- Reklame -

Gynækologi og Obstetrik er ét af de mest populære specialer. Det er der ifølge overlæge, ph.d Ulla Beth Knudsen, mange gode grunde til: Specialet er livsbekræftende, men kan også være hårdt og både fysisk og psykisk krævende.

Gynækologi og obstetrik

Hvor?
Der er 31 gynækologisk/obstetriske afdelinger (november 2002). Herudover varetager ca. 9 kirurgiske afdelinger visse gynækologiske funktioner og fødsler. På 7 af disse afdelinger er der ansat speciallæger i gynækologi og obstetrik.

Der landsdelsafdelinger ved H:S (Rigshospitalet), Københavns Amts Sygehusvæsen (Amtssygehuset i Herlev, Amtssygehuset i Glostrup), Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital (Skejby Sygehus) og Aalborg Universitets Sygehus (pr. 1.1.2003) På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man finde yderligere oplysninger.

Hvor mange?
Der er ansat 364 faste gynækologisk/obstetriske speciallæger i hospitalssektoren. Af speciallægepraksis er der 66 fuldtids- og 19 deltids-speciallægepraksis, derudover 7 overlæge speciallægepraksis (3-timers) (i november 2001).

Faget råder årligt over 22 undervisningsstillinger (november 2002) i gynækologi og obstetrik.

Hvordan?
Den gynækologisk-obstetriske speciallægeuddannelse er berammet til 5 år og består af introduktionsuddannelsen (12 måneder) og hoveduddannelsen (48 måneder). Introduktionsuddannelsen gennemføres ved ansættelse på en gynækologisk-obstetrisk afdeling og er af 12 måneders varighed.

Hoveduddannelsen har en varighed på 48 måneder og ligger i forlængelse af introduktionsuddannelsen. Hoveduddannelsen foregår ved ansættelse på en stamafdeling med et års ophold på en gynækologisk-obstetrisk afdeling med en anderledes specialiseringsfunktion end stamafdelingen. Derudover kan dele af den kirurgiske uddannelse foregå under ansættelse i en kirurgisk enhed.

Ulla Beth Knudsen
Overlæge, ph.d

Hvorfor specialiserede du dig på netop dette felt?
Gynækologi og obstetrik indeholder dejlige begivenheder såsom fødsler, men også mere alvorlige sygdomme som misdannelser eller kræft. Patientklientellet omfatter alle aldersgrupper og er langt overvejende kvinder. Mænd er dog meget involverede ved fertilitetsbehandling og fødsler.

Hverdagen omhandler både akutte og mere almindelige elektive problemstillinger. De akutte problemstillinger afklares ofte i løbet af minutter eller timer. De fleste patienter er kun kortvarigt indlagt hos os, idet selv større operationer såsom fjernelse af en livmoder (hysterektomi) ofte kun medfører en dags indlæggelse. Dette medfører, at man hver dag møder talrige nye patienter og problemstillinger.

Overvejede du andre specialer?
Pædiatri var i mine tanker, men her skal man kunne favne flere specialer (kardiologi, endokrinologi, nefrologi, kirurgi osv.) over et bredt aldersspektrum lige fra nyfødte til 14-årige. Dette betyder, at man som regel må “overlade” nogle af problemstillingerne til andre specialer. Min psyke er mere til at være rimelig “dybt” nede i de enkelte områder, så jeg kan gøre den enkelte patient helt færdig.

Nævn tre fordele ved dit speciale?

  • 1. Arbejdet er meget varieret.
    En føde- eller operationsgang er meget præget af akut arbejde, som gør, at tiden flyver af sted. På en vagt er man tæt på liv/død ved fødslerne, som heldigvis oftest er en fantastisk livsbekræftende oplevelse, hvor parret er helt ovenud lykkelige. Og man kan stadig efter mange år som fødselslæge få en klump i halsen over at få lov til at være med eller ligefrem være den, som bringer et barn ind i verden (enten ved hjælp af cup eller ved sectio).
    Næste øjeblik lægger man øre til en kvinde, som er i krise pga. en kræftdiagnose, eller man ser på blodprøvesvar fra en kvinde med begyndende svangerskabsforgiftning.
  • 2. Faget omfatter dele af livet, som stort set alle er i berøring med: graviditet, fødsler (foruden sin egen), p-piller eller substitutionsbehandling, kræft, vaccination mod HPV, sexologi, IVF osv. Der er altid i befolkningen interesse for og som regel en positiv indstilling til vort speciale.
  • 3. Slutstillingsproblematikken er rigtig god. Som speciallæge indenfor Gynækologi og obstetrik er der mindst 3 slutstillingsmuligheder: a) Man kan arbejde i privat praksis med de patientgrupper man ønsker (næsten), fx infertilitet eller sexologi, b) Man kan have hele gynækologi-obstetrik-specialet på ikke-universitetssygehuse, eller c) Man kan være mere subspecialiseret med kun operationer, ultralyd, medicinske sygdomme i gynækologi eller obstetrik eller ren obstetrik, som man oftest er på Universitetshospitaler.

Nævn tre ulemper ved dit speciale?

  • 1. Vagtarbejdet. Der vil være vagter, til man går på pension. De vil sandsynligvis blive udtyndet i antal, og man kan pt. blive vagtfri som 62-årig. Men der er også fordele ved vagterne, nemlig friugerne og friheden før og efter en vagt.
  • 2. Akut-arbejdet. Man er nødt til at have “reflekshandlinger” i de alvorlige situationer, så man ved, at man gjorde, hvad der var nødvendigt. Enkelte kan synes, at akutarbejdet er en belastning, men jeg tror egentlig ikke, det er meget værre end at være fx anæstesiolog eller skadestuelæge Det er heldigvis meget sjældent, det går mindre godt – faktisk går det oftest perfekt, og så er det en dejlig fornemmelse, specielt når man ved, at man gjorde en forskel.
  • 3. Beklager – jeg kan ikke se flere ulemper.

Ville du specialisere dig i noget andet i dag, hvis du havde muligheden?
Nej.

Hvordan ser fremtiden ud for dit speciale mht. rekruttering, udvikling og forskningsmuligheder?
Fremtiden er stadig lys indenfor vort speciale. Der er mange, som søger kursusstilling indenfor gynækologi-obstetrik, så det er også de bedste, som kommer ind i faget. Det gør, at der er gode udviklingsmuligheder i faget. Da man mener, at en del sygdomme hos befolkningen skyldes påvirkninger in utero, vil der blive mere fokus på forskningen bl.a. i dette område.

Hvorfor skal unge læger vælge dit speciale?
Gynækologi og obstetrik vedkommer alle og er så livsbekræftende!!!

1 KOMMENTAR

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.