- Reklame -

farvel-odense-skilt-w120.jpgNye regler har gjort det lettere at skifte universitet i løbet af medicinstudiet. Flere medicinstuderende forlader SDU, når de har bestået deres bachelor for at læse kandidatdelen et andet sted.


39 sagde farvel sidste år
I hvert fald hvis man spørger en række medicinstuderende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU.
Mange af dem drømmer om at læse medicin i København og mener kun, det kan gå for langsomt med at vende snuden mod hovedstaden. At de i det hele taget befinder sig på medicinstudiet i Odense, skyldes blot, at det er her, det har været lettest at komme ind – både for kvote 1 og kvote 2 ansøgere. Det er virkeligheden for medicinstudiet i Odense – og sådan har det været længe.

Men hvor drømmen om at flytte studiested i løbet af studiet tidligere kun gik i opfyldelse for de få, har nye regler siden 2005 gjort det lettere at skifte universitet midt i uddannelsen.

Tendensen er, at flere og flere medicinstuderende forlader SDU, når bacheloruddannelsen er i hus, for sammen med kolleger fra medicinstudiet i Århus at tage til København for at færdiggøre lægeuddannelsen.

Hvor 7 ud af 197 medicinstuderende i 2006 forlod SDU efter bachelordelen, er tallet i 2009 steget til 39 ud af 228 bachelorer. Til gengæld kom der i 2009 otte studerende fra Aarhus og Københavns Universitet til SDU mod kun et par stykker i årene før.
At mange af de studerende, der forlader SDU flytter til Københavns Universitet, kan Charlotte Paisley, juridisk specialkonsulent på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, bekræfte.

Godt nok har universitetet ikke opgjort de direkte tal på, hvor mange bachelorer fra SDU, der begynder på kandidatdelen i København. Men ifølge Charlotte Paisley søger flere og flere medicinstuderende om at skifte til København, og en stigende del får lov at komme ind.

Besværlig overflytning
At det er blevet lettere for medicinstuderende at skifte universitet i løbet af uddannelsen, skyldes, at medicinstudiet i 2005 blev opdelt i en bachelordel og en kandidatdel.

Tidligere var medicinstudiet én lang samlet uddannelse, og ville man skifte studiested i løbet af de seks år, skulle man søge om overflytning.

»Overflytning er, hvis man søger om at flytte fra en igangværende uddannelse til en anden. Det er mere besværligt,« siger Charlotte Paisley og forklarer:

»For så skal man ind og kigge på, om den studerende har haft alle de pågældende fag. Hvis man for eksempel i København har 12 timer i mikrobiologi, så skal ansøgerne også have haft det. Og ellers skal faget suppleres, hvilket kun kan ske, hvis det ikke ligger samtidig med andre fag. Endelig skal der også være ledig plads på det pågældende semester.«

Lettere at skifte universitet
Men med indførslen af en bachelordel og en kandidatdel på medicinstudiet blev det som sagt lettere at skifte universitet.
»Dekanerne på de tre fakulteter aftalte den gang, at man ville acceptere hinandens bachelorstuderende uden at kræve supplering af fag,« siger Charlotte Paisley.

Så selv om studieordningerne ikke er ens på hverken bachelordelen eller kandidatdelen i Odense, København eller Århus, kan alle studerende med en bachelorgrad i hånden på lige vilkår søge om optagelse på kandidatdelen på medicin på et hvilket som helst af de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter uden at komme bagud tidsmæssigt i studiet. Tilmed er den medicinstuderende, som reglerne er nu, garanteret optag på kandidatdelen på alle tre fakulteter.

»Enhver med en bachelor i medicin fra et dansk universitet, der søger om optag på kandidatuddannelsen i København, har ret til at blive optaget,« siger Charlotte Paisley og fortsætter:

»Det gælder selvfølgelig, indtil der er så mange, der søger, at vi må sætte et loft. Men det har vi ikke gjort endnu, og hvis det sker, skal det varsles med et år, inden det træder i kræft.«

Charlotte Paisley forklarer, at flere og flere bachelorer de seneste år har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen i København, mens færre og færre søger om overflytning fra for eksempel en igangværende bachelordel på SDU til bachelordelen i København.

»Den 1. februar i år har vi også afskaffet muligheden for at blive overflyttet,« siger Charlotte Paisley.

Fremover kan man altså kun skifte til Københavns Universitet, hvis man med en bachelorgrad i hånden søger ind på universitetets kandidatdel, med mindre der foreligger helt specielle forhold, som gør det nødvendigt, at man får en holdplads i København. Og her er en veletableret vennekreds, hensyn til familien eller tilsvarende ikke nok, forklarer Charlotte Paisley.

Skifte giver selvstudie
Det kan godt være, at man ifølge reglerne frit kan skifte mellem medicinstudierne i Odense, Århus og København, når først bacheloren er i hus.

Men da studieordningerne ikke er ens på de tre fakulteter, vil man, hvis man med en bachelorgrad fra SDU flytter til København mangle en række fag. Fag, som man selv skal læse op, da de indgår i en samlet eksamen senere på studiet.

Ifølge studievejledningen på Københavns Universitet handler det om fagene endokrinologi, reumatologi, ortopædkirurgi og lungemedicin, som de studerende på Københavns Universitet har på 6. semester.

Til gengæld har man som bachelorstuderende fra Odense blandt andet haft undervisning i objektiv undersøgelse, praktiske procedurer, medicinsk interview samt anamnese, kommunikation og samarbejde, hvilket man ikke har på Københavns Universitet.

Trods manglen på fag har man på studievejledningen i København ikke indtryk af, at bachelorerne fra Odense klarer sig dårligere på kandidatdelen i København. Studievejlederne indkalder da også alle udefrakommende studerende på kandidatuddannelsen til et møde, hvor der lægges en plan for, hvordan de via selvstudie kan indhente manglerne.

Klarer sig godt
Samme melding kommer fra Aarhus Universitet, som man med en bachelorgrad fra Odense eller København jo også frit kan skifte til.

»På Aarhus Universitet har vi ikke lavet en egentlig faglig gennemgang af alle elementerne på bacheloruddannelserne. Faget miljø- og arbejdsmedicin udbydes dog hos os på bacheloruddannelsen,« siger Lisette Prins, fuldmægtig inden for vejledning og studieinformation på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.
»Vi modtager studerende fra SDU på kandidatdelen og vurderer, at de klarer sig fint hos os,« siger Lisette Prins.

Hun forklarer, at de studerende fra SDU og KU modtager et særligt velkomstmateriale og bliver tilbudt et særligt velkomstarrangement hos studievejlederne, når de begynder i Århus.

SDU taber penge
På SDU er man ikke særlig begejstret for, at medicinstuderende forlader universitetet efter bachelordelen til fordel for landets to andre medicinuddannelser.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, men de studerende har jo netop mulighed for at flytte fra et universitet til et andet med den opdeling, der er nu i en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse,« siger Birgitta Wallstedt, chefkonsulent på Enheden for Uddannelsesudvikling på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU.

Hun tilføjer, at det ikke nødvendigvis er dårligt, at studerende skifter universitet i studietiden.

»Men det ville jo være dejligt, hvis der var lige så mange, der flyttede til Odense, som der flyttede fra Odense,« siger Birgitta Wallstedt.

»Hvad betyder det for SDU med færre kandidatstuderende end planlagt?«

»Vi har heldigvis nogle rigtig gode gennemførselsprocenter på bacheloruddannelsen, så der er mange studerende at tage af.

Men hver studerende, der ikke fortsætter på kandidatuddannelsen, betyder et tab på 99.000 kroner om året i mistet uddannelsestilskud fra Videnskabsministeriet,« svarer Birgitta Wallstedt.
Godt nok forsøger Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU endnu ikke at lave hvervekampagner, der skal tiltrække studerende fra København eller Århus.
Men ifølge Birgitta Wallstadt forsøger fakultetet at lave en medicinuddannelse ud fra princippet: Best Evidense Medical Education.

I de forløbne år er der således indført integrerede moduler, detaljerede studieguides og hyppige prøver på bacheloruddannelsen. På lignende vis skal kandidatdelen i foråret have et kvalitetsløft med hensyn til undervisning og eksamener. Samtidig skal der indføres studieguides de kandidatdelen, forklarer Birgitta Wallstedt.

»Endelig har vi i Odense en embedseksamen, der sikrer, at kandidaterne forlader studiet velforberedte og klar til at gå i gang med den kliniske basisuddannelse,« siger hun. 
Alt i alt skulle det gøre medicinuddannelsen i Odense så eftertragtet, at det holder på de studerende, så endnu flere ikke fremover vinker farvel til byen.


Vigtig nomenklatur

Optag/administrativ indskrivning:
Når bachelordelen på medicinstudiet er fuldført, skal de studerende søge om optagelse på studiets kandidatdel. Også selv om de fortsætter på det samme universitet.
Men man kan også søge om optagelse på et af de andre universiteters kandidatdel – og dermed skifte studiested – ligesom der også er andre uddannelsers kandidatdele, man med en bachelorgrad i medicin kan søge ind på.
Som reglerne er nu, kan en bachelor i medicin regne med at blive optaget på kandidatuddannelsen på alle tre medicinuddannelser i Danmark, uanset hvor bachelorgraden er taget.

Overflytning:
Overflytning er, hvis man søger om at flytte fra en igangværende uddannelse til en anden.
Altså hvis man for eksempel vil flytte fra bachelordelen på SDU til bachelordelen i København, for at gøre bachelorgraden færdig her.
Dette er efter den 1. februar 2010 ikke længere muligt i København.

Faglige mangler hvis man flytter studiested
Da studieordningerne i Odense, Århus og København ikke er ens, vil man, hvis man skifter studiested efter bachelordelen mangle en række fag.

Det mangler man, hvis man flytter til København:

  • Endokrinologi
  • Reumatologi
  • Ortopædkirurgi
  • Lungemedicin.

Det mangler man, hvis man flytter til Århus:

  • Miljø- og arbejdsmedicin

Til gengæld har man som bachelorstuderende fra Odense haft undervisning i:

  • Objektiv undersøgelse
  • Praktiske procedurer
  • Medicinsk interview
  • Anamnese, kommunikation og samarbejde
  • Modul 12 »Fra rask til syg«, der er en overgang til den kliniske del af studiet med primært fokus på aldring, sygdom og behandling i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv, den diagnostiske proces samt udvikling og diagnostik af maligne sygdomme. Modulet rummer ligeledes træning i journalførelse og epikriseskrivning.

Ansøgningsfrister
Ønsker man optagelse på kandidatdelen i Odense er ansøgningsfristerne for studiestart i september eller februar endnu ikke fastlagt, men det forventes at være henholdsvis den 1. maj og den 1. december. Studerende skal dog holde sig orienteret på SDU’s hjemmeside: www.sdu.dk

Ønsker man optagelse på kandidatdelen i København er ansøgningsfristerne for studiestart i september eller februar henholdsvis den 1. juni og den 1. december.

Ønsker man optagelse på kandidatdelen i Århus er ansøgningsfristerne for studiestart i september eller februar henholdsvis den 1. april og den 1. november.

Til- og fraflytning på SDU

Bachelorår Antal færdige bachelorer Antal bachelorer der ikke startede på kandidatstudiet på SDU** Overgangs-frekvens af bachelor til kandidatdel Overflyttere fra danske medicinstudier (AU/KU) til SDU***
2006 197 7 96% 2
2007 216 11 95% 3
2008 256 27 89% 1
2009 228 39* 83% 8

* Da tallene for 2009 er opgjort i oktober 2009, kan der for denne årgang sagtens være sket ændringer.
** Det vides ikke, hvor mange heraf der er startet på kandidatuddannelsen i medicin på Aarhus Universitet (AU) eller Københavns Universitet (KU). Kun at de ikke længere læser medicin på SDU.
*** Tallene inkluderer studerende, der tidligere har fulgt medicinstudiet på Aarhus eller Københavns Universitet og fået ECTS meritgodkendt. Det kan være fag, moduler eller en hel bachelor. Tallene er opgjort i november 2009.

Studerende med en udenlandsk bachelor er ikke med i tabellen. I april 2009 var der 5 kandidatstuderende med en udenlandsk bachelor.

Marius Kløvgaard
Chefredaktør, Sund og Hed

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.