- Reklame -

Gæt og vind i Sund & Heds sundhedsquiz »Diagnose søges«.
Vi bringer i hvert blad en sygehistorie, du som læser kan prøve at løse inden næste nummer, hvor svaret bringes sammen med næste case.

Svar sendes til Sund & Hed på sundoghed@sundoghed.dk
Blandt de rigtige svar trækker vi lod om et gavekort på 50 kroner til universitetets kantiner.

Case

Dette nummers quiz bliver stillet af Thomas Sydenham, reservelæge, infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH, og Øyvind Johannessen, stud.med.

16-årig dreng indlægges med tonsillitis, højfebrilia, nyre- og leverpåvirkning.

Anamnese:
Har hostet i tre uger og har de sidste fire dage haft ondt i halsen og synkebesvær.

Egen læge har foretaget Strep A-test, som er positiv og efterfølgende opstartet behandling med pondicillin 700 mg x 1, dog uden effekt, men derimod med efterfølgende udslet.

Ingen udenlandsrejser og ingen lignende sygdomsbilleder i omgangskredsen.

Objektivt:
Der findes forstørrede halsglandler, synkebesvær, rødlige fauces, hvide belægninger på tonsillerne, samt en hævet og hård lymfeknude posteriort for m. sternocleidomastoideus. Ingen trismus.

Abdomen findes diffus øm med maksimum under venstre kurvatur.

Blodprøver:
Hb: 7,8 (7,0-10,0).
Leukocytter: 10,8 (3,0-10,0).
Neutrophilocytter: 3,35 (1.5-7.5).
Basophilocytter: 0,11 (<0,20).
Lymphocytter: 3,24 (1,0-3,5).
Monocytter: 0,54 (0,2-0,8).

CRP: 27 (<10).

Na: 133 (136-146).
K: 3,6 (3,3-4,7).
Albumin: 33 (40-51).
Karbamid: 2,8 (3,0-7,8).
Creatinin: 144 (45-90).
Ca-ioniseret: 1,13 (1,19-1,29).

LDH: 598 (105-205).
ALAT: 127 (10-45).
Basisk fosfatase: 289 (100-400)-
Gamma-Glutamyltransferase: 161 (10-45).
Billirubin: 24 (<20).
Koagulationsfaktor faktor (II + VII + X) INR: 1,1.

Spørgsmål til casen
Hvad fejler patienten?

Hvordan kommer man diagnosen nærmere?

Sidste nummers quiz

I sidste nummer af Sund & Hed blev opgaven i »Diagnose søges« stillet af Jesper K. Jensen, afdelingslæge, ph.d., kardiologisk afdeling B, OUH

Den seneste vinder
I »Diagnose søges« i Sund & Hed nr. 2 årgang 14 var det rigtige svar: Subluxatio capitis radii.Blandt de rigtige svar blev Mark Jakobsen den heldig vinder af et gavekort til kantinen.

Casen omhandlede en 14-årig dreng, som besvimede under fodbold.

Ud fra et medfølgende EKG blev der stillet en række spørgsmål.

Se casen her.

Svar til casen
Hvad viser EKG’et?

EKG’et viser sinusrytme og er i øvrigt helt normalt.

Hvad vil du gøre?
Ud fra anamnesen med anstrengelsesudløst synkope og familiemedlem med det samme bør patienten udredes nærmere. Da episoderne udløses af aktivitet, bør han have foretaget en arbejdstest.

Hvad fejler han?
Nedenstående figur viser et EKG efter seks minutters arbejdstest, hvor patienten har sinusrytme, men nu med forlænget QTc: 527 msec.

EKG

Dette rejser mistanke om long-QT syndrome, type 1, og sammen med symptomerne bør han betablokeres.

Type 1 LQTS er karakteriseret ved QT forlængelse – specielt ved aktivitet.

Symptomerne svimmelhed, besvimelse og død er typisk udløst af adrenerge stimuli sammen med fysisk aktivitet.

Symptomdebut er omkring 5-årsalderen. Familieanamnese er vigtig.

Behandling er betablokker i højest tolerable dosis

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.