- Reklame -

Efter en længere sammenlægningsproces har de to medicinhistoriske selskaber i henholdsvis Odense og Aarhus endeligt valgt at slå sig sammen til en fælles forening.

Det nye selskab, Medicinhistorisk Selskab for Jylland og Fyn, er dermed en realitet.

Administrationen af de enkelte medlemsskaber varetages fortsat af Lægeforeningen, og i indeværende kalenderår fortsætter medlemskabet som hidtil, idet navneforandringen først administrativt bliver implementeret fra næste år.

Medlemskartotekerne og e-mail-listerne vil i løbet af året blive samkørt, og indtil da vil alle meddelelser blive udsendt via systemet i Syddansk Medicinhistorisk Selskab, ligesom de også vil fremgå af hjemmesiden, www.smhs.dk.

Det er selvfølgelig planen, at der oprettes en ny fælles hjemmeside.

Datoerne for efterårets arrangementer ligger nu fast. Nærmere oplysninger om emner og program følger, så snart disse haves:

  • Lørdag den 22. september (Udflugt).
  • Onsdag den 31. oktober.
  • Onsdag den 5. december.

Møderne afholdes på Steno Museet i Aarhus klokken 19-21, og den nye medicinhistoriske forening håber, at alle medlemmer fortsat vil støtte op om det nye selskab.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.