Home Aktuelle opslag Sund & Heds store guide til merit

Sund & Heds store guide til merit

0
Sund & Heds store guide til merit

Har du styr på dine merit-regler? Ved du overhovedet, hvad merit er? Læs med og bliv klogere i Sund & Heds store merit-guide, hvor du hjælpes til at forstå alt det uforståelige ved merit.  

Hvad er merit? 

Hvis du tidligere har gået på en (eller flere) uddannelse(r) og gennemført enten hele uddannelsen eller bare enkelte fag, skal du søge om at få det eller de fag, som du har gennemført, medregnet som en del af din nye uddannelse. Det er, hvad man kalder for merit.

Altså – fordi du kan bevise, at du allerede har gennemført en vis læring, behøver du ikke at gentage den.  

Også selvom du har bestået et fag, som ikke er en del af din nye uddannelse, men som du vil mene faktisk kan erstatte et fag på din nye uddannelse.  

To typer af merit 

Der findes to slags merit – startmerit og forhåndsmerit.  

Startmerit er den type merit, som lige er blevet beskrevet ovenfor – altså den slags, du får, hvis du har taget en anden uddannelse/kursus.  

Forhåndsmerit søges på forhånd (hvad der også ligger i ordet), hvis du for eksempel skal på udlandsophold og gerne vil have, at den uddannelse, du får under dit udlandsophold, tæller med i din uddannelse ved SDU. Så skal SDU først acceptere kvaliteten og indholdet heraf for, at den med sikkerhed kan indgå som en del af din uddannelse ved SDU. 

Forhåndsmerit er også det, du skal søge, hvis du vil følge et kursus eller fag – som ikke er udbudt af din uddannelse på SDU – sideløbende med din uddannelse. Det kan både være på et andet universitet, men også på en anden uddannelse på SDU. 

Hvordan søger jeg merit? 

Der gælder forskellige regler for de to typer af merit. 

Startmerit 

 1. Søg om almindelig optagelse på den nye uddannelse, du i stedet ønsker at gå på. Søg via optagelse.dk. 
 2. I ansøgningsskemaet på optagelse.dk skal du angive, at du går eller har gået på en anden videregående uddannelse.
 3. Hvis du bliver optaget på uddannelsen, skal du søge om startmerit. 
   
  Uddannelsen vil give dig besked om, hvordan du søger om startmerit, og hvilke bilag du skal have med i din meritansøgning. 
   
  Når du søger startmerit, forholder din nye uddannelse sig til, om nogle af de fag, du tidligere har bestået, kan erstatte fag på din nye uddannelse. 
   
  Det desværre ikke muligt på forhånd at få en vurdering af, om eller hvor meget merit du kan få på den uddannelse, du søger ind på.  

(fra SDU: https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/indskrivning/startmerit 

Forhåndsmerit 

Den måde du søger på, afhænger af, hvad du søger forhåndsmerit til. Det vil sige, om du søger merit til et praktikophold i udlandet, et fag i udlandet, et fag i Danmark og så videre. Du anbefales at få vejledning ved dit studie her.

Fælles for disse er dog: 

 1. At alle oplysninger vedrørende faget er tilgængelige for universitetet. 
 2. Du skal kunne redegøre for, hvor meget kurset eller kurserne tæller i ECTS-point. 
 3. Du skal også kunne redegøre for indholdet af kurserne og argumentere for, hvorfor det er relevant for den uddannelse, du søger optagelse/er optaget på. 

(fra SDU: https://mitsdu.dk/da/mit_studie/diplom/hd1/vejledning/studieregler/merit) 

Hvornår skal jeg søge merit? 

Der findes tidsfrister for at søge merit – og det er vigtigt, at du overholder dem.  

Når du søger startmerit, søger du sammen med din ansøgning om optagelse. Følgende frister gælder for sommerstart: 

 • 15. marts kl. 12: Hvis du søger i kvote 2 
  (Du får svar på din ansøgning 28. juli) 
 • juli kl. 12: Hvis du søger i kvote 1 
  (du kan kun søge 5. juli, hvis du har en dansk adgangsgivende eksamen) 
  (Du får svar på din ansøgning 28. juli)  

Når du søger forhåndsmerit, afhænger tidsfristen af den specifikke type uddannelse du skal på, samt hvornår du skal det. Her bedes du søge vejledning ved dit studie for flere detaljer. Du skal dog søge i god tid og søge før semestret, hvor du skal bruge din forhåndsmerit.  

Hvem beslutter, om jeg kan få merit? 

Det er studienævnet for din uddannelse, der beslutter om du kan få merit. Du kan få vejledning hos de faglige vejledere på dit studie. 

Kan jeg klage over en meritafgørelse? 

Ja, det kan du! Det vil stå i din meritafgørelse, hvordan du klager. Hvis du vil klage over den faglige vurdering, skal denne indbringes for et meritankenævn. Ønsker du at klage over retlige forholde skal denne indbringes til rektor. 

Jeg har brug for mere hjælp! 

Merit kan være forvirrende – men der er meget hjælp at hente. Her er samlet nogle links, som du kan gøre brug af, hvis du har yderligere spørgsmål. Held og lykke! 

Mere læsning

Du kan læse mere om merit her. 

Praktik og merit

Du kan læse mere om praktik og merit her. Du kan også kontakte SDU International for mere viden om udlandsophold specifikt. 

Uddannelsesjura & Registratur 

Du kan kontakte Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til regler for merit. Det kan gøres viaspoc.sdu.dkeller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12. 

Studievejledning 

Du kan kontakte vejledningen på dit studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie for eksempel viden og vejledning om din studieordning eller, hvis du skal skrive en meritansøgning.   

Studie- og trivselsvejledningen 

Du kan kontakte Studie- og trivselsvejledningenhvis du har brug for vejledning omkring hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning og andre generelle udfordringer med studiet.  

0 0 votes
Article Rating

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments