- Reklame -

 

Ønsker man som studerende lidt ekstra penge ved siden af SU’en, er KarriereCentret på SDU et godt sted at starte i jagten på et relevant studiejob. Foto: Marius Kløvgaard

Vil man som studerende gerne have et relevant studiejob, er Syddansk Universitet, SDU, et godt sted at starte.

SDU tilbyder nemlig en rækker relevante studiejob som for eksempel faglig tutor, faglig vejleder eller instruktor.

Men universitetet er også klar til at hjælpe de studerende med at finde relevant studiearbejde uden for SDU’s trygge mure.

På KarriereCentret på SDU sidder der således en række konsulenter klar, som ud over at bygge bro mellem universitetet, de nyuddannede og erhvervslivet – så der er job til dimittenderne – også er klar til at hjælpe studerende med blandt andet praktikpladser, projektsamarbejder og relevante studiejob.

Siden 2004 er en stor del af konsulenternes arbejde således gået med at skabe kontakt til og besøg regionens virksomheder for blandt andet at skabe relevant studiearbejde til universitetets mange studerende – også dem på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det opsøgende arbejde er samtidig med til at øge virksomhedernes kendskab til de studerende og deres kompetencer. Og så giver det de studerende en mulighed for at få relevant erfaring på CV’et allerede i studietiden.

Som en del af det mangeårige opsøgende arbejde på KarriereCentret satte centret i en periode ekstra fokus på studiejob. Grundet en stor efterspørgsel efter relevant studiearbejde blandt de studerende holdt centrets konsulenterne møder med det lokale erhvervsliv for at skabe flere relevante studiejob.

Det gav frugt.

www.sdu.dk/jobbank kan man som studerende se, hvordan man finder et studiejob, der kan supplere SU’en og samtidig give værdifuld erhvervserfaring, udbygge CV’et og skabe netværk.

Tænk i kompetencer

At KarriereCentret overhovedet hjælper med studiejob skyldes, at det flere gange er dokumenteret, at det er vigtigt for studerende at samle konkrete erfaringer fra et relevant studiejob eller andre former for samarbejde med virksomheder eller organisationer allerede i studietiden.

Derfor opfordrer KarriereCentret da også til, at man som studerende i løbet af sin studietid går i gang med at samle praktiske erfaringer, store som små, og husker at notere dem i sit CV med det samme.

Virksomheder lægger nemlig som hovedregel ansøgninger med praktisk erfaring på CV’et øverst i bunken af ansøgninger, ligesom det netværk, man via studiejob får uden for universitetets mure, ofte er medvirkende til, at man hurtigere finder de relevante steder at søge job som færdiguddannet universitetsstuderende.

KarriereCentret
KarriereCentret på Syddansk Universitet er en central enhed, hvor man som studerende kan få hjælp og vejledning i forhold til job og karriere – også når det gælder ansøgninger til studiejob.
KarriereCentret har karrierevejledere ansat i Odense og Sønderborg, der har lang erfaring med at hjælpe studerende og færdiguddannede kandidater i alle de spørgsmål, der kan melde sig, når der skal søges studiejob, praktik og projektsamarbejde for eksempel til et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale, eller når man er ved at være færdiguddannet og skal ud at søge sin første rigtige stilling.

www.sdu.dk/karriere kan der læses mere om centrets tilbud og se arrangementsprogrammet for hvert semester.
www.sdu.dk/jobbank kan man blandt andet finde studiejob.

Ny struktur
Fra 1. januar 2011 har KarriereCentret gennem Syddansk Vækstforum fået tilsagn om midler til et treårigt EU-socialfondsprojekt, »Virksom Viden«, som fremadrettet vil omfatte hovedparten af KarriereCentrets aktiviteter til både studerende og virksomheder. Projektet har blandt andet til formål at øge andelen af højtuddannede, som ønsker at bo og arbejde i regionen, og øge andelen af studerende, som kender til beskæftigelsesmulighederne inden for de tre forretningsområder: oplevelseserhverv, energi og velfærdsteknologi/-service.
KarriereCentret tilbyder fortsat en lang række karrierearrangementer om for eksempel jobsøgning og kompetenceafklaring, nogle målrettet alle studerende andre til udvalgte grupper, ligesom der også vil være mulighed for vejledning til studerende.
Marius Kløvgaard
Chefredaktør, Sund & Hed, marius@sundoghed.dk

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.