- Reklame -

Tiden flyver af sted.
Og inden du kan sige: »Jeg er student på
klinisk bio-mekan-ik,« og udtale »choko-lade-plader« med den skønne
odenseanske dialekt, er det første år på studiet overstået.

 

Tiden flyver af sted.
Og inden du kan sige: »Jeg er student på
klinisk bio-mekan-ik,« og udtale »choko-lade-plader« med den skønne
odenseanske dialekt, er det første år på studiet overstået.

 

Mari Grønlund
Faglig vejleder, klinisk biomekanik

Tiden flyver af sted.
Og inden du kan sige: »Jeg er student på klinisk bio-mekan-ik,« og udtale »choko-lade-plader« med den skønne odenseanske dialekt, er det første år på studiet overstået.
Det er først, når man står på dansegulvet på Boogies en sen fredag aften, eller sidder på cyklen på vej hjem fra WP, at det går op for en, at det snart er tid til turnus.

Panikangst eller en vild længsel
Den virkelige verden udenfor de trygge universitetsrammer kan være tiltrækkende, men også skræmmende. Tanker som: »Er jeg god nok?«, »Vil en patient lytte til mig?«, »Hvad hvis jeg overser noget eller gør noget helt forkert?«, går du ikke alene med.
Forhåbentlig er der også tanker som: »Endelig kan jeg praktisere alt det, jeg kan, på rigtige patienter«, »Tænk på alle dem, jeg kan hjælpe« eller »Jeg er klar til at erobre verden med storm og vise, hvad jeg er god for«.
Uanset hvad du tænker, så husk, du er ikke alene om tankerne.
Mange før dig er kommet ud i turnus og er overlevet. Du er sandsynligvis ikke en undtagelse. At erobre verden er fint, men Rom blev ikke bygget på en dag.

Vær forberedt i god tid
Da du som kiropraktorstuderende selv har ansvar for at finde din turnusplads, kan det være klogt at starte tankeprocessen en stund, før valget skal træffes. At kontakte nogle klinikker og spørge, om de kan give dig et indblik i de forskellige måder at praktisere på.
Dette kan vise dig mulige arbejdsmetoder og måder at drive en praksis på. Jo flere kiropraktorer du har set i arbejde, desto større mulighed har du for at danne dig et godt billede af, hvordan netop du har lyst til at praktisere.
At præsentere sig selv og vise, at man er interesseret, er også positivt for en eventuelt fremtidig turnus-mentor.

Hvordan komme i kontakt?
Dansk Kiropraktor Forening (DKF) opfordrer til at tage direkte kontakt med kiropraktorklinikkerne.
Det kan være smart at følge med i opslagene i Kiropraktoren, DKF’s medlemsblad og på Foreningen af Nordiske Kiropraktikkstuderendes (FNKS) hjemmeside.  
Norges Kiropraktikk Forbund (NKF) har på sit intranet et forum for medlemmer i foreningen. Her findes der en spalte, hvor foreningen opfordrer studenter og kiropraktorer til at melde sig ved turnushenvendelser.
Legitmerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har også et intranet med annoncer og stillingsopslag på sin hjemmeside.
Selv at skrive en annonce i nogen af de nævnte medier kan være en god idé. I stedet for at musen kommer til katten, kan du få katten til at komme til dig.

Hvad for en slags kiropraktor vil du være?
Vil du arbejde meget med bløddelsbehandling, børn, eller har du måske en fodfetisch?
Har du er forkærlighed for billeddiagnostik? Går du meget op i manipulationsteknikker, eller vil du bruge mere tid på analyse af biomekaniske bevægemønstre?
Vil  du have korte konsultationer, eller lange? Ernæring er måske hellere din passion?
Der er et hav af muligheder, og ingen kiropraktorer arbejder fuldstændigt ens. Vi er en del af et meget ungt fag og har mulighed for at være med til at forme det.
I turnus kan du bruge tid på at udvikle dig selv og at finde ud af, hvordan du vil arbejde. Hvis du brænder for triggerpunktsbehandling, kunne det måske være fedt at komme i turnus hos en kiropraktor, der har en speciel interesse inden for dette område?

Forskelle mellem turnusprogrammer i Danmark, Sverige og Norge
Turnusforløbene er ikke ens i de tre nordiske lande. Formålet er imidlertid det samme: At videreudvikle dine praktiske færdigheder, oparbejde klinisk erfaring og forberede dig til at blive en selvstændigt praktiserende kiropraktor.
I alle lande har man turnus i et år.
I Danmark har man cirka et møde om måneden. Her kan temaer som eksempelvis cerebrovaskulare insulter, røntgenoptagelsesteknik, kommunikation og autorisationsloven blive taget op. Dertil er der i år tre såkaldte turnusweekender.
I Norge er der tre obligatoriske kurser arrangeret af NKF. I tillæg hertil er der et obligatorisk kursus arrangeret af Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), som man skal have deltaget i i løbet af sin turnusperiode. Du skal også indlevere projektopgaver, epikriser og endelig en kandidatrapport.
I Sverige skal der tages et obligatorisk tremåneders klinikophold på et sygehus.

Turnus, dit ansvar dit valg
Hvad du end gør, og hvor du ender, så husk, at turnusen stadigvæk er en del af dit uddanelsesforløb.
Du definerer selv, hvem du vil være som kiropraktor, og hvordan du vil arbejde.

Land Turnusmateriale
Danmark www.nikkb.dk
www.kiropraktor-foreningen.dk
Sverige www.lkr.se

Du skal være medlem for at kunne se turnusprogrammet (VUKass), men dette er gratis for studerende, så meld dig endelig ind, hvis du ikke allerede er.

Ved ønske om en annonce på intranettet skriv til kanslist Ellinore Andersson på kansli@lkr.se

Norge

www.kiropraktikk.no

Informationen ligger på intranettet, og man skal være medlem for at have tilgang til dette. Under Forum findes der et eget turnus-emnefelt. 

 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.