- Reklame -

I starten af september var 20 medicinstuderende fra forskellige årgange på en dagsudflugt til Ærø for at blive klogere på livet som læge – og patient – i udkantsdanmark. Turen, som var arrangeret af SAMS Odense, bød på rundvisninger med spændende anekdoter fra sundhedspersoner, en introduktion til Ærøs særlige kultur og kun en lille bitte smule regn.  

Danmarks mindste hospital 

Første stop på turen var Ærøs hospital. Set udefra ligner hospitalet ikke just et hospital – og det skyldes nok, at det faktisk er Danmarks mindste. Imponerende nok indeholder den lille, røde murstensbygning 12 sengepladser, en akutmodtagelse, et røntgenrum og et biokemisk afsnit.  

Personalet på sygehuset varierer også fra uge til uge. Med til jobbet følger nemlig en god del ansvar, som oftest kræver tværfaglige færdigheder. Anæstesisygeplejerskerne på sygehuset har alle mindst 16 års erfaring med deres erhverv, og selvom de fleste er bosat på øen, arbejder de også en gang imellem på fastlandet for at vedligeholde den brede viden inden for faget. 

Vi var så heldige at tale med Preben og Michael, som begge arbejder på sygehuset som læger; henholdsvis med speciale i almen medicin og anæstesi. Og deres lægeliv på øen skiller sig i den grad ud fra det, som er på fastlandet. 

Meget lidt om rigtig meget 

Billede af lægerne på ærø
Billede af Preben og Michael

En ting, som begge læger først og fremmest slår fast, er, at deres arbejde kræver en enormt bred viden – de skal med andre ord vide meget lidt om rigtig meget.  

Som en konsekvens af, at hospitalet er så lille, er der de fleste dage om året kun en enkelt læge på arbejde ad gangen. På den måde er der begrænset hjælp at hente, hvis der pludselig skulle dukke noget op, som den vagthavende læge ikke har kendskab til.  

For at undgå dette scenarie arbejder alle læger på hospitalet også andetsteds. Preben arbejder for eksempel en uge om måneden på Ærø i form af syv døgnvagter i træk. De andre tre uger har han et job på rigshospitalet, som han passer.  

Sygehuset har også en gynækolog og en hudlæge tilknyttet, som en gang imellem er på øen og dermed er tilgængelige for øens beboere.  

Selvom det ikke er meget, er det nok 

Udover hospitalet er der på Ærø også i alt fem praktiserende læger fordelt på to lægehus. Øen har også en ambulance, som sørger for at køre akutte patienter til det lille hospital.  

Det er dog ikke alle akutsituationer som afvikles på øen. Er der tid nok til det, bliver patienter i nogle tilfælde sejlet med færgen til fastlandet. Ambulancen på Ærø må dog ikke forlade øen, og derfor skal en ambulance fra fastlandet sejles til Ærø, patienten skal flytte ambulance, og ambulancen skal derefter sejles tilbage igen til fastlandet. Med 75 minutter hver vej i færge, kan der med denne metode nemt gå 3 timer, før patienten endelig rammer et hospital.  

Af den grund er det oftest lægehelikopteren, som tilkaldes, hvis ikke akutsituationen kan afvikles på øen.  

Men selvom der er mulighed for tilkaldelse af helikopter ved akutsituationer, er hospitalet bestemt ikke overflødigt. Ærø har en gammel befolkning, og borgerne på øen kræver derfor også en del lægelig opmærksomhed. Oversygeplejerske Lene fortæller os, at hendes håb for fremtiden er, at Ærøs sygehus vil bestå, samt at flere situationer, som lige nu afvikles på fastlandet, på sigt kan blive afviklet på Ærø. 

Hun nævner, at de lige nu på hospitalet arbejder på at gøre det muligt, at man som borger kan ”booke” en sundhedsfaglig person til at sidde ved ens side, imens man har videokonsultationer med fagpersoner på fastlandet. På den måde behøver skrøbelige borgere ikke at skulle med færgen til og fra fastlandet, hvis de eksempelvis skal modtage en kræftdiagnose. 

En lærerig tur 

Turen bød også på mange flere indsigtsfulde stop. En rundvisning i et lægehus gav viden om livet som praktiserende læge i udkantsdanmark, mens en gåtur i gaderne viste Ærøs smukke bygninger og hyggelige stemning.  

Med færgen hjem rejste 20 trætte medicinstuderende, som nu var blevet lidt klogere på, hvor forskelligt et lægeliv kan se ud på den anden side af det lange studie.   

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.