Home Aktuelle opslag Psykologisk Sommerlejr 

Psykologisk Sommerlejr 

0
Psykologisk Sommerlejr 
Psykologisk Sommerlejr

Langt væk fra Odenses trygge rammer og dybt, dybt i Midtjyllands mørke skove findes et sted, hvor psykologistuderende fra hid og fjernt tidligt i august mødtes for at… ja, hvad lavede de egentlig dér?  

Psykologisk Sommerlejr er en årlig begivenhed, der samler psykologistuderende fra hele landet i én uge i sommerferien for at netværke, hygge og blive klogere på psykologien. Lejren blev i år afholdt den 8. til den 12. august i år, og Sund & Hed har været i kontakt med arrangørteamet bag lejren for at høre lidt mere om, hvad der skete i den særlige uge.

Hvordan ville I beskrive Psykologisk Sommerlejr for en, der aldrig har hørt om det før? 

Lejren giver mulighed for, at psykologistuderende i hele landet mødes på tværs af universiteter. Det foregår i en uge i sommerferien, der – foruden leg, hygge og snak – også byder på tre workshops afholdt af psykologer, der brænder for deres virke. Her får vi lov til prøve kræfter med lidt mere praksisnære aktiviteter, der står i kontrast til vores ellers meget teori- og læsetunge studie.

Hvem retter Psykologisk Sommerlejr sig mod? 

Lejren er for alle psykologistuderende i hele landet – det vil sige både SDU, KU, AU og AAU. Alle kan være med uanset semester og erfaring med terapeutisk arbejde – bare man har lyst til at afprøve psykologien i praksis. 

Vil I sige lidt om programmet i år? 

Vi valgt tre workshopsholdere ud fra deres individuelle kompetencer og samtidig forsøgt at skabe en vis diversitet i ugeprogrammet. Det har resulteret i tre vidt forskellige psykologer og tilmed psykologiske tilgange.   

Anne Stilling afholdt workshop om kropsbevidsthed og følelsesregulering, hvor hun havde fokus på inddragelse af kroppen i psykoterapi. Det er interessant at inddrage kroppen i terapien i og med, at det kræver kropsbevidsthed for at være i stand til at følelsesregulere. Det prøvede vi således selv kræfter med gennem forskellige øvelser. 

På anden workshopdag afholdt Dorthe Carlsen workshop om narrativ terapi med livshistorien i fokus. Her fik vi blandet andet til opgave at tegne ‘livets træ’, som derefter blev et samtaleredskab til at tale om værdier, ens livshistorie og hvad vi er influeret af.

Den sidste workshop blev afholdt af Mona Kjærgaard Kristiansen, som lærte os om kriser og traumer. Under workshoppen kom vi i kontakt med egne og andres kriser og traumer gennem rollespil og lettere egenterapi med både fokus på klientens og terapeutens oplevelse.  

Det fungerede godt for os at starte med ‘lettere’ emner først på ugen og derefter bygge på med tungere emner, således vi på sidstedagen – i dette tilfælde – var klar til at arbejde med kriser og traumer. 

Hvor længe har Psykologisk Sommerlejr været i gang? 

I år havde Psykologisk Sommerlejr faktisk 10-års jubilæum. Det er førhen blevet arrangeret af studerende fra KU, men i år er vi et alsidigt hold bestående af studerende fra alle universiteterne. 

Hvad er idéen bag? 

Lejren har til formål at introducere deltagerne for forskellige arbejdsområder og metoder inden for den psykologiske praksis. Lejren er kommet til for de psykologistuderende, der savner mere praksis på studiet og søger at blive klogere på, hvordan deres virke kan udfoldes efter endt uddannelse. Derudover kombineres de faglige indspark med muligheden for at danne sig et netværk og udveksle erfaringer på tværs af universiteterne. 

 

Hvilke erfaringer har I gjort jer undervejs? Er der noget, som deltagere særligt godt kan lide eller som bare fungerer ekstra godt? Og modsat – noget som ikke har fungeret så godt? 

Vi har i år lagt vægt på, at selvom vi er arrangører, så optræder vi – så vidt muligt – som deltagere på lige fod med de andre. Derfor har vi gjort meget ud af at fordele madtjanser, oprydning og rengøring ligeligt mellem hinanden og sørget for, at alle deltagere kan tage beslutninger om, hvilke aktiviteter vi kan foretage os efter workshoppene. Alle skal kunne bidrage til fællesskabet. Dette føler vi, at deltagerne har bemærket og desuden udtrykt for os som noget, de sætter pris på.   

For at nævne noget, der fungerede mindre godt, vedrører det mest det praktiske. Som et helt nyt arrangørhold i år, begik vi nogle begynderfejl. Den sidste aften havde vi eksempelvis glemt at fordele madtjanser til tre-retters madlavning, men med de sødeste og mest hjælpsomme deltagere blev det hurtigt løst.  

Hvilke erfaringer har I selv fået af at være med til at arrangere Psykologisk Sommerlejr? Både personligt og fagligt. 

Praktisk set har vi gjort os erfaringer med, hvordan man som seks psykologistuderende har kunnet stille en hel sommerlejr med studerende fra hele landet på benene på egen hånd. Vi har stået med alt fra økonomi og PR til madplaner og underholdning. Det har helt sikkert givet en følelse af, at vi måske kan mere, end vi lige troede.  

På et fagligt plan har vi – ligesom deltagerne – mødt terapiretninger, som vi enten ikke havde hørt om eller ikke fået lov til at afprøve i praksis før. Vi oplever det som et ideelt supplement til vores meget teoriorienteret uddannelse. 

Hvad er jeres oplevelse af, at studerende fra alle universiteterne deltager? 

Det giver en stor fællesskabsfølelse blandt de psykologistuderende på tværs af hele landet, når vi oplever, hvor meget vi har til fælles. Men samtidig giver det også et stort tilhørsforhold til ens egen studieby og universitet, når vi hører om, hvordan andres studieliv og undervisning fungerer, og hvordan det er forskelligt fra vores egen. 

Hvordan bliver man involveret med arrangeringen af Psykologisk Sommerlejr?  

Som udgangspunkt er vi en fast gruppe af arrangører, der frivilligt planlægger lejeren. I takt med, at folk bliver færdige på studiet, sker der dog løbende udskiftninger i arrangørgruppen. I år var vi eksempelvis et fuldstændigt nyt hold, da hele den sidste arrangørgruppe trådte af sidste år. Selvom man ikke er arrangør, har man som deltager stadig meget at skulle have sagt. For når først lejren er skudt i gang, optræder vi selv – i overvejende grad – som deltagere. Som vi også indledningsvist meddelte på lejren, så har vi skabt nogle rammer, men vi er alle med til at skabe indholdet. Vi sørger desuden hvert år for at lave en udførlig evaluering, hvorigennem lejren forbedres år efter år på deltagernes opfordring. 

Hvor kan man komme i kontakt med jer eller følge med i Psykologisk Sommerlejr?  

Man kan kontakte os via mail: psykologisksommerlejr@gmail.com. Mailen er hovedsageligt i brug fra januar og frem til lejren i august, hvor man også kan forvente hurtigst svar. Man er dog naturligvis altid velkommen til at kontakte os, og så svarer vi hurtigst muligt.  

Derudover har Psykologisk Sommerlejr en Facebook-side, som man også kan følge lige her. 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.