- Reklame -

Den 15. september 2011 kunne uddannelsen i folkesundhedsvidenskab på SDU og Institut for sundhedstjenesteforskning samme sted fejre tiårsjubilæum.

Marius Kløvgaard
Chefredaktør, Sund & Hed, marius@sundoghed.dk

Folkesundhed og sundhedsfremme handler ikke kun om at forebygge sygdom og fremme sundhed ved hjælp af ændringer i usunde vaner som rygning, fysisk inaktivitet og dårlige kostvaner.

Folkesundhedsvidenskabs 10. års jubilæum
I anledning af tiårsjubilæet på folkesundhedsvidenskab blev der afholdt en reception og en udstilling af Forskningsenheden for Sundhedsfremmes postere.

Det handler også om at fremme sundhed ved at skabe rammer, som gør det lettere for den enkelte at træffe et sundere valg.

Denne tankegang har altid været en del af grundlaget for forskningen i sundhedsfremme på Institut for sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet og for uddannelserne i folkesundhedsvidenskab på SDU’s campus i Esbjerg.

Begge institutioner har efterhånden fået ti år på bagen.

Derfor blev der den 15. september 2011 afholdt et jubilæumsseminar for på den måde at fejre de seneste ti succesfulde år for både Forskningsenheden for Sundhedsfremme og for uddannelserne i folkesundhedsvidenskab.

Seminaret bød blandt andet på en paneldebat og et australsk indspark, inden den stod på festaften i et af Esbjergs kulturelle samlingssteder, Tobakken.

De første studerende
Det sundhedsfremmende arbejde i Esbjerg begyndte i september 2001, da 42 bachelorstuderende begyndte deres uddannelse i folkesundhedsvidenskab ved SDU i Esbjerg.

Haltende optag
Ti år efter at de første 42 bachelorstuderende på folkesundhedsvidenskab i Esbjerg begyndte deres studium, ser det ud til, at uddannelsen i det vestjyske lidt har mistet taget i de unge.De sidste fire år er der således kun optaget 44 bachelorstuderende i alt – det årlige optag er altså dalet til en fjerdedel af optaget for ti år siden.Til gengæld er der et godt optag på uddannelsens kandidatdel.

Siden er bachelorstudiet fulgt op med et engelsksproget kandidatstudium, så der i dag er i alt 115 kandidater.

Alle kandidaterne fra Esbjerg har klaret sig særdeles godt på arbejdsmarkedet. De er meget efterspurgte af kommuner, regioner og forskningsinstitutioner. Derudover har flere fundet ansættelse i private organisationer, virksomheder og internationale organisationer.

Med deres baggrund inden for de tre uddannelseslinjer – sundhedsfremme, sundhedsøkonomi samt global sundhed – har de vist sig særdeles velegnede til at indgå i planlægning og gennemførelse af programmer og projekter inden for forebyggelse og sundhedsfremme.

Forskning fulgte i kølvandet
Samtidig med, at studiet i folkesundhedsvidenskab så dagens lys, blev Forskningsenheden for Sundhedsfremme oprettet.

Her ti år efter beskæftiger enheden 20 videnskabelige og administrative medarbejdere foruden en række ph.d.-studerende.

Folkesundhedsvidenskabs 10. års jubilæum
Paneldiskussion mellem forskere og repræsentanter fra den kommunale sektor.

Forskningsemnerne er mangfoldige. Fokus er hovedsageligt lagt på de sociale og adfærdsmæssige sundhedsfaktorer, sundhedskonsekvensvurdering, risikoopfattelse og risikokommunikation, samt på at bygge bro mellem forskning og praksis. Forskningen er karakteriseret af et særdeles nært samarbejde med det omgivende samfund – blandt andet kommuner og hospitaler.

Forskningen i sundhedsfremme har altså ikke blot holdt sig til den vestjyske olieby.

I de seneste ti år har forskningsenheden således gjort sig bemærket i både dansk og international forskning igennem et stort antal publicerede videnskabelige artikler.

Også det blev fejret på tiårsjubilæet.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.