- Reklame -

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Esbjerg falder i kategorien udkantsdanmark. Dog er Esbjerg den femtestørste by i Danmark med godt 72.000 indbyggere.
Desværre er mange af dem ikke universitetsstuderende, hvilket siden 2008 har gjort optageprognoserne for Folkesundhedsvidenskab ved SDU i Esbjerg lave.
Derfor flytter en del af studiet, bachelordelen, efter sommeren til nye rammer i Odense.


Louise Bæk Thomsen

Faglig vejleder, Folkesundhedsvidenskab

Per 1. september 2012 vil bacheloruddannelsen af Folkesundhedsvidenskab, udbudt af Syddansk Universitet, starte op i Odense. Bacheloruddannelsen flytter fra Esbjerg til et mere centralt sted i Danmark, og forhåbentlig vil dette kunne ses på vores optag til sommer.

Vi ser frem til en »ny start« med Folkesundhedsvidenskab i Odense!

Specielt på bachelordelen af uddannelsen har det været svært at få studerende ind, hvilket kan skyldes flere ting:

  1. at Esbjerg som studieby ikke er attraktiv.
  2. at adgangskravene har været for høje.
  3. at interessen for faget er dalende.

Mange meninger om Esbjerg
Som faglig vejleder for uddannelsen har jeg en del gange stået i den situation, at have forklaret om studiet til en potentiel ny studerende. Vedkommende er nysgerrig og interesseret i at høre, hvad folkesundhedsvidenskab er, og alligevel forsvinder al opmærksomhed, når det nævnes, at uddannelsen er placeret i Esbjerg. Kommentarer som »ej, så er det vist ikke mig alligevel«, og »det ligger godt nok langt væk« er ofte hørt.

De studerende, der har trodset udsagn som ovenstående og er startet på uddannelsen i Esbjerg, har naturligvis kommenteret Esbjerg som studieby. Alle har én eller anden mening om Esbjerg, hvad enten det er fiskerby, udkantsdanmark eller intimt universitetsliv.

Vi har gennem de sidste par år forsøgt at ændre på den faktor, Esbjergs image, ved faktisk at gøre noget; vores studiebar er blevet renoveret, den nye Sociologi og Kulturanalyse trækker flere studerende til, og ikke mindst er Studiebyen Esbjerg blevet opmærksom på de manglende tilbud.

Glade introdage for folkesundhedsvidenskabsstuderende
Glade introdage for folkesundhedsvidenskabsstuderende

Adgangskrav skærpet
Adgangskravene til studiet blev i 2008 skærpet for at matche de udfordringer, studiet byder på. Adgangskravet angående matematik blev hævet fra B-niveau til A-niveau, hvilket tilsyneladende havde en negativ indvirkning på optaget, da antallet af optagne studerende ændredes fra 35 (matematik B) til bare 7 (matematik A). Selv blev jeg optaget på årgangen med krav om matematik på B-niveau til trods for, at jeg havde 3-årigt A-niveau fra gymnasiet, og det er bestemt noget, jeg har været glad for.

Jeg kan ikke udtale mig om, hvordan udfaldet havde været, hvis jeg ikke havde haft matematik på A-niveau, for der bliver stillet krav til de studerendes kompetencer, hvad angår matematik. Derfor mener jeg ikke, at adgangskravet er en faktor, vi kan eller skal ændre på.

Dalende interesse?
Sidste ud af mange faktorer, der kan have været skyld i det lave antal optagne studerende på Folkesundhedsvidenskab, er interessen for faget. At Aarhus Universitet har åbnet en folkesundhedsvidenskabsuddannelse kan afspejle, at interessen for faget ikke er dalende, men derimod stigende. Det kan tolkes som et tegn på, at der er interesse for faget, der er bare ikke interesse for faget, når det ligger i Esbjerg.

SDU i Esbjerg er altså i skarp konkurrence med Aarhus og Københavns Universitet, når det gælder studerende til Folkesundhedsvidenskabsuddannelsen.

Rusintro-scener som disse vil efter sommeren udspille sig i Odense, når bachelorstudiet på Folkesundhedsvidenskab flytter til Fyn.
Rusintro-scener som disse vil efter sommeren udspille sig i Odense, når bachelorstudiet på Folkesundhedsvidenskab flytter til Fyn.

Bacheloren flyttes til Odense
På SDU i Esbjerg har vi nu erkendt det faktum, at nye studerende dropper Folkesundhedsvidenskab i Esbjerg, da byen i deres øjne betragtes som udkantsdanmark, og derfor ikke er attraktiv som studieby.

Studieledelsen har været en række muligheder igennem for at øge vores optageantal, men at ændre på folks holdninger til og meninger om Esbjerg tager tid. Derfor er Studieledelsen blevet enige om at flytte bacheloruddannelsen af Folkesundhedsvidenskab til større omgivelser; studiet starter op på SDU i Odense per 1. september 2012. I Odense findes de ting, som vores studerende efterspørger, nemlig liv på campus, en mere attraktiv studieby og ikke mindst en mere central studieby.

Flytning til gavn for alle
Som faglig vejleder ser jeg dette skift som en win-win-situation; de studerende får opfyldt deres ønsker om muligheder for større sociale netværk, såvel studierelaterede som ikke-studierelaterede, og fagligt nyder uddannelsen bestemt også gavn af flytningen.

Ved et skift vil Folkesundhedsvidenskab kunne samlæse og indgå samarbejde med andre uddannelser på SUND-fakultetet, specielt Idræt & Sundhed (hvis kandidatstuderende ofte vælger en kandidat i Folkesundhedsvidenskab) og der vil være mulighed for at Statens Institut for Folkesundhed i større udstrækning kan deltage i undervisningen.

Kandidatdelen af studiet forbliver i Esbjerg, da vi har særdeles gode forbindelser og samarbejdsaftaler med lokalmiljøet i Esbjerg angående praktikophold, studenterjobs og specialeskrivning. En stor del af vores kandidater stifter deres første bekendtskab med arbejdslivet efter uddannelsen i kommunalt regi i Esbjerg, hvorfor vi ønsker at beholde disse samarbejdsaftaler og dermed beholde kandidatuddannelsen i Esbjerg. Ydermere samarbejder uddannelsen, både på bachelor- og kandidatniveau, med Sydvestjysk Sygehus og nye valgfag til optimering af kandidatprogrammet er på trapperne.

Valget om kun at flytte bachelordelen er altså sket på baggrund af, at kandidatprogrammet er velfungerende og »har rødder« i lokalmiljøet, der ikke uden konsekvenser vil blive revet op ved en flytning.

1 KOMMENTAR

  1. Først og fremmest forstår jeg ikke helt at du kalder Esbjerg for udkantsdanmark? For at falde under den kategori skal den største by i kommunen have under 30.000 indbyggere.

    Jeg synes også det er en uheldig udvikling at flytte flere uddannelser ud af Esbjerg, for som du selv skriver formår en uddannelse som sociologi og kulturanalyse fx at trække mange studerende til Esbjerg, men det er vigtigt at det bakkes op af flere spændende uddannelser for at styrke studiemiljøet.

    Det er ærgerligt at så mange stejler når de hører at uddannelsen ligger i Esbjerg, for der bliver rent faktisk gjort rigtig meget for studiemiljøet. Jeg har selv læst i Esbjerg og blev positivt overrasket over det.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.