- Reklame -

Du ved, at vi havde Folketingsvalg d. 1. november, hvor vi stemte om, hvilke politikere der skulle på Christiansborg og styre Danmark. Vidste du så, at vi på SDU har vores helt eget Univalg, som løber af stablen d. 22. november? Du ved måske slet ikke, hvad Univalg betyder? Du er ikke alene. Derfor har vi teamet op med Gunnar Valdemar Grunert for at lave en Univalg for dummies til alle os, der sidder som et stort spørgsmålstegn. 

Hej Gunnar! Kan du ikke lige fortælle os lidt om dig selv?

Jeg er studerende på sidste år af kandidaten for psykologi og er færdig her om cirka otte måneders tid. Jeg har været medlem af Studienævnet i omkring to og et halvt år nu. Jeg har yderligere været næstformand siden februar 2021. Jeg har tidligere været involveret i fagrådet på psykologi i nogle års tid, og har desuden været formand for det, som hed kursusgruppen for psykologi i et par år. Så jeg har gennem min studietid været lidt involveret i flere studenterpolitiske ting og foreningsarbejde. Da jeg nu er på mit sidste år af kandidaten, har jeg ikke mulighed for at genopstille til Studienævnet ved psykologi, da jeg ikke kan sidde i en hel valgperiode (et år). Jeg håber selvfølgelig derfor, at en masse studerende er interesserede i arbejdet.”  

 

Hvad er det egentlig vi stemmer om ved Univalg? 

”Ved hvert valg er der ofte valg til en lang række forskellige organer på SDU. Det varierer dog lidt fra år til år, da man f.eks. i Institutrådet bliver valgt ind for to år, hvorimod man i Studienævnet kun sidder et år ad gangen. Jeg ved, at der er valg til seks forskellige organer i år, men jeg er kun selv bekendt med et par af dem. Studienævnet er selvfølgelig det, som jeg kender bedst, i og med at jeg er studienævnsmedlem. Studienævnets opgave er at sikre kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vores uddannelse.

Flere af de andre organer fungerer lidt som et rum for refleksion, hvor beslutningstagerne har mulighed for at høre både ansattes og studerendes meninger om vigtige emner. Det kan f.eks. være i Institutrådet, som har til formål at inddrage de studerede og de ansatte i generelle beslutninger om instituttet. Meget lignende er Akademisk Råd, som så vidt jeg ved, har samme funktion men blot på fakultetsniveau.

Studienævnet er anderledes, da vi på en masse områder er de endelige beslutningstagere. Det er f.eks. Studienævnet, som kan komme med forslag til ændringer i studieordningen eller ved ændringer af generelle forhold til eksamen, undervisningen eller fagene. Hvis modultovholdere gerne vil have ændret i en eksamensform, eller i hvordan undervisningen tilrettelægges, så er det Studienævnet, som skal godkende eller afvise forslagene. Det er også Studienævnet, som sidder og behandler undervisningsevalueringer for de forskellige moduler. Til sidst så er det også Studienævnet, der godkender eller afviser dispensations- og meritsager. Som medlem af Studienævnet har man altså en direkte indflydelse i og med, at man er med til at træffe beslutninger, der har en direkte indflydelse på fagene og undervisningen på ens studie.

Det er også vigtigt at påpege, at de studerende har samme mængde indflydelse, som de ansatte har. Konkret kan jeg f.eks. nævne, at jeg i min tid har været med til at gennemføre nye retningslinjer for onlineundervisning, på den anden side af nedlukningen, som sikrer, at det skal kunne betale sig pædagogisk. Det har været for at sikre den fysiske undervisning for de studerende. Vi har også været med til at udbrede muligheden for, at psykologistuderende kan tage forskellige tværfaglige fag på de andre SUND uddannelser.” 

 

Hvem kan stille op til de forskellige råd? 

”Altså nærmest alle. Som studerende kan du altid stille op, medmindre du er på orlov. Noget som er vigtigt at fremhæve, er at man ikke skal være bange for at stille op, bare fordi man ikke har erfaring fra lignende arbejde. Jeg havde aldrig prøvet noget lignende, dengang jeg stillede op til Studienævnet. De medlemmer som ellers sidder i de forskellige organer og de administrative medarbejdere, der er tilknyttet, er rigtig gode til at hjælpe en i gang, med hvordan arbejdet foregår.” 

 

Hvordan finder jeg ud af, hvem jeg skal stemme på? 

”Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det er meget forskelligt fra studie til studie. Desværre er der ofte ikke særlig stor valgtilslutning, og der er sjældent mange, som stiller op til valget. Da jeg første gang stillede op til Studienævnet, var der kampvalg. Kampvalg er, når der er flere kandidater, end der er tilgængelige pladser. Man kan godt sige, at vi alle førte lidt valgkampagne, men det bestod mest af facebookopslag i de forskellige årgangsgrupper. Det ville selvfølgelig være virkelig fedt, hvis der kom så stor tilslutning, at det blev relevant med en reel valgkamp. Dog har de to andre valg, som jeg sidenhen har stillet op til, været fredsvalg. Det vil sige, at der ikke stiller flere kandidater op, end der er pladser til. Ved fredsvalg skal der derfor heller ikke stemmes.”  

 

Hvorfor er det vigtigt at stemme? 

”Jeg synes, det er vigtigt at engagere sig i valget på universitetet. Det er virkelig vigtigt, at der er en masse studerende, som stiller op til de mange forskellige organer, da vi ellers mister vores indflydelse og de studerendes stemmer i beslutningstagninger. Hvis der f.eks. ikke sad studerende i Studienævnet, ville der ikke være en studerendes perspektiv i f.eks. behandlingen af dispensationssager eller ved ændring i eksamensform. Netop i tilfælde som disse ville det være en skam, da vi studerende meget ofte har et andet perspektiv end de ansatte. Så jeg vil anbefale alle til både selv at overveje at stille op, motivere deres venner til det samt stemme til valget – så kulturen omkring vores medindflydelse vokser.”   

Sidder du tilbage og tænker ”YES, det er lige mig, der mangler!”, så skal du være hurtig! D. 10. november er der deadline for at stille op i denne omgang. Når du det ikke, kan du bruge tiden fornuftigt og forberede dig til næste valg, hvor vi selvfølgelig regner med at se en masse engagerede studerende, som er ude og føre valgkampagner. For i år skal du blot huske at stemme! Afstemning foregår elektronisk på mitSDU og er åbent fra d. 22. november kl. 9.00 til og med d. 23. november kl. 19.00.   

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.