- Reklame -

Ultralyd er et af de vigtigste redskaber til at give patienter med kræft i øvre mave-tarm region en skræddersyet behandling. Nu er en af landets førende eksperter i ultralyd overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen blevet ansat som professor ved Syddansk Universitet i et professorat oprettet af Kræftens Bekæmpelse. Den nye professor skal forske i hvordan avanceret billeddiagnostik kan hjælpe patienter, der rammes af de livstruende sygdomme.

Michael Bau Mortensen

Hvert år rammes godt 2300 danskere af kræft i spiserør, mavesæk, bugspytkirtel, lever og galdeveje – det, der tilsammen kaldes kræft i øvre mave-tarm. Det er livstruende kræftsygdomme, hvor et af de bedste våben er en tidlig og præcis diagnose. Og det er netop formålet med det nyoprettede professorat ved Syddansk Universitet, hvor professor Michael Bau Mortensen nu skal forske i metoder, der gør lægerne i stand til, så tidligt som muligt i sygdommens forløb, at stille en præcis diagnose. Med sig har han godt 20 års forskningserfaring i, hvordan man kan bruge forskellige former for avanceret ultralydsscanning netop med henblik på en diagnose.

Kort om professor Michael Bau Mortensen
Michael Bau Mortensen har godt 20 års erfaring indenfor forskning i ultralydsscanning. Hans resultater har bl.a. dannet grundlag for de nationale kliniske retningslinjer og kræftpakker, og hans forskning har ført til oprettelsen af ”Center for Kirurgisk Ultralydsskanning” ved Odense Universitetshospital, der fungerer som både nationalt og internationalt referencecenter og hvor Michael Bau Mortensen selv har været leder. Michael Bau Mortensen er medlem af Sundhedsstyrelsens Second Opinion-Udvalg vedrørende eksperimentel kræftbehandling og sidder i flere centrale udvalg vedrørende nationale kræftstrategier. Han har modtaget flere priser – herunder N.C. Nielsens Kirurgiske ærespris 2008 og Dansk Gastroenterologisk Selskabs ærespris 2011.I sin aktuelle forskning involverer Michael Bau Mortensen andre former for billedundersøgelsesmetoder og supplerende ultralydsteknologier i patientvurderingen. Målet er at kombinere grundforskning og kliniske projekter for at belyse metodernes styrker og ulemper. Ligeledes undersøger han mulighederne for at inddrage nye faktorer, fx tilstedeværelsen af væske eller frie kræftceller i bughulen, som kan bidrage til en bedre forståelse af sygdommens stadium, udvikling og prognose.

En præcis diagnose er nøglen til, at lægerne kan tilbyde patienter med mave-tarmkræft den bedste behandling. Dels ved at udpege hvilke patienter, der skal tilbydes en helbredende operation, og hvilke, der kun kan tilbydes lindrende behandling. Dels for at skræddersy behandlingen og afgøre hvem, der har gavn af kemoterapi og/eller strålebehandling før en eventuel operation.

En nøjagtig, detaljeret og skånsom vurdering af patienterne inden behandlingen sættes i gang er af afgørende betydning for patienternes livskvalitet og prognose.

Tværfaglig forskning
Det nye professorat er finansieret med 5 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse og 2,5 mio. kr. fra Syddansk Universitet.
»Kræft i øvre mave-tarm er alvorlige sygdomme. Derfor er det vigtigt for Kræftens Bekæmpelse at sikre patienterne den bedste livskvalitet og den bedste chance for at overleve. Det gør vi ved at støtte den forskning, der direkte kan give ny viden«, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør for Kræftens Bekæmpelse

»Vi er meget glade for bevillingen fra Kræftens Bekæmpelse,« siger Institutleder Kim Brixen, Klinisk Institut ved Syddansk Universitet og fortsætter:
»Med fokus på avanceret billeddiagnostik og patientselektion vil Michael Bau Mortensen styrke og igangsætte nye vinkler inden for den detaljerede beskrivelse af kræftsygdommens udbredning gennem øget samarbejde mellem de kliniske forskningsmiljøer og grundforskere ved Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital. Der er et stort behov for en sådan ”translationel forskning”, hvor patientcentreret forskning sammenkædes med basalforskning, og professoratet er en enestående mulighed for at udnytte områdets aktuelle momentum, de eksisterende miljøer og samtidig skabe ny synergi.«

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.