- Reklame -

Syddansk Universitet har i årene 2009 og 2010 stillet et hold til iGEM konkurrencen indenfor syntetisk biologi. Efter en pause sidste år returnerer konkurrencen igen i 2012, og denne artikel skal informere om, hvad iGEM er og vække din interesse for at være en del af forskningsholdet i 2012.

Lars Christian Lund

iGEM-holdet 2009
iGEM-holdet 2009 (v. til h.): Julius, Marc, Helle, Kirstine, John, Anne, Mike (mangler)

iGEM er verdens største konkurrence indenfor syntetisk biologi, men hvad er det egentlig? Chancen for at du har hørt om syntetisk biologi er stor, siden feltet er i rasende udvikling og tiltrækker flere og flere kendte forskere fra mange forskellige forskningsdiscipliner. Syntetisk biologi kan i bund og grund anses for at være ingeniørdisciplinen indenfor molekylærbiologien. Den benytter sig af molekylærbiologiske teknikker og know-how fra systembiologien. Det nye indenfor disciplinen er at anse gener og hele operoner som moduler, der udgør en organismes funktionalitet. Ved at benytte sig af denne modulære tilgang kombinerer man egenskaber fra forskellige organismer til at bygge en ny »biologisk maskine«.

Hvad er det der iGEM så?
Udover at være verdens største konkurrence i syntetisk biologi for studerende, er den samtidig på forfronten af forskningen på området. Hold fra universiteter over hele verden konkurrerer om at bygge den bedste biologiske maskine i løbet af få måneder mellem juni og september. Man bestemmer selv hvad maskinen skal kunne og står selv for at udføre projektet. Den færdige organismes funktonalitet dokumenteres og om efteråret præsenteres projektet af deltagerne på en international konference, hvor man møder de andre deltagerne hold og bliver bedømt af en ekspert jury.

De biologiske maskiner bygges ved hjælp af såkaldte »biobricks«, standardiserede genetiske byggesten, der muliggør en simpel og hurtig kombinationsproces i laboratoriet, som kan gennemføres uden større forgående laboratorieerfaring. Det betyder at deltagerne kommer fra mange forskellige studieretninger, lige fra design- og datalogi- til medicinstuderende, og således bidrages der med nye indgangsvinkler og friske ideer indenfor feltet.

iGEM-holdet 2010
2010 holdet efter de modtog prisen for biosafety i Boston

iGEM ved Syddansk Universitet
I 2009 deltog et hold fra Syddansk universitet for første gang i konkurrencen. Initiativet startede ud fra en artikel i netop Sund & Hed, som reklamerede for konkurrencen og opfordrede interesserede (medicin)studerende til at samle sig og starte et hold. Denne indsats resulterede i projektet »BactoBandage«. Ideen bag projektet var at bekæmpe hospitalsinfektioner ved hjælp af en rekombinant E. coli stamme, der er i stand til at producerer RIP proteinet. Dette protein forhindrer quorum sensing i S. aureus, som er en forudsætning for dets dannelse af biofilm. En sådan biologisk maskine ville således kunne placeres på et plaster og dermed forhindre patogene bakterier i at danne biofilm i sår. Ved den afsluttende konference i Boston i efteråret 2009 vandt holdet en bronze medalje for deres projekt.

Efter successen i 2009 blev der igen stillet et hold i 2010. Anderledes end det første hold spændte deltagernes studieretninger denne gang mere bredt, med studerende fra medicin, biomedicin, biokemi- og molekylærbiologi, fysik, kemi og filosofi.

Projektet »Flow-E« bar præg af holdets tværfaglighed, idet projektet handlede om at skabe en bakteriel flowgenerator, med en bred vifte af potentielle applikationer indenfor mikroflow-forskningen og udviklingen af mikroskopiske forsøgsopsætninger eller kort sagt, et »lab on a chip«.

Projektet bestod overordnet af to egenskaber, at bakterierne ville reagere på lys ved at svømme imod eller væk fra lyskilden og en øget produktion af flagella (små rotor-lignende proteiner som muliggør bakterier at generere fremdrift). Med dette projekt vandt SDU en guldmedalje og prisen for biosafety i året 2010 og etablerede sig som nordens bedste hold.

Konkurrencen i år
I 2011 stillede Syddansk universitet ikke noget hold på grund af omstruktureringer, men i år er planen at vende stærkt tilbage og igen placere sig som et af verdens bedste hold. Konkurrencen er fortsat med at vokse stærkt i både deltagerantal og kvalitet, således at der forventes over 150 deltagende hold i år. Syddansk Universitets hold bliver vejledt af lektorer og professorer fra både det naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fakultet.

Lektor Martin Hanczyc, ph.d. fra FLinT instituttet og Ann Zahle ph.d. fra institut for biokemi og molekylærbiologi repræsenterer det naturvidenskabelige fakultet.
Prof. Dr. Jan Mollenhauer fra IMM – cancer- og inflammationsforskningsafdelingen (sundhedsvidenskabeligt fakultet) stiller laboratorieplads i Winsløwparken 25 til rådighed og kommer også til at fungere som vejleder for holdet.

Det eneste der nu mangler for at have et komplet hold, er interesserede studerende, der gerne vil lave et stykke selvstændigt forskning og ikke er bange for at deltage i fundraising for at finansiere projektet.

Hvordan kan jeg være med?
Har denne artikel vækket dit interesse for syntetisk biologi eller vil du prøve at lave et stykke selvstændigt forskning før bachelor-, speciale- eller prægraduat opgaven? Det eneste krav, der stilles til de interesserede, er at de er indskrevet på en uddannelse på SDU og har lyst og mod til at beskæftige sig med syntetisk biologi.

Så kom til informationsmøde den 28. februar kl. 17Winsløwparken 19, lokale 19.04 eller send en mail til lalun09@student.sdu.dk. Der vil selvfølgelig være kaffe og kage og en masse information om hvad det indebærer at være en del af iGEM holdet!


FAKTABOKS:

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.