Lukas Brammer Jensen.
Redigering: Christian Bæksted Jessen.

På standene underviste medicinstuderende med arbejde i en almen praksis, og derfor var der rig mulighed for at få kompetent feedback på spørgsmål og udførelse af det praktiske.  

Selvom kurset var åbent for alle medicinstuderende, var det egentlig primært med dem på bacheloren i tankerne, at kurset blev arrangeret. ”Dem på kandidaten, som har interesse inden for feltet, har ofte allerede fået et job i en almen praksis,” forklarer Kira nærmere.  

Herudover tror Kira også, at dem på B8, som snart skal op i deres eksamen i mini-OSCE, kunne have gavn af kurset. ”Vi gennemgår mange af de færdigheder, som de skal op i til eksamen – dog er det ikke pensumdækkende, det, vi gennemgår.” 

Hvorfor almen praksis? 

Og det er faktisk en af de ting, som Kira især synes er fedt ved faget. 

Uanset om man deltog i kurset med henblik på at bestå en eksamen eller på grund af en interesse for faget, så fik man lov at snuse til en masse forskelligt inden for den almene praksis.  

”Jeg kan godt lide, at almen praksis er så bredt. I mange andre specialer er det kun bestemte patientgrupper, man møder, men her ser man både børn, gravide, ældre, kronisk syge og psykisk syge personer,” fortæller hun. 

Herudover er der også noget planlægningsmæssigt ved faget, som tiltrækker Kira. ”Jeg kan også godt lide, at man som almen praktiserende læge kan vælge lidt sin hverdag selv – man kan jo både være syv læger i et lægehus, eller man kan være sololæge. På den måde kan man bygge sin hverdag lidt op, som man vil,” uddyber hun.

Hun er selv på K2 nu og pointerer derfor også, at der stadig væk er en del tid til, hun skal tage et endeligt valg. Dog er det lige nu den almene praksis, der trækker mest i hende.  

På bacheloren er det ikke meget, man får lov at røre ved de forskellige specialer inden for medicinstudiet. Derfor er det kurser som 1-2-3 praksisklar og foreninger som SAMS, der sørger for, at man alligevel har prøvet en lille smule af inden for de forskellige felter. Det kan være en god måde at skabe sig et overblik over, hvad man synes er spændende.

Vil du udforske den almene praksis? 

1-2-3 praksisklar var egentlig åbent for alle medicinstuderende – dog endte det med, at kun SAMS-medlemmer deltog.  

Til det forklarer Kira følgende: ”Vi havde faktisk fået alle pladserne optaget af SAMS-medlemmer, inden tilmeldingen åbnede for ikke SAMS-medlemmer onsdag morgen.” 

Yderligere var arrangementet gratis at deltage i som SAMS-medlem, hvorimod ikke-SAMS-medlemmer skulle betale for at være med. ”Man betaler for at være med i SAMS, så der skal selvfølgelig være nogle goder,” tilføjer Kira til dette. 

Der er altså fordele at hente ved at melde sig ind i SAMS Odense. Kontingentet er faldet fra 250 kr. årligt til 100 kr. årligt, og derfor opfordrer Kira også de interesserede til at melde sig ind i foreningen.  

Kira nævner et par fordele: ”Når man er medlem, kan man deltage i kurser gratis, blandt andet 1-2-3 praksisklar og vores ultralydskursus, som vi håber på at kunne holde på det her semester. Her i slutningen af maj holder vi også et ’Livet som KBU-læge’ -foredrag, som man også kan deltage i.” 

Herudover bliver man også automatisk medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin, som er forældreforeningen til SAMS – og herigennem er der også en masse spændende arrangementer og møder, som man kan deltage i.  

Hvis man har interesse for almen praksis, skal man ikke tøve med at melde sig ind i SAMS Odense. Ellers er månedsmøderne i foreningen også åbne for alle interesserede, og her er det muligt at få et lille indblik i arrangementer og fordele, inden man beslutter sig for, om man selv vil være med. 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.