- Reklame -


Vi tilbyder den studerende en kandidatuddannelse i Klinisk farmaci, cand.scient.pharm

00006375-250w.jpg

Af Morten Meyer, Studieleder, Klinisk farmaci
De studerende befinder sig i krydspunktet mellem sundheds- og naturvidenskab, samfundsvidenskab og den På klinisk farmaci læser studerende, der har en lægemiddelvidenskabelig bacheloruddannelse og er interesserede i at fordybe sig i sammenhængen mellem mennesket og lægemidlet som højteknologi: Et af de centrale spørgsmål for de studerende er, hvordan der sikres optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patient og samfund?

Farmaceutiske videnskab.

Uddannelsen er opbygget som et uddannelsestilbud med syv fagmoduler, som allerede efter det første halve år kombineres med kliniske ophold. I alt udgør de kliniske ophold et halvt årsværk. Studiet afsluttes med et klinisk speciale.
Undervisningen foretages af undervisere, der er forskningsaktive på enheden for Klinisk Farmaci på Institut for Sundhedstjenesteforskning.

I de kliniske fag underviser kliniske lektorer, som samtidig er læger på Odense Universitetshospital.

De studerende opbygger i løbet af uddannelsen kompetencer inden for:

 • kvalitetssikring af klinisk lægemiddelanvendelse og klinisk forskning.
 • sundhedsøkonomi og sundhedsjura.
 • lægemiddelkomitéarbejde.
 • information om lægemidler til professionelle og patienter.

Som færdiguddannet har de studerende jobmuligheder inden for:

 • Klinisk farmaci i sundhedssektoren.
 • Lægemiddelinformation.
 • Klinisk monitorering/GCP-konsulent.
 • Lægemiddelkonsulentbranchen (industri/offentlig).
 • Medicinsk teknologivurdering (MTV).
 • Undervisning.
 • Lægemiddelregistrering (industri/offentlig).
 • Klinisk forskning ved universitet eller i industrien.
Uddannelsen startede først i 2007.

Allerede på uddannelsens andet år var der 20 studerende på kandidatoverbygningen.

 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.