- Reklame -

Sund & Hed sætter fokus på alternativ behandling med en ny serie: »Den alternative klumme«. Her vil vi informativt og nøgternt tage emner op fra denne verden, så du nemt og komprimeret kan få et indblik i – og overblik over – alternative metoder, der bruges i Danmark. Nogle metoder kendte du måske lidt til i forvejen, og andre anede du ikke eksisterede. I dette nummer tager vi fat på kinesiologi.

Daniel Nicolaj Larsen
Fys.stud.

Lizandra Pultz Nielsen
Stud. journalist

Kinesiologi er en komplementær behandlingsmetode, der sætter det enkelte menneske med dets krop, følelser, tanker og vaner i centrum.

Sundhedsstyrelsens godkendte foreninger
Sundhedsstyrelsen har godkendt to foreninger til registrering af kinesiologer.»Danske kinesiologer« og »SAB – Sammenslutningen for Alternative Behandlere«.

De to foreninger har tilsammen 240 kinesiologer registreret.

Det samlede antal kinesiologer i Danmark er noget større end de 240, idet mange har valgt ikke at lade sig registrere.

Metoden bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer, de såkaldte meridianbaner, som man har kendt til i ca. 5.000 år. Metoden blev udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960’erne. Hovedaktørerne bag hed dr. George Goodheart og John F. Thie.

Kroppens energi og hukommelse
Kinesiologi betyder »bevægelseslære«. Der menes ikke den biomekaniske bevægelse, men energiens bevægelser i kroppen; bevægelserne, der foregår i de såkaldte meridianbaner. Disse baner skulle være et selvstændigt, lukket system. Ubalancer deri skulle angiveligt danne grundlag for sygdommes opståen. Man bruger en såkaldt muskeltest.

Ifølge kinesiologien husker menneskets krop alle gode og dårlige oplevelser i en slags kropshukommelse. Kinesiologer mener, at de igennem muskeltestene er i stand til at kunne kommunikere med kroppen og derved få adgang til dens hukommelse.

RAB-registrering
I et forsøg på at gøre det nemmere at finde rundt i junglen af alternative behandlere, vedtog Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet i 2004 en lov om, at behandlere skal kunne benytte den beskyttede titel (RAB – Registreret Alternativ Behandler) såfremt de lever op til en række krav.Krav for at blive RAB-registreret hos Danske kinesiologer er, at man skal opfylde nogle uddannelsesmæssige krav og man skal aflægge eksamen.
Blandt nogle af kravene er:

  • 200 lektioner i anatomi/fysiologi
  • 100 lektioner i sygdomslære
  • 50 lektioner i psykologi
  • Førstehjælp m.m.
  • 250 lektioner i kinesiologi

Kinesiologerne arbejder ud fra en teori om, at der er en sammenhæng mellem det meridiansystem som akupunkturen beskriver, og kroppens muskler. En ubalance i meridianen kan enten skyldes en overenergi eller en underenergi og kinesiologen bruger muskeltesten til at finde frem til eventuelt berørte meridianer.

Hvordan foregår en muskeltest
Typisk foregår det ved, at der først bliver lavet indledende tests som blandt andet indbefatter at teste om væskebalancen er i orden, og at vedkommende er bevidst og underbevidst tilstede under behandlingen. Der er flere typer af muskeltests. Testen foregår ved at lægge et let tryk på klientens arm eller ben i en bestemt position. Musklens reaktion på trykket, musklens feedback mekanisme, afhænger af, om kroppen opfatter testen som en udfordring/belastning, set i relation til det tema eller det mål, der arbejdes med. Hver muskel, der testes, er tilknyttet en bestemt meridian, og derigennem kan man afdække hvilken meridian der er i ubalance.

For at genoprette balancen bruges forskellige teknikker for eksempel massage af akupunkturpunkter, mentale teknikker, kostråd, naturmedicin og fysiske øvelser – alt sammen for at aktivere  klientens egne ressourcer og selvhelbredende kræfter. Når musklen herefter gentestes, vil den kunne modstå trykket.

DK-kinesiolog
Denne titel kræver mere omfattende uddannelse end RAB. Udover kravene til RAB, skal man have modtaget 400 lektioner i kinesiologi i stedet for 250. Titlen forudsætter, at den studerende har aflagt både skriftlig og mundtlig eksamen samt skrevet et eksamensprojekt.

Hvad bruges kinesiologi til?
Ifølge kinesiologer bruges kinesiologi forebyggende til at fremme den generelle sundhed og velvære, men også til lidelser som overfølsomhedsreaktioner, allergi, indlæringsvanskeligheder, ADHD, eksamensangst, stress, muskelspændinger, hovedpine, mangel på energi og psykiske problemer. Kinesiologi bruges også til symptomer, der ikke kan diagnosticeres.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen artikler om effekten af kinesiologi i den internationale anderkendte forskningsdatabasen, Cochrane.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.